Αυτές είναι οι νομοθετικές αλλαγές για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά και τον εξωδικαστικό

Αυτές είναι οι νομοθετικές αλλαγές για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά και τον εξωδικαστικό
SOOC

Μέχρι το τέλος Ιουνίου θα πρέπει να έχει θεσμοθετήσει η κυβέρνηση τις αλλαγές που αφορούν στο νόμο Κατσέλη -Σταθάκη για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά και στον Εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης των επιχειρηματικών οφειλών, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο κείμενο του μνημονίου που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Ευρωπαίκής Επιτροπής.

Μάλιστα, όπως σημειώνεται, προαπαιτούμενο αποτελεί ότι θα πρέπει εντός του Ιουνίου να έχουν ολοκληρωθεί όλες οι διαδικασίες ώστε να ενισχυθούν οι αρμόδιες υπηρεσίες με νέους υπαλλήλους υποστήριξης, μέσω διαγωνισμού του ΑΣΕΠ, προκειμένου να επιταχυνθούν οι διαδικασίες και να μειωθεί το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των εκκρεμών αιτήσεων του νόμου Κατσέλη που σήμερα λιμνάζουν στα Ειρηνοδικεία.

Στο πλαίσιο των αλλαγών για το νόμο Κατσέλη ως προαπαιτούμενο αναφέρεται η αυστηροποίηση του νόμου, η θεσμοθέτηση του μηχανισμού ο οποίος θα ελέγχει σε αρχικό στάδιο τις αιτήσεις που δεν πληρούν τους όρους με στόχο όπως αναφέρεται τη μείωση του χρόνου μεταξύ της κατάθεσης της αίτησης υπαγωγής και της έκδοσης της δικαστικής απόφασης. Συγκεκριμένα σημειώνονται τα εξής: «οι αρχές θα τροποποιήσουν τον νόμο περί αφερεγγυότητας των νοικοκυριών και θα λάβουν πρόσθετες ενέργειες για την αντιμετώπιση των διαπιστωθεισών ελλείψεων, όπως καθορίζονται στο τεχνικό μνημόνιο συμφωνίας, κυρίως με τη θέσπιση κατάλληλου μηχανισμού φιλτραρίσματος μη - παραδεκτές αναφορές και λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων για τη σημαντική μείωση του χρονικού διαστήματος μεταξύ της κατάθεσης της αναφοράς και της έκδοσης της δικαστικής απόφασης καθώς και της εξάλειψης των καθυστερημένων περιπτώσεων».

Παράλληλα το επικαιροποιημένο μνημόνιο σημειώνει ότι τόσο το υπουργείο Οικονομικών όσο και η Γραμματεία του Ιδιωτικού Χρέους θα παρέχουν σε τριμηνιαία βάση πληροφορίες στα θεσμικά όργανα σχετικά με την απορρόφηση των κρατικών επιδοτήσεων που αφορούν το νόμο Κατσέλη όπως είναι η επιδότηση δόσης του δανειοληπτών κτλ.

Tράπεζες

Αναφορικά με τις τράπεζες στο επικαιροποιημενο μνημόνιο μεταφέρεται για τα τέλη του 2022 η μεταβίβαση των συμμετοχών που έχει το κράτος στις τράπεζες , στον HFSF. Μάλιστα αναφέρεται ότι η ανεξαρτησία του HFSF θα τηρηθεί πλήρως, η διακυβέρνησή του θα ενισχυθεί και θα λειτουργεί με εμπορικούς όρους και χωρίς καμία πολιτική ή άλλη παρέμβαση. Η ανεξαρτησία της διαχείρισης, της λήψης αποφάσεων και των εμπορικών συναλλαγών των τραπεζών θα τηρηθεί πλήρως και οι τράπεζες θα συνεχίσουν να λειτουργούν αυστηρά σύμφωνα με τις αρχές της αγοράς.

Αναφορικά με τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων των τραπεζών συμφωνήθηκε ότι οποιαδήποτε πιθανή αντικατάσταση των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των ανώτατων διευθυντικών στελεχών των τραπεζών θα πραγματοποιηθεί χωρίς οποιαδήποτε πολιτική ή άλλη παρέμβαση. Οι διορισμοί θα γίνονται σύμφωνα με την καλύτερη διεθνή πρακτική και θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις που θέτει ο HFSF. Μάλιστα μετά την επανεξέταση και την ανασύσταση των διοικητικών συμβουλίων των τραπεζών, ο HFSF μέσω του εκπροσώπου του στα διοικητικά συμβούλια των τραπεζών, και ως ενεργός μέτοχος, θα επιπλέει τις επιδόσεις των διοικήσεων και θα αξιολογεί τακτικά, χρησιμοποιώντας, εφόσον απαιτείται, εξωτερικό εμπειρογνώμονα.

(Mε πληροφορίες ΑΠΕ- ΜΠΕ)