Αρθρογράφος

Πέτρος Ασσιώτης

Πρόεδρος της Κίνησης Προάσπισης Κυπριακής Δημοκρατίας

Πρόεδρος της Κίνησης Προάσπισης Κυπριακής Δημοκρατίας.