Ανάπτυξη και μείωση του δημόσιου χρέους για την Ελλάδα βλέπει η Κομισιόν

Αναλυτικά οι εαρινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον πληθωρισμό, την ανάπτυξη, την αύξηση των μισθών και την ανεργία.
Euros, the european money
Euros, the european money
Manuel Breva Colmeiro via Getty Images

Αισιόδοξες εμφανίζονται οι εαρινές οικονομικές προβλέψεις της Κομισιόν για την πορεία της οικονομίας στη χώρα μας με τον Επίτροπο Οικονομίας, Πάολο Τζεντιλόνι, στην παρουσίασή του να δηλώνει ότι η ανάπτυξη στην Ελλάδα είναι διπλάσια σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευρωζώνης.

Βάσει των εαρινών προβλέψεων για τη χώρα μας αναμένεται αύξηση κατά 2,4% της οικονομικής δραστηριότητας το 2023 και 1,9% για το 2024, ο πληθωρισμός θα είναι στο 4,2% το 2023 και στο 2,4% το επόμενο έτος, ενώ όσο αφορά το δημόσιο χρέος εκτιμάται ότι θα επιτευχθεί μείωση στο 160,2% το 2023 και στο 154,4% το 2024. Ακόμη η Κομισιόν στην έκθεσή της βλέπει μείωση της ανεργίας στο 12,2% το 2023 και στο 11,8% το 2024.

«Παρά την ενεργειακή κρίση και τις συναφείς πληθωριστικές πιέσεις καθ′ όλη τη διάρκεια του έτους, η ελληνική οικονομία αναπτύχθηκε κατά 5,9% το 2022. Η έντονη ιδιωτική κατανάλωση, η σημαντική επενδυτική δραστηριότητα και η ώθηση που έδωσε η ανάκαμψη του τουρισμού κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου συνέβαλαν στην ισχυρή αναπτυξιακή επίδοση.

Επιπλέον, το πραγματικό ΑΕΠ αυξήθηκε σημαντικά το τελευταίο τρίμηνο του 2022, παρά τις τις εκτεταμένες πιέσεις στις τιμές, γεγονός που συνεπάγεται σημαντική μεταφερόμενη επίδραση για το 2023.

Η οικονομική δραστηριότητα αναμένεται να αυξηθεί κατά 2,4% το 2023. Η επέκταση της παραγωγής υποστηρίζεται από μια ανθεκτική αγορά εργασίας και την εφαρμογή του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΣΑΑ).

Ο συνολικός πληθωρισμός ανήλθε κατά μέσο όρο σε 9,3% το 2022, αλλά αναμένεται να μετριαστεί σε 2,4% έως το 2024 λόγω της χαλάρωσης των τιμών της ενέργειας.

Ενώ παραμένει αρνητικό, το έλλειμμα του ισοζυγίου της γενικής κυβέρνησης συνεχίζει να συρρικνώνεται χάρη στη βελτίωση της είσπραξης εσόδων. Το δημόσιο χρέος αναμένεται να μειωθεί περαιτέρω» τονίζεται στην έκθεση της Κομισιόν.

Πιο ειδικά σύμφωνα με την Κομισιόν η ανάπτυξη στην Ελλάδα προβλέπεται να είναι πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Συγκεκριμένα η Κομισιόν προβλέπει ανάπτυξη 5,9% το 2022, 2,4% το 2023 και 1,9% το 2024.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι προβλέψεις για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας είναι αναθεωρημένες προς τα πάνω για το 2022 και το 2023, σε σύγκριση με αυτές του Φεβρουαρίου (5,5% και 1,2% ήταν αντιστοίχως η πρόβλεψη για το 2022) και αναθεωρημένες προς τα κάτω για το 2024 (2,2% ήταν η πρόβλεψη το Φεβρουάριο).

