ΤΟ BLOG
23/01/2016 06:51 EET | Updated 23/01/2017 07:12 EET

10 προτάσεις ηλεκτρονικής διακυβέρνησης

Ηλεκτρονική Δικαιοσύνη ("E-Justice"): 4 χρόνια κατά μέσο όρο χρειάζονται για την επίλυση δικαστικών διαφορών στην Ελλάδα, ενώ 400 χιλιάδες είναι οι εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις. Ως συνέπεια, το δημόσιο χάνει περίπου €7 δισ. από τη μη είσπραξη των επιβληθέντων φόρων και προστίμων, ενώ πολλές επιχειρηματικές πρωτοβουλίες βαλτώνουν στα γρανάζια της δικαιοσύνης. Από άποψη εκσυγχρονισμού είμαστε ακόμα στην εποχή των ντοσιέ, τα οποία μεταφέρονται με καρότσια supermarket! Κάθε δε εκδοθείσα απόφαση χρειάζεται μερικές εβδομάδες για να καθαρογραφτεί...

sooc

1. Εθνικό σύστημα ταυτοτήτων: Η Εσθονία έδειξε τον δρόμο με τη λειτουργία μιας κάρτας πολλαπλών εφαρμογών, η οποία είναι στο μέγεθος μια χρεωστικής/πιστωτικής κάρτας. Η χρήση της δεν είναι μεν υποχρεωτική, καθίσταται όμως απαραίτητη για τους Εσθονούς πολίτες, διότι λειτουργεί ως: ταυτότητα, ταξιδιωτικό έγγραφο, κάρτα υγείας και ασφάλισης, ταυτοπροσωπία σε συναλλαγές με τράπεζες και πιστοποιητικό ηλεκτρονικής υπογραφής. Επίσης, χρησιμοποιείται για φορολογική δήλωση, ιατρικό αρχείο, συνταγή φαρμάκων, ακόμα και για προπληρωμένα εισιτήρια σε μέσα μαζικής μεταφοράς!

2. Ηλεκτρονική κατοικία ("E-Residency"): Μια πολύ χρήσιμη καινοτομία που ήδη εφαρμόζεται στο εξωτερικό και θα ενισχύσει σημαντικά τις ξένες επενδύσεις στη χώρα μας. Αφορά επιχειρηματίες και στελέχη που δραστηριοποιούνται στη χώρας μας, αλλά δεν είναι Έλληνες υπήκοοι. Ο κάτοχος θα έχει τη δυνατότητα να εκτελεί μία σειρά από συναλλαγές χωρίς τη φυσική παρουσία του. Πχ. ηλεκτρονική υπογραφή εγγράφων με την επιχείρηση και το δημόσιο, on line μεταφορά χρημάτων από και προς εγχώριες τράπεζες, οικονομικές και φορολογικές καταστάσεις κτλ.

3. Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ): Είναι απαραίτητο να λυθούν τα προβλήματα λειτουργικότητας και το σύστημα να εφαρμοστεί πλήρως το συντομότερο δυνατό (και όχι φυσικά σε 2 χρόνια, όπως δήλωσε ο κ. Σπίρτζης). Το όφελος θα είναι για το δημόσιο η τεράστια εξοικονόμηση δαπανών, χρόνου και ανθρώπινων πόρων. Οι συνεχείς όμως καθυστερήσεις, ο δύσχρηστος σχεδιασμός του και η αυτοαναίρεση του συστήματος, αφού απαιτείται η υποβολή όλων των εγγράφων και σε έντυπη μορφή (!), αποθαρρύνουν σήμερα τις επιχειρήσεις να συμμετάσχουν στους διαγωνισμούς και υποβαθμίζουν την όλη διαδικασία.

4. Ηλεκτρονική Δικαιοσύνη ("E-Justice"): 4 χρόνια κατά μέσο όρο χρειάζονται για την επίλυση δικαστικών διαφορών στην Ελλάδα, ενώ 400 χιλιάδες είναι οι εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις. Ως συνέπεια, το δημόσιο χάνει περίπου €7 δισ. από τη μη είσπραξη των επιβληθέντων φόρων και προστίμων, ενώ πολλές επιχειρηματικές πρωτοβουλίες βαλτώνουν στα γρανάζια της δικαιοσύνης. Από άποψη εκσυγχρονισμού είμαστε ακόμα στην εποχή των ντοσιέ, τα οποία μεταφέρονται με καρότσια supermarket! Κάθε δε εκδοθείσα απόφαση χρειάζεται μερικές εβδομάδες για να καθαρογραφτεί... Χρειάζεται λοιπόν εκτός των άλλων καθολική εφαρμογή ηλεκτρονικών διαδικασιών, ενοποίηση των πληροφοριακών συστημάτων, θεσμοθέτηση της ηλεκτρονικής υπογραφής και οτιδήποτε άλλο απαιτείται για τον εκσυγχρονισμό του δικαστικού συστήματος.

