Η ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ αύξησε το ποσοστό της στη ΓΕΦΥΡΑ Ρίου Αντιρρίου

Απόκτησε μερίδιο της ΑΒΑΞ έναντι συνολικής αξίας 16,6 εκατ. ευρώ
ΓΕΦΥΡΑ Ρίου Αντιρρίου
ΓΕΦΥΡΑ Ρίου Αντιρρίου
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Μια ακόμα κίνηση ενδυνάμωσης της παρουσίας της στους τομείς που ήδη δραστηριοποιείται, έκανε η ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ, του ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ.

Συγκεκριμένα, υπέγραψε συμφωνία με την ΑΒΑΞ Α.Ε., για την απόκτηση μετοχών των εταιρειών ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. και ΓΕΦΥΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε., συνολικής αξίας 16,6 εκατ. ευρώ.

Πλέον, αποκτώντας ποσοστό 5,69% στη ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. και 6,35% στη ΓΕΦΥΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε., από την ΑΒΑΞ Α.Ε. η ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ, έφθασε, αντίστοιχα, τα ποσοστά του 27,71% και 29,48%. Μεγαλομέτοχος παραμένει στη ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. η VINCI (57,45%), όπως και στη ΓΕΦΥΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.

Η επένδυση αυτή που ενισχύει κατά 12,4% τη συμμετοχή της εταιρείας στη γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου, πιστοποιεί την επιχειρησιακή στρατηγική ενίσχυσης του χαρτοφυλακίου της ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ σε μεγάλα έργα της Περιφέρειας. Στόχος είναι η ουσιαστική συμβολή στην αναβάθμιση των οδικών αξόνων και υποδομών, η προώθηση και διασφάλιση της ποιότητας διασύνδεσης της χώρας και της ανάπτυξης του περιφερειακού ιστού καθώς και η βελτιστοποίηση της ποιότητας ζωής των τοπικών κοινωνιών.

«Στρατηγικός στόχος του ομίλου, αξιοποιώντας τη σημαντική εμπειρία και τεχνογνωσία του, είναι η περαιτέρω ανάπτυξη και διεύρυνση του χαρτοφυλακίου του σε όλους τους τομείς δραστηριότητάς του, επενδύοντας σε έργα προστιθέμενης οικονομικής, κοινωνικής αλλά και περιβαλλοντικής αξίας δημιουργώντας παράλληλα συνέργειες με τους υπόλοιπους κλάδους του Ομίλου.

Διαθέτοντας πλειοψηφική συμμετοχή στους αυτοκινητοδρόμους της Αττικής Οδού και του Μορέα, αλλά και διατηρώντας σημαντικά ποσοστά στους αυτοκινητοδρόμους Ολυμπίας Οδός και Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου, η αύξηση συμμετοχής του στη Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου ενδυναμώνει το αποτύπωμα του Κλάδου Παραχωρήσεων του Ομίλου στα μεγάλα έργα παραχώρησης της χώρας», ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ, Ευθύμιος Μπουλούτας.