Το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης της Ελλάδας αναμένεται να μειωθεί περαιτέρω στο -0,6% του ΑΕΠ το 2024, υποδηλώνοντας πρωτογενές πλεόνασμα 2,5%. Το 2022 το δημοσιονομικό έλλειμμα διαμορφώθηκε στο -2,3% του ΑΕΠ και προβλέπεται ότι θα μειωθεί στο -1,3% του ΑΕΠ το 2023.

«Το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης το 2022 αποδείχθηκε σημαντικά χαμηλότερο από το αναμενόμενο, φθάνοντας το 2,3% του ΑΕΠ έναντι 4,1% του ΑΕΠ που προβλεπόταν το φθινόπωρο. Το πρωτογενές ισοζύγιο κατέγραψε πλεόνασμα 0,1% του ΑΕΠ. Η βελτίωση αυτή οφείλεται κυρίως στα καλύτερα από το αναμενόμενο φορολογικά έσοδα, ιδίως από τον φόρο προστιθέμενης αξίας και τους άμεσους φόρους...

Μετά το καλύτερο από το αναμενόμενο αποτέλεσμα το 2022, το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης προβλέπεται να συρρικνωθεί περαιτέρω στο 1,3% το 2023. Αυτό μπορεί να αποδοθεί κυρίως στη σταδιακή κατάργηση των υπόλοιπων μέτρων που σχετίζονται με την πανδημία (τα οποία εκτιμάται ότι ανήλθαν σε 1,5% του ΑΕΠ το 2022) και στη σημαντική μείωση του κόστους των μέτρων για τον μετριασμό των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων των υψηλών τιμών της ενέργειας (από 2,5% του ΑΕΠ το 2022 σε 0,2% το 2023).» αναφέρει η Κομισιόν.

Μάλιστα σύμφωνα με τις προβλέψεις το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης αναμένεται να μειωθεί περαιτέρω στο 0,6% του ΑΕΠ το 2024, υποδηλώνοντας πρωτογενές πλεόνασμα 2,5%.

«Η βελτίωση του δημοσιονομικού ισοζυγίου οφείλεται στη σταδιακή κατάργηση των υπόλοιπων ενεργειακών μέτρων έως το 2024. Παρά την προγραμματισμένη μεταρρύθμιση του μισθολογίου με εκτιμώμενη δημοσιονομική επίπτωση 0,2% του ΑΕΠ για το 2024, οι δημόσιες δαπάνες αναμένεται να παραμείνουν συνολικά στάσιμες, βελτιώνοντας έτσι την ισορροπία».

Δημόσιο χρέος

Ο λόγος του δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ μειώθηκε απότομα το 2022, κυρίως λόγω της αύξησης του ονομαστικού ΑΕΠ, σημειώνει η Κομισιόν και προσθέτει: «Ο λόγος αναμένεται να μειωθεί περαιτέρω στο 160,2% του ΑΕΠ το 2023 και στο 154,4% το 2024, υποβοηθούμενος από τα πρωτογενή πλεονάσματα και την οικονομική ανάπτυξη».

,
,
Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ανεργία

Στις εαρινές οικονομικές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και όσο αφορά την αγορά εργασίας στη χώρα μας σημειώνεται ότι:

«Η αγορά εργασίας βελτιώθηκε σημαντικά το 2022, εν μέσω διαρκούς δημιουργίας θέσεων εργασίας. Παρόλο που οι πολίτες συνέχισαν να επιστρέφουν στην αγορά εργασίας μετά την πανδημία, υποδηλώνοντας αύξηση του εργατικού δυναμικού, το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε στο 12,5% και αναμένεται να μειωθεί στο 11,8% έως το 2024. Παρά την αναμενόμενη ανάκαμψη της αύξησης των ονομαστικών μισθών φέτος και στη συνέχεια, η αύξηση των πραγματικών μισθών δεν αναμένεται να γίνει θετική πριν από το 2024.

