Αύξηση εσόδων και κερδών για την ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Στο +37,6% τα έσοδα και στο +54,3% τα καθαρά κέρδη του πρώτου τριμήνου 2024.
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Εξαιρετικά ήταν τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου του 2024 για την ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, η οποία εμφάνισε σημαντική αύξηση στα έσοδα με +37,6% και καθαρή κερδοφορία με +54,3%.

Κι όλα αυτά σε συνέχεια της αυξημένης εγκατεστημένης ισχύος και της ομαλοποίησης των ανεμολογικών συνθηκών, έναντι της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου έτους. Επίσης, σε συνέχεια της αύξησης της λειτουργικής κερδοφορίας ο συντελεστής μόχλευσης μειώθηκε στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2024 σε 4.1x από 4.7x κατά το τέλος του 2023.

Η εγκατεστημένη ισχύς στο τέλος του πρώτου τριμήνου ανήλθε σε 1.227 MW έναντι 906 MW στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2023. Υπενθυμίζεται ότι το έργο του Καφηρέα ισχύος 327 MW ηλεκτρίστηκε πλήρως στο τελευταίο τρίμηνο του 2023. Από την αρχή του έτους, ο Όμιλος ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ συνέχισε την περαιτέρω ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου που διαθέτει, καθώς 63 MW φωτοβολταϊκών βρίσκονται υπό κατασκευή στην Ελλάδα, ενώ σταδιακά ξεκινάει η κατασκευή ακόμα 560 MW νέων έργων διαφόρων τεχνολογιών (κυρίως Φ/Β αλλά και αιολικά και έργα αποθήκευσης) σε Ελλάδα και εξωτερικό, τα οποία αναμένεται να μπουν σε λειτουργία έως το τέλος του 2025, αντιπροσωπεύοντας μια συνολική επένδυση ύψους € 370 εκατ.. Παράλληλα, προχωράει σύμφωνα με το πλάνο η κατασκευή του έργου αντλησιοταμίευσης της Αμφιλοχίας, αλλά και η περαιτέρω ωρίμανση νέων έργων, με στόχο την αύξηση της ισχύος στα 6,0 GW έως το τέλος της δεκαετίας.

Όσον αφορά στο συντελεστή φόρτισης (load factor), αυτός διαμορφώθηκε σε 33,7% για το σύνολο του χαρτοφυλακίου κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους, έναντι 32,5% για το πρώτο τρίμηνο του 2023, ενώ συγκεκριμένα για την Ελλάδα διαμορφώθηκε σε 33,3% έναντι 31,9%. Σε συνδυασμό με την αυξημένη εγκατεστημένη ισχύ, η παραγωγή ενέργειας αυξήθηκε κατά 42,2% και ανήλθε στις 879 GWh. Σημειώνεται ότι εξαιρώντας το έργο του Καφηρέα, η παραγωγή ενέργειας αυξήθηκε κατά 6,2%.

Τα συνολικά έσοδα κατά το πρώτο τρίμηνο του 2024 διαμορφώθηκαν σε 101,7 εκατ. ευρώ έναντι 73,9 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2023. Τα έσοδα από πωλήσεις ΑΠΕ ανήλθαν σε 82,9 εκατ. ευρώ έναντι 59,7 εκατ. ευρώ σε συνέχεια των υψηλότερων πωλήσεων ενέργειας, ενώ τα έσοδα του τομέα ΣΔΙΤ/Παραχωρήσεων (διαχείριση απορριμμάτων και ηλεκτρονικό εισιτήριο) ανήλθαν σε 12,3 εκατ. ευρώ έναντι 6,1 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους. Τέλος, η κατασκευαστική δραστηριότητα σημείωσε έσοδα 6,5 εκατ. ευρώ έναντι 8,0 εκατ. ευρώ για το πρώτο τρίμηνο του 2023.

Σε επίπεδο κερδοφορίας, η προσαρμοσμένη λειτουργική κερδοφορία διαμορφώθηκε σε 62,7 εκατ. ευρώ έναντι 43,3 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους, σε συνέχεια των υψηλότερων πωλήσεων. Το αντίστοιχο περιθώριο διαμορφώθηκε σε 61,7% έναντι 58,6%. Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 27,0 εκατ. ευρώ έναντι 17,5 εκατ. ευρώ για το αντίστοιχο τρίμηνο του 2023, σε συνέχεια της ισχυρής οργανικής κερδοφορίας.

Οι λειτουργικές ταμειακές ροές του Ομίλου για το πρώτο τρίμηνο του έτους ανήλθαν σε 67,9 εκατ. ευρώ, έναντι 19,2 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος, σε συνέχεια της βελτιωμένης λειτουργικής κερδοφορίας, αλλά και του κεφαλαίου κίνησης (είσπραξη απαιτήσεων). Όσον αφορά στις επενδυτικές δαπάνες (Capex), αυτές ανήλθαν στα 18,1 εκατ. ευρώ για το πρώτο τρίμηνο του έτους και αναμένεται να ενισχυθούν τις επόμενες περιόδους, ως αποτέλεσμα της υλοποίησης του επενδυτικού πλάνου.

Η καθαρή δανειακή θέση (δανειακές υποχρεώσεις μείον ταμειακά διαθέσιμα, μείον δεσμευμένες καταθέσεις σχετιζόμενες με δανειακές υποχρεώσεις) διαμορφώθηκε στο τέλος του πρώτου τριμήνου του έτους στο επίπεδο των 817,9 εκατ. ευρώ έναντι 844,6 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2023, με τον αντίστοιχο συντελεστή μόχλευσης να υποχωρεί, όπως αναμενόταν, στο 4.1x (έναντι 4.7x για το 2023).

Το Διοικητικό Συμβούλιο, σε συνέχεια της πολιτικής επιστροφής αξίας στους μετόχους, θα προτείνει στην επερχόμενη Γενική Συνέλευση, τη διανομή μερίσματος ύψους 0,38 ευρώ /μετοχή, για το οικονομικό έτος 2023.

Δημοφιλή