Αρθρογράφος

Περικλής Γκόγκας

Καθηγητής Οικονομικής Ανάλυσης και Διεθνών Οικονομικών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης

Ο Περικλής Γκόγκας είναι Καθηγητής Οικονομικής Ανάλυσης και Διεθνών Οικονομικών στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι στα Μακροοικονομικά, Χρηματοοικονομικά, Πολυπλοκότητα και Μηχανική Μάθηση. Αποφοίτησε πρώτος με άριστα και βαθμό 9,24 από το τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Έχει μεταπτυχιακό τίτλο στα Διεθνή Χρηματοοικονομικά με “High Distinction” από το University of Saskatchewan και διδακτορικό με ειδίκευση στα Νομισματικά και Χρηματοοικονομικά από το University of Calgary. Διετέλεσε επισκέπτης ερευνητής χρηματοοικονομικών (Visiting Scholar Finance) στο Ross School of Business του University of Michigan, ενώ διδάσκει στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα της Τραπεζικής στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, στο πρόγραμμα του Banking and Finance στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας και στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Έρευνα και Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων στο ΑΠΘ. Έχει εκλεγεί όμοφωνα Charter Fellow του ​Institute for Nonlinear Dynamical Inference (INDI), είναι ερευνητής στα Euro Area Business Cycle Network και The Rimini Centre for Economic Analysis. Επίσης, έχει διδάξει στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, στο University of Saskatchewan, στο University of Calgary, Plovdiv University, στο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών. Είναι Associate Editor του επιστημονικού περιοδικού Journal of Economics Asymmetries, υπήρξε συντάκτης (editor-in-chief) του επιστημονικού περιοδικού Economics and Finance Notes ενώ συμμετέχει στο Editorial Board των επιστημονικών περιοδικών International Journal of Computational Economics and Econometrics και International Journal of Economics and Management Engineering. Επιστημονικές του εργασίες έχουν δημοσιευτεί σε κορυφαία διεθνή επιστημονικά περιοδικά όπως Journal of Banking and Finance, Journal of Money Credit and Banking, Journal of Forecasting, Economic Modelling, International Finance, Open Economies Review, κλπ., Είναι συγγραφέας του Best Seller βιβλίου "Οικονομικά για μη Ειδικούς" και του βιβλίου «Σύγχρονη Επιχείρηση». Παρουσίασε, κατόπιν πρόσκλησης, την ερευνητική του δουλειά στα: University of Michigan, Temple University και Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Πλήθος άρθρων του δημοσιεύονται στον τύπο. Πριν αφοσιωθεί στην ακαδημαϊκή καριέρα, διετέλεσε για σειρά ετών οικονομικός διευθυντής μεγάλης ελληνικής πολυεθνικής εταιρίας και ασχολείται με την συμβουλευτική επιχειρήσεων.