ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
01/07/2019 08:14 EEST

Από σήμερα η νέα πλατφόρμα για τα κόκκινα δάνεια - 15 ερωτήσεις και απαντήσεις

Όσα πρέπει να γνωρίζετε για την ένταξη στον νέο νόμο.

Serdarbayraktar via Getty Images

Από σήμερα Δευτέρα 1η Ιουλίου έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2019 θα παραμείνει σε λειτουργία η ηλεκτρονική πλατφόρμα στην οποία οι δανειολήπτες με «κόκκινα» στεγαστικά δάνεια μπορούν να αιτηθούν την προστασία της πρώτης κατοικίας τους. 

Η έγκριση της αίτησης τους θα περάσει από το «μικροσκόπιο» καθώς με την υποβολή της οι δανειολήπτες δίνουν την έγκριση τους ώστε Δημόσιο και τράπεζες να έχουν πλήρη πρόσβαση στα εισοδηματικά και περιουσιακά στοιχεία τους. Με βάση αυτά θα κριθούν οι αιτήσεις προκειμένου να αποκλειστούν οι στρατηγικοί κακοπληρωτές, αλλά και όσοι έχουν μεγάλη ακίνητη περιουσία. 

Το νέο πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας αφορά περίπου 180.000 «κόκκινους δανειολήπτες οι οποίοι θα καταφέρουν να μην «σκοντάψουν» στους αυστηρούς ελέγχους των περιουσιακών και εισοδηματικών τους στοιχείων.

Η HuffPost Greece συγκέντρωσε τις 15 βασικές ερωτήσεις για την ένταξη στο νέο νόμο και απαντά σε αυτές. 

1. Ποιοι δανειολήπτες μπορούν να υπαχθούν στο νέο πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας

Μπορούν να υπαχθούν όλα τα φυσικά πρόσωπα, με ή χωρίς πτωχευτική ικανότητα (εμπορική ιδιότητα) εφόσον το σύνολο του ανεξόφλητου κεφαλαίου του δανείου, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και λογιστικοποιημένοι τόκοι, καθώς και έξοδα εκτέλεσης (αν υπάρχουν) κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, δεν πρέπει να υπερβαίνει ανά πιστωτή (είτε τράπεζα ή εκκαθαριστή τράπεζας ή εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων / fund / servicer ή Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων) το ποσό των:

Α. 100.000 ευρώ, αν στις οφειλές περιλαμβάνονται επιχειρηματικά δάνεια

Β. 130.000 ευρώ σε κάθε άλλη περίπτωση (δηλ. δεν περιλαμβάνονται επιχειρηματικά δάνεια)

2. Ποια δάνεια εντάσσονται 

Εντάσσονται όσα δάνεια στις 31/12/2018 βρίσκονταν σε καθυστέρηση τουλάχιστον 3 μηνών.

3. Ποιο είναι το ύψος της αντικειμενικής αξίας της πρώτης κατοικίας

Η αντικειμενική αξία της προστατευόμενης κύριας κατοικίας δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 175.000 ευρώ, εάν αφορά επιχειρηματικά δάνεια και τις 250.000 ευρώ στα υπόλοιπα δάνεια. 

4. Ποιο είναι το όριο του οικογενειακού εισοδήματος

Το οικογενειακό εισόδημα του αιτούντος φυσικού προσώπου, κατά το τελευταίο έτος, για το οποίο υπάρχει δυνατότητα υποβολής φορολογικής δήλωσης, δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των:

Α. 12.500 ευρώ, εφόσον στην κατοικία διαμένει μόνο 1 άτομο

Β. 21.000 ευρώ, εφόσον στην κατοικία διαμένουν 2 άτομα

Γ. 26.000 ευρώ, εφόσον στην κατοικία διαμένουν 3 άτομα (με ένα προστατευόμενο μέλος) 

Δ. 31.000 ευρώ, εφόσον στην κατοικία διαμένουν 4 άτομα (με 2 προστατευόμενα μέλη)

Ε. 36.000 ευρώ, εφόσον στην κατοικία διαμένουν 5 άτομα (με 3 προστατευόμενα μέλη).

5. Ποια είναι τα όρια για την συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας για την ένταξη στο πλαίσιο προστασίας;

Σε περίπτωση που το σύνολο των οφειλών με υποθήκη στην πρώτη κατοικία υπερβαίνει τις 20.000 ευρώ, η υπόλοιπή ακίνητη περιουσία του αιτούντα, του συζύγου του και των εξαρτώμενων μελών, πέραν της κύριας κατοικίας του αιτούντα, καθώς και τα μεταφορικά μέσα του αιτούντα και του συζύγου του, θα πρέπει να έχουν συνολική αντικειμενική αξία που να ξεπερνά τις 80.000 ευρώ κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης.

6. Ποιο είναι τα όρια για την κινητή περιουσία;
Οι καταθέσεις, τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα και τα πολύτιμα μέταλλα, σε νομίσματα ή ράβδους, του αιτούντα και του συζύγου του και των εξαρτώμενων μελών έχουν συνολική αξία που δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 15.000 ευρώ κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης.