Συγκεντρωτικά στοιχεία για την Ελλάδα
Συγκεντρωτικά στοιχεία για την Ελλάδα
Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Διαβάστε αναλυτικά τις προβλέψεις εδώ

Ικανοποίηση Σταϊκούρα για τη θετική αξιολόγηση από την Κομισιόν

«Οι σημερινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επιβεβαιώνουν τη θετική πορεία, την αναπτυξιακή δυναμική και τις ευοίωνες προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, δήλωσε μεταξύ άλλων ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, σχολιάζοντας τις Εαρινές Προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Αναλυτικά η δήλωση του κ. Σταϊκούρα:

«Οι σημερινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επιβεβαιώνουν τη θετική πορεία, την αναπτυξιακή δυναμική και τις ευοίωνες προοπτικές της ελληνικής οικονομίας.

Παράλληλα, πιστοποιούν την αποτελεσματικότητα της οικονομικής πολιτικής της Κυβέρνησης.

Συγκεκριμένα, η χώρα μας, παρά τις πληθωριστικές πιέσεις και τις αυξημένες αβεβαιότητες στο διεθνές περιβάλλον, εκτιμάται ότι θα συνεχίσει να παρουσιάζει ρυθμό ανάπτυξης σημαντικά υψηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο την τριετία 2022-2024. Μάλιστα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναβαθμίζει αισθητά τις προβλέψεις της για την ελληνική οικονομία φέτος, εκτιμώντας ότι θα αναπτυχθεί με υπερδιπλάσιο ρυθμό έναντι του ευρωπαϊκού μέσου όρου.

Επιπρόσθετα, η Ελλάδα εμφανίζεται πρωταθλήτρια στην Ευρώπη στις επενδύσεις για την τριετία 2022-2024, με διψήφια, μάλιστα, άνοδο των επενδύσεων και για το 2022. Επενδύσεις, οι οποίες, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα συνεχίσουν να αποτελούν βασικό παράγοντα αύξησης του ΑΕΠ της χώρας μας τα επόμενα χρόνια.

Ακόμη, η ανεργία στην Ελλάδα προβλέπεται ότι θα συνεχίσει να υποχωρεί τα επόμενα χρόνια, μετά και τη σημαντική συρρίκνωσή της τα τελευταία έτη, εν μέσω σταθερής βελτίωσης της αγοράς εργασίας και δημιουργίας νέων θέσεων απασχόλησης.

Σε ό,τι αφορά τον πληθωρισμό, αναμένεται σημαντική αποκλιμάκωσή του σε επίπεδα αισθητά χαμηλότερα του ευρωπαϊκού μέσου όρου τόσο το 2023 όσο και το 2024, ενώ η καταναλωτική δαπάνη προβλέπεται να υποστηριχθεί από τις αυξήσεις μισθών, οι οποίες, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα οδηγήσουν σε αύξηση των πραγματικών εισοδημάτων από το 2024.

Τέλος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει λόγο για ουσιαστική βελτίωση των δημοσίων οικονομικών, αναφερόμενη τόσο στην επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσματος από το 2022 – νωρίτερα των εκτιμήσεων – όσο και στη δραστική μείωση του δημοσίου χρέους ως ποσοστού του ΑΕΠ. Μάλιστα, εκτιμά ότι η Ελλάδα θα σημειώσει υψηλότερα πρωτογενή πλεονάσματα το 2023 και το 2024, τόσο σε σχέση με τις προηγούμενες εκτιμήσεις της όσο και σε σχέση με τις προβλέψεις του Προγράμματος Σταθερότητας και Ανάπτυξης.

Όλα τα ανωτέρω πιστοποιούν τη μεθοδική και αποτελεσματική κοινή προσπάθεια όλων – κοινωνίας και πολιτείας – να ισχυροποιήσουμε την ελληνική οικονομία, εν μέσω μεγάλων εξωγενών προκλήσεων, και να καταστήσουμε τη χώρα μας ολόπλευρα πιο ισχυρή.

Προσπάθεια την οποία είμαι βέβαιος ότι, με την ψήφο των πολιτών την προσεχή Κυριακή, θα συνεχίσουμε ακόμα πιο εντατικά, ακόμα πιο αποτελεσματικά».

Δημοφιλή