Αρθρογράφος

Δρ. Ιωάννης Βαρδόπουλος

Sustainability Scholar, Civil+Environmental Engineer - BSc, MSc, MSD, PhD

Σπούδασε πολιτικός μηχανικός, πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στην προστασία και διαχείριση του περιβάλλοντος και στη βιώσιμη ανάπτυξη, και ολοκλήρωσε διδακτορικές σπουδές στην εφαρμοσμένη αστική βιωσιμότητα. Σήμερα, διδάσκει, διεξάγει έρευνες και εκπονεί μελέτες επί θεμάτων σχετικών με ευρύ φάσμα των πτυχών της αστικής και περιφερειακής βιωσιμότητας.