Πανδημια

Ευρωπαϊκή οικονομία: At the end, the Germans cokada via Getty Images
Μια πρόταση με πολλαπλή Anadolu Agency via Getty Images