Αύξηση εσόδων – κερδών για την ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Ισχυρά οικονομικά μεγέθη και επενδύσεις ανοίγουν το δρόμο για περαιτέρω ανάπτυξη.
.
.
TravelCouples via Getty Images

Ο τομέα της Ενέργειας αποτελεί πολύ σημαντικό τμήμα του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΙΑΚΗ και παρά τη μεταβλητότητα στην αγορά ενέργειας, για άλλη μια χρονιά, η εταιρεία πέτυχε μία συνολικά ισχυρή οικονομική επίδοση, ως αποτέλεσμα της στρατηγικής της στόχευσης και της διοικητικής της προσήλωσης.

Τα έσοδα του ομίλου, χάρη στην υψηλότερη παραγωγή των μονάδων ΑΠΕ, αυξήθηκαν σε 298 εκατ. ευρώ έναντι 273,1 εκατ. ευρώ το 2021, και οδήγησαν την προσαρμοσμένη λειτουργική κερδοφορία από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (adj. EBITDA) στα 164,7 εκατ. ευρώ (+3,0% y-o-y) και τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη (adj. net profit) στα 69,7 εκατ. ευρώ (+2,5% y-o-y).

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στην επερχόμενη Γενική Συνέλευση τη διανομή μερίσματος συνολικού ύψους 45,0 εκατ. ευρώ (0,38/μτχ.) έναντι 40,0 εκατ. για το 2021 (0,34/μτχ).

Το 2022 ήταν ένα έτος ορόσημο για την ανάπτυξη της Εταιρείας, καθώς η σταδιακή ηλέκτριση του νέου συμπλέγματος αιολικών πάρκων επιτεύχθηκε πριν από το τέλος του έτους, ενώ ξεκίνησαν και οι κατασκευαστικές εργασίες για το έργο μεγάλης κλίμακος και διάρκειας αποθήκευσης δια Αντλησιοταμίευσης στην Αμφιλοχία (680MW). Σημειώνεται ότι οι εγκαταστάσεις μεγάλης αποθήκευσης είναι απόλυτο προαπαιτούμενο για την ανάπτυξη των ΑΠΕ και τη σταθερότητα του ηλεκτρικού συστήματος. Ως αποτέλεσμα, η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ κατά την τρέχουσα περίοδο διαθέτει περισσότερα από 2,0 GW έργων σε λειτουργία, υπό κατασκευή ή έτοιμα προς κατασκευή. Με τα έσοδα που θα αρχίσουν σταδιακά να συνεισφέρουν οι νέες επενδύσεις από το 2023 θα συμβάλλουν στην περαιτέρω ανάπτυξη της κερδοφορίας.

Είναι, επίσης, σημαντικό να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια της ενεργειακής κρίσης, η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ έχει παράσχει σημαντική στήριξη στο ελληνικό σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας και συνολικά στους καταναλωτές, με τη συνολική συνεισφορά στο Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης (ΤΕΜ) να ξεπερνά τα 500 εκατ. ευρώ.

«Η ικανότητά μας να παρέχουμε φθηνή, εγχώρια παραγόμενη και βιώσιμη ενέργεια αποτελεί απόδειξη όλων των προσπαθειών και των επενδύσεών μας όλα αυτά τα χρόνια και μας δίνει αυτοπεποίθηση και δύναμη να συνεχίσουμε να παράγουμε αξία για τους μετόχους μας, την κοινωνία και τους εργαζόμενους», σημειώνει η εταιρεία.

Βασικά χρηματοοικονομικά μεγέθη 12-μήνου

Βασικοί λειτουργικοί δείκτες

Αναλυτικά:

Τόσο οι ανεμολογικές συνθήκες όσο και οι νέες διαδικασίες λειτουργίας και συντήρησης των έργων που εφάρμοσε η Εταιρεία κατά το 2022, οδήγησαν σε αύξηση της διαθεσιμότητας και των συντελεστών παραγωγής (load factor). Ως αποτέλεσμα, ο συντελεστής παραγωγής για τα έργα του Ομίλου στην Ελλάδα ανήλθε σε 32,5% έναντι 31,5% την προηγούμενη χρονιά.

Η εγκατεστημένη ισχύς στα τέλη Δεκεμβρίου 2022 ήταν 905 MW (773 MW στην Ελλάδα, 102 MW στην Πολωνία και 30 MW στη Βουλγαρία) και αυξήθηκε κατά 10 MW σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2021 μετά τη σταδιακή θέση σε λειτουργία του νέου συμπλέγματος αιολικών πάρκων.

Οι βελτιωμένοι συντελεστές παραγωγής του χαρτοφυλακίου των ΑΠΕ σε συνδυασμό με την αυξημένη εγκατεστημένη ισχύ (καθώς αρκετά πάρκα ήταν σε δοκιμαστική λειτουργία το 2021) οδήγησαν σε αύξηση της παραγωγής κατά 5,4%, με τα έσοδα από πωλήσεις ενέργειας ΑΠΕ να ανέρχονται σε 236,2 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με 224,4 εκατ. ευρώ το 2021.

Λαμβάνοντας υπόψη τη συνεισφορά και των υπολοίπων κλάδων, δηλαδή των Κατασκευών, της Διαχείρισης Απορριμμάτων και του Ηλεκτρονικού Εισιτηρίου, τα συνολικά έσοδα για το 2022 ανήλθαν σε 298,1 εκατ. ευρώ έναντι 273,1 εκατ. ευρώ το 2021.

Τα προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (προσαρμοσμένο EBITDA) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες του Ομίλου ανήλθαν σε € 164,7 εκατ. έναντι € 159,9 εκατ. κατά την προηγούμενη χρήση, με το αντίστοιχο περιθώριο να ανέρχεται στο 55,2% έναντι 58,6% το 2021, ως αποτέλεσμα αυξημένων εξόδων για ανάπτυξη νέων έργων και συντηρήσεων. Σημειώνεται ότι κατά το έτος 2022 οι νέες επενδύσεις του Ομίλου σε αιολικά πάρκα δεν είχαν ουσιαστική συνεισφορά στην κερδοφορία, κάτι που αναμένεται να συμβεί σταδιακά από το 2023.

Δημοφιλή