Στην εποχή της πανδημίας τα δικαστήρια είναι κλειστά και δεν απονέμεται δικαιοσύνη. Το κράτος οφείλει να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για την επαναλειτουργία τους.
Aitor Diago via Getty Images

Σύμφωνα με το άρθρο 26 του Συντάγματος, η Δικαιοσύνη είναι μία από τις τρεις εξουσίες- λειτουργίες της πολιτείας. Οι άλλες δύο είναι η νομοθετική και η εκτελεστική.

Το άρθρο 26 ορίζει ρητά ότι η νομοθετική λειτουργία ασκείται από την Βουλή και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, η εκτελεστική λειτουργία από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και την κυβέρνηση και η δικαστική λειτουργία από τα δικαστήρια. Ενώ όμως η κυβέρνηση και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ασκούν κανονικά τα καθήκοντά τους , όπως -έστω και υποτυπωδώς- και η Βουλή, στην εποχή της πανδημίας τα δικαστήρια είναι κλειστά και δεν απονέμεται δικαιοσύνη.

Από την έλευση της πανδημίας στην Ελλάδα τον Μάρτιο 2020, με Κοινή Υπουργική Απόφαση τα δικαστήρια έκλεισαν λόγω κορωνοϊού από τις 13 Μαρτίου μέχρι 20 Ιουνίου 2020, λειτούργησαν από 21 Ιουνίου μέχρι 15 Ιουλίου 2020, έκλεισαν εκ νέου για δικαστικές διακοπές, επαναλειτούργησαν από 1η Σεπτεμβρίου 2020 και ανεστάλη και πάλι η λειτουργία τους λόγω πανδημίας τον Νοέμβριο 2020 μέχρι και σήμερα, ενώ είναι άγνωστο πότε θα αποφασιστεί η επανέναρξη των εργασιών τους. Ολόκληρο το 2020, συμπεριλαμβανομένου και του διαστήματος Ιανουαρίου - Μαρτίου πριν την έλευση της πανδημίας, τα δικαστήρια παρέμειναν άνω των 6 μηνών κλειστά, ενώ όσο διαρκεί η πανδημία, με εξαίρεση κάποιες διαδικασίες, δεν έχουν λειτουργήσει περισσότερο από 3 μήνες.

Η λειτουργία των δικαστηρίων δεν συγκρίνεται με οποιαδήποτε οικονομική δραστηριότητα, ούτε αφορά μόνο όσους εργάζονται επ’ ονόματί της, δικαστές, δικηγόρους, δικαστικούς υπαλλήλους, ή δικαστικούς επιμελητές. Σε αυτήν στηρίζονται και σε αυτήν καταφεύγουν οι πολίτες για να λύσουν τις διαφορές τους έναντι του κράτους ή έναντι αλλήλων και αυτή είναι εκείνη που έχει επιφορτιστεί να κρίνει δημόσιες και ιδιωτικές διαφορές εφαρμόζοντας και ερμηνεύοντας το Δίκαιο. Δεν νοείται κράτος Δικαίου χωρίς διαδικασίες εφαρμογής του Δικαίου.

Το άρ. 20 του Συντάγματος, το οποίο καθιερώνει το δικαίωμα δικαστικής προστασίας, ορίζει στην παρ. 1 ότι καθένας έχει δικαίωμα στην παροχή έννομης προστασίας από τα δικαστήρια. Για την άσκηση αυτού του δικαιώματος δεν προβλέπεται καμία δυνατότητα περιορισμού εξαιτίας του κορωνοϊού.

Η απονομή της Δικαιοσύνης είναι πυλώνας της Δημοκρατίας και όσο αυτονόητο είναι ότι υπό οποιεσδήποτε συνθήκες πανδημίας δεν μπορεί να πάψει η λειτουργία της βουλής ή της κυβέρνησης, άλλο τόσο είναι προφανές ότι δεν είναι δυνατόν υπό την επίκληση της πανδημίας να λειτουργεί το κράτος χωρίς απονομή της Δικαιοσύνης.

Το κράτος οφείλει αμέσως να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για την επαναλειτουργία της Δικαιοσύνης διασφαλίζοντας ταυτόχρονα με τις αναγκαίες διαδικασίες (τεστ, μάσκες, αντισηπτικά, περιορισμός ατόμων στις αίθουσες, αποστάσεις, διεύρυνση ωραρίου κλπ) την υγεία των πολιτών.

Δημοφιλή