7. Ποια δάνεια δεν μπορούν να ενταχθούν στο νέο πλαίσιο προστασίας;

Τα δάνεια με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου και τα δάνεια που κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης έχουν ήδη ρυθμιστεί ή υπάρχει εκκρεμής αίτηση ρύθμισης με τον εξωδικαστικό μηχανισμό (ν. 4469/2017) ή τον πτωχευτικό κώδικα (δηλ. άρθρο 99 του ν. 3588/2007) ή το ν. 4307/2014 (άρθρα 61 έως 67).

8. Πού θα πρέπει να υποβάλλουν αιτήσεις ενδιαφερόμενοι; 

Η αίτηση υποβάλλεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ) http://www.keyd.gov.gr και οι δανειολήπτες θα εισέρχονται σε αυτήν με τους κωδικούς του Taxis. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν έως την 31η Δεκεμβρίου 2019.

9. Ποια στοιχεία έχουν αναρτηθεί αυτόματα στην πλατφόρμα; 
Όλα τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά υπάρχουν στην πλατφόρμα, με εξαίρεση το πιστοποιητικό βαρών το οποίο ο δανειολήπτης θα πρέπει να ζητήσει από το υποθηκοφυλακείο. 

10. Πότε θα γνωρίζει ο δανειολήπτης εάν εγκρίθηκε η αίτηση του; 

Οι τράπεζες εντός ενός μήνα από την αίτηση υποχρεούνται να παρέχουν μια πρόταση ρύθμισης.

11. Ποιες είναι οι πιθανές προτάσεις των τραπεζών για τη ρύθμιση του δανείου; 

Οι τράπεζες μπορούν να προτείνουν, την αποπληρωμή του δανείου σε 25 χρόνια. Για τις περιπτώσεις τις οποίες ο οφειλέτης υπερβαίνει το 80ό έτος της ηλικίας του, τότε είτε μειώνονται αντίστοιχα τα έτη ρύθμισης ή μπορεί να συμβληθεί κάποιος άλλος ως εγγυητής του δανείου. Ο τοκισμός θα είναι με επιτόκιο 2%, προσαυξημένο με το Euribor τριμήνου.

Επίσης, προβλέπεται και η διαγραφή οφειλής, εφόσον το ανεξόφλητο υπόλοιπο του δανείου ξεπερνά το 120% της εμπορικής αξίας της 1ης κατοικίας.

12. Ποιο είναι το ύψος της επιδότησης της δόσης από το δημόσιο;
Τα όρια συνεισφοράς του δημοσίου, κυμαίνονται για στεγαστικά δάνεια από το 20% έως και το 50% της μηνιαίας δόσης, ενώ στα επιχειρηματικά δάνεια, που έχουν ως υποθήκη την πρώτη κατοικία, το ύψος της επιδότησης καθορίστηκε ενιαία στο 30% της δόσης. Όσο μεγαλύτερο είναι το εισόδημα, τόσο μειώνεται το ποσοστό επιδότησης.

13.Κάθε πότε καταβάλλεται από το δημόσιο το ποσό της επιδότησης;

Η συνεισφορά του δημοσίου καταβάλλεται στους δεσμευμένους και ακατάσχετους λογαριασμούς εξυπηρέτησης των ρυθμιζόμενων οφειλών που περιλαμβάνονται στην πρόταση ρύθμισης, και η οποία δεν κατάσχεται, ούτε συμψηφίζεται. Η καταβολή της συνεισφοράς γίνεται σε μηνιαία βάση, δηλαδή θα πιστώνεται στον ειδικό λογαριασμό του οφειλέτη από την 1η έως την 15η ημερολογιακή ημέρα κάθε μήνα.

14. Ποιες είναι οι υποχρεώσεις του οφειλέτη προκειμένου να μην χάσει τη ρύθμιση του δανείου;

Ο οφειλέτης θα πρέπει καθ όλη τη διάρκεια της ρύθμισης:

- Να υποβάλλει Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος κάθε έτος.

- Να προβαίνει σε δήλωση στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Προστασίας Κύριας Κατοικίας, εφόσον επέλθει μεταβολή των στοιχείων που επηρεάζουν την καταβολή της επιδότησης

- Να συναινεί στη χρησιμοποίηση των δηλωθέντων στοιχείων ανώνυμα, αποκλειστικά και μόνο για τον σκοπό της αξιολόγησης του προγράμματος.

- Να συναινεί στη διενέργεια κοινωνικής έρευνας και σε κατ′ οίκον επισκέψεις από αρμόδιους υπαλλήλους, αν απαιτηθεί, για επιτόπια επαλήθευση της σύνθεσης του νοικοκυριού.

15. Επανεξετάζονται οι προϋποθέσεις;

Οι προϋποθέσεις και το ποσό της επιδότησης του δημοσίου επανεξετάζονται αυτεπαγγέλτως στο τέλος κάθε οικονομικού έτους. Για τον λόγο αυτό, η Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Προστασίας Κύριας Κατοικίας μπορεί να ανακτά από τη βάση δεδομένων τα δηλωθέντα στοιχεία οικογενειακής κατάστασης και εισοδημάτων του οφειλέτη.

Σε περίπτωση μεταβολής των προϋποθέσεων για την καταβολή της επιδότησης, ο οφειλέτης έχει την υποχρέωση να το δηλώσει στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Προστασίας Κύριας Κατοικίας. Στην περίπτωση αυτή, το ποσό επιδότησης αναπροσαρμόζεται αναλόγως.