Αρθρογράφος

Περικλής Γκόγκας

Ο Περικλής Γκόγκας είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Διετέλεσε επισκέπτης ερευνητής στο Ross School of Business τ