59 αεροπορικές εταιρείες συμμετέχουν στην εξισορρόπηση φύλου

Εκστρατεία 25by2025 από τη Διεθνή Ένωση Αερομεταφορών (IATA).
Issarawat Tattong via Getty Images

Είναι αλήθεια ότι πολλά επαγγέλματα είναι ανδροκρατούμενα, με τις γυναίκες να περιορίζονται στην εργασία. Ακόμα και στον αεροπορικό χώρο, που συνήθως τα πληρώματα καμπίνας αποτελούνται κυρίως από γυναίκες, οι άνδρες έχουν πολύ μεγάλο μερίδιο, κυρίως σε πιλότους.

Η Διεθνής Ένωση Αερομεταφορών (IATA), μόλις ανακοίνωσε ότι 59 αεροπορικές εταιρείες έχουν δεσμευτεί για την εκστρατεία 25by2025, που στοχεύει στην αντιμετώπιση της ισορροπίας μεταξύ των φύλων στην πολιτική αεροπορία.

Οι συμμετέχουσες αεροπορικές εταιρείες δεσμεύονται εκουσίως στην αύξηση του αριθμού των γυναικών σε ανώτερες θέσεις (που θα οριστούν από τις αεροπορικές εταιρείες - μέλη) είτε κατά 25% έναντι των μετρήσεων που έχουν υποβληθεί είτε κατά 25% έως το 2025, στην αύξηση του αριθμού των γυναικών σε υποεκπροσωπούμενες θέσεις εργασίας (π.χ. πιλότοι και επιχειρήσεις) κατά 25% έναντι των μετρήσεων που έχουν αναφερθεί ή κατά 25% έως το 2025 και στν ετήσια αναφορά των μετρήσεων της ποικιλομορφίας.

Συνολικά, οι 59 αεροπορικές εταιρείες που έχουν δεσμευτεί επί του 25by2025, αντιπροσωπεύουν το 30,24% της επιβατικής κίνησης, καλύπτοντας τόσο τις παραδοσιακές όσο και τις χαμηλού κόστους αεροπορικές εταιρείες. Οι εταιρείς προέρχονται από όλες τις ηπείρους: Ευρώπη (36), Ασία-Ειρηνικό (10), Αμερική (7), Αφρική και Μέση Ανατολή (6).

Η επόμενη φάση της εκστρατείας, περιλαμβάνει συλλογή δεδομένων για τις θέσεις εργασίας, που θα ανακοινωθούν κατά τη διάρκεια της ετήσιας γενικής συνέλευσης της ΙΑΤΑ και της συνόδου κορυφής για τις αεροπορικές μεταφορές στο Άμστερνταμ τον Ιούνιο του 2020.

Δημοφιλή