5. Υπηρεσίες «μιας στάσης» για άνοιγμα επιχειρήσεων: σήμερα λειτουργούν μόνο κατ' όνομα, καθώς χρειάζονται 1-2 μήνες για την αδειοδότηση νέας εταιρείας και 33 διαφορετικές υπογραφές! Η απουσία ενιαίας νομοθεσίας, ο κατακερματισμός των υπηρεσιών και η έλλειψη συντονισμού μεταξύ τους ταλαιπωρούν αφάνταστα τους επίδοξους επιχειρηματίες και τους αναγκάζουν να επιδίδονται σε έναν αγώνα δρόμου για τη συλλογή όλων των δικαιολογητικών. Απαιτείται η ομογενοποίηση- κωδικοποίηση της νομοθεσίας και η ψηφιοποίηση της διαδικασίας με ανάρτηση στο διαδίκτυο όλων των απαραίτητων πληροφοριών και ενοποίηση των αρμόδιων συστημάτων.

6. On Line διακυβέρνηση: Στα πρότυπα του αμερικάνικου δημοσίου, όπου στην ιστοσελίδα www.performance.gov αναφέρονται αναλυτικά: ποιοί είναι οι στρατηγικοί στόχοι των υπηρεσιών του εκάστοτε υπουργείου, τα οργανογράμματά τους, η περιγραφή του έργου τους, ποιά επιχειρησιακά προγράμματα είναι σε εξέλιξη, ποιες ομάδες απασχολούνται σε κάθε έργο, ποιος είναι ο υπεύθυνος για την περάτωσή του κτλ. Πλήρης διαφάνεια δηλαδή, καταγραφή αρμοδιοτήτων και παρακολούθηση-αξιολόγηση αποδοτικότητας. Στην Ελλάδα δυστυχώς αυτά ακούγονται ως ανέκδοτα, η εφαρμογή τους όμως είναι απλή και εύκολη.

7. Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση φαρμάκων: Παρότι εφαρμόζεται τα τελευταία χρόνια, το φαινόμενο της υπερσυνταγογράφησης εξακολουθεί να υφίσταται και η χώρα μας καταλαμβάνει την 3η θέση παγκοσμίως σε κατά κεφαλή φαρμακευτική δαπάνη. Οι περιπτώσεις απάτης δεν είναι λίγες, όπως πχ. συνταγή φαρμάκων σε... αποβιώσαντες. Αυτό συμβαίνει λόγω αδυναμίας ελέγχου του ιατρικού φακέλου κάθε ασθενούς και διαφόρων κενών που παρατηρούνται στο σύστημα, τα οποία και πρέπει να διορθωθούν.

8. Ηλεκτρονικά Τιμολόγια: Η εφαρμογή τους θα εξαλείψει το φαινόμενο των πλαστών τιμολογίων, θα μειώσει τη φοροδιαφυγή, ενώ θα εξοικονομήσει χρόνο και πόρους τόσο από τις επιχειρήσεις όσο και από το δημόσιο. Επιπλέον, θα μειώσει στο ελάχιστο το χρόνο επιστροφής ΦΠΑ, καθώς ο φοροεισπρακτικός μηχανισμός θα μπορεί άμεσα να κάνει τον έλεγχο ηλεκτρονικά, χωρίς να χρειάζεται η επί τόπου επίσκεψη στα γραφεία της εταιρείας.

9. Ηλεκτρονικά συστήματα πάταξης του λαθρεμπορίου: εκσυγχρονισμός των τελωνείων με x-ray μηχανήματα, συστήματα ιχνηλασιμότητας, ηλεκτρονικές συναλλαγές κτλ. Επίσης, πλήρης εφαρμογή του συστήματος εισροών-εκροών καυσίμων με απρόσκοπτη αποστολή στοιχείων στην ΓΓ Πληροφοριακών Συστημάτων, τοποθέτηση GPS στα οχήματα μεταφοράς καυσίμων κ.αλ. Από άποψη εξοπλισμού και λειτουργίας των τελωνείων η χώρα μας βρίσκεται δεκαετίες πίσω σε σχέση ακόμα και με χώρες του πρώην ανατολικού μπλοκ, σύμφωνα με τους ειδικούς.

10. Ηλεκτρονικές πληρωμές: αν οι συναλλαγές με «πλαστικό» χρήμα προσεγγίσουν το μέσο όρο της ΕΕ, τότε η μείωση της φοροδιαφυγής θα φέρει αύξηση σχεδόν €1,5 δισ. στα δημόσια έσοδα. Θα μειωθεί επίσης και το διοικητικό-γραφειοκρατικό κόστος.

Η προώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης είναι το κλειδί για την ανάκαμψη της χώρας.

Θα μειώσει τη γραφειοκρατία, τη διαφθορά και το πελατειακό κράτος. Θα προσελκύσει επενδύσεις, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας και αυξάνοντας τα δημόσια έσοδα. Έτσι, θα δώσει ώθηση στην οικονομία να επιτύχει επιτέλους την πολυπόθητη ανάπτυξη και να κάνει το βήμα εξόδου από την κρίση.