Αρθρογράφος

Θεόδωρος Κατσούφρος

Νομικός Διεθνολόγος

Ο Θεόδωρος Κατσούφρος γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το 1950. Από το 2013, έτος συνταξιοδότησής του, ζει  μεταξύ Λουξεμβούργου και Ελλάδας (στους Δολούς του νομού Μεσσηνίας).  Σπουδές  Πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και  κάτοχος τριών μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών στο Διεθνές Δίκαιο (DEA,  Πανεπιστήμιο Paris II), στην Διπλωματία (diplôme, 'Institut international d'administration publique, Paris) και στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο (Master, European Institute of Public Administration, Maastricht).  Επαγγελματική πείρα  Από το 1981 έως το 2013 (έτος αφυπηρέτησης) εργάστηκε ως μόνιμος υπάλληλος  (juriste linguiste principal) στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο  Λουξεμβούργο. Το 1988 υπηρέτησε στην Ειδική Νομική Υπηρεσία του Ελληνικού ΥΠΕΞ  ως αποσπασμένος από το Δικαστήριο υπάλληλος.  Δημοσιεύσεις και άλλες επιστημονικές δραστηριότητες  Από το 1988, ενεργό μέλος της Ελληνικής Εταιρίας Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών  Σχέσεων. Από το 2019, Senior Fellow στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.  Πλήθος δημοσιεύσεων σε συλλογικούς τόμους, καθώς και άρθρων σε ελληνικά και  ξενόγλωσσα περιοδικά και επιθεωρήσεις, με αντικείμενο τις ελληνοτουρκικές  σχέσεις, το Δίκαιο της Θάλασσας και το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδική  μελέτη με θέμα τις Ευθείες Γραμμές Βάσης κατά το Δίκαιο της Θάλασσας για  λογαριασμό του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ελληνικού ΥΠΕΞ (απόρρητη έτος  1997).  Συμμετοχή ως εισηγητής ή παρεμβαίνων σε μεγάλο αριθμό συνεδρίων, σεμιναρίων  και συμποσίων με το ίδιο αντικείμενο, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό (Λουξεμβούργο  και Γαλλία).