Δώρο Πάσχα: Πότε καταβάλλεται, ποιοι θα ευνοηθούν από την αύξηση του κατώτατου μισθού

Πως υπολογίζεται το Δώρο Πάσχα, τι ισχύει σε περίπτωση απόλυσης ή μη έγκαιρης καταβολής του.
picture alliance via Getty Images

Μέχρι τη Μεγάλη Τετάρτη στις 12 Απριλίου θα καταβληθεί στους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα το Δώρο Πάσχα.

Αυτό που αλλάζει ωστόσο φέτος, είναι πως μεγάλοι ωφελούμενοι θα είναι οι περίπου 600.000 εργαζόμενοι που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό, καθώς η αύξηση του από την 1η Απριλίου θα ενισχύσει ελαφρώς το ποσό.

Η αύξηση του κατώτατου μισθού στα 780 ευρώ (χωρίς τις κρατήσεις του φόρου εισοδήματος) ανεβάζει και το Δώρο Πάσχα, επίδομα αδείας και Δώρο Χριστουγέννων, το οποίο θα διαμορφωθεί στα 406,24 ευρώ από 371,35 ευρώ που ήταν πέρυσι (στις περιπτώσεις που ο εργαζόμενος αμειβόταν με 713 ευρώ).

Το Δώρο Πάσχα ισούται με το μισό μηνιαίο μισθό για τους μισθωτούς και με 15 ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο.

Η χρονική περίοδος που υπολογίζεται το δώρο αρχίζει από την 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Απριλίου κάθε έτους. Συνεπώς, αν η σχέση εργασίας διήρκεσε ολόκληρο το χρονικό διάστημα ο εργαζόμενος δικαιούται να λάβει μισό μηνιαίο μισθό αν αμείβεται με μισθό και 15 ημερομίσθια αν αμείβεται με ημερομίσθιο.

Σε περίπτωση που η εργασιακή σχέση έχει λυθεί πριν από την παραπάνω ημερομηνία το Δώρο Πάσχα υπολογίζεται με βάση τις αποδοχές που καταβάλλονταν την ημέρα που λύθηκε η εργασιακή σχέση.

Τι ισχύει αν δεν καταβληθεί το δώρο Πάσχα

Ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να καταβάλει στον εργαζόμενο μέχρι τη Μεγάλη Τετάρτη ολόκληρο το ποσό του δώρου Πάσχα.

Για την καθυστέρηση καταβολής των Δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα, επισύρονται ποινικές κυρώσεις, με βάση τις οποίες προβλέπεται με φυλάκιση μέχρι 6 μηνών και χρηματική ποινή της οποίας το ποσό δεν μπορεί να ορίζεται κάτω του 25% ούτε πάνω του 50% του καθυστερούμενου χρηματικού ποσού.

Σε κάθε περίπτωση μη καταβολής του δώρου μέσα στην τασσόμενη προθεσμία, οι Κοινωνικοί Επιθεωρητές Εργασίας του Σ.ΕΠ.Ε έχουν υποχρέωση να επεμβαίνουν άμεσα, διενεργώντας ελέγχους και να βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα, για την άσκηση της διαδικασίας του αυτοφώρου και την επιβολή των σχετικών κυρώσεων.

Εάν το δώρο Πάσχα δεν έχει καταβληθεί έγκαιρα, οι εργαζόμενοι ή/και τα σωματεία μπορούν και πρέπει να προσφύγουν στην οικεία Επιθεώρηση Εργασίας προκειμένου να συνταχθεί μηνυτήρια αναφορά.

Η μηνυτήρια αναφορά διαβιβάζεται στον εισαγγελέα για την άσκηση ατομικής δίωξης σε βάρος του εργοδότη, ενώ παράλληλα διαβιβάζεται και στο οικείο αστυνομικό τμήμα για την κίνηση της αυτόφωρης διαδικασίας.

Οι εργαζόμενοι ή/και τα σωματεία τους έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν μήνυση απευθείας στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα και να ζητήσουν την εφαρμογή της αυτόφωρης διαδικασίας.

Πήγαινε στην αρχική σελίδα