Η Audi θα μειώσει την κατανάλωση γλυκού νερού παγκοσμίως

Η εταιρεία εντάσσεται στη Συμμαχία για τη Διαχείριση του Νερού.
.
.
AUDI

Ο πρώτος κατασκευαστής premium αυτοκινήτων που εντάσσεται στη Συμμαχία για τη Διαχείριση Νερού (AWS), από το 2023, είναι η Audi. Αυτός ο παγκόσμιος συνασπισμός 170 εταιρειών, ΜΚΟ και του δημόσιου τομέα έχει ως κύριο έργο τη διαχείριση του νερού σε όλη την αλυσίδα παραγωγής. Αυτή η κίνηση θα επιτρέψει στο εργοστάσιο της Audi στο San José Chiapa στο Μεξικό να διεκδικήσει πιστοποίηση σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Διαχείρισης Νερού, γνωστό και ως Πρότυπο AWS.

Το καθαρό πόσιμο νερό είναι ένας από τους πιο πολύτιμους φυσικούς πόρους στον κόσμο, γι′ αυτό και η Audi εντάσσει την οικονομική και αποδοτική χρήση του νερού στο περιβαλλοντικό της πρόγραμμα Mission:Zero. Η εταιρεία θέλει να διατηρήσει τη δική της κατανάλωση νερού όσο το δυνατόν χαμηλότερα και με την πάροδο του χρόνου, να σταματήσει να χρησιμοποιεί πόσιμο νερό στην παραγωγή των αυτοκινήτων της.

Μέχρι το 2035, αναμένεται ότι η οικολογικά σταθμισμένη κατανάλωση νερού, ανά παραγόμενο όχημα, θα μειωθεί περίπου στο μισό στις πέντε εγκαταστάσεις παραγωγής της Audi, από 3,75 στα περίπου 1,75 κυβικά μέτρα. Επιπλέον, η Audi, μαζί με τους προμηθευτές της, δεσμεύεται για οικονομική κατανάλωση νερού σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού.

Το Πρότυπο AWS είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πλαίσιο για εταιρείες και οργανισμούς που θέλουν να χρησιμοποιούν το νερό όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά και δίνουν προσοχή σε όλες τις σχετικές ομάδες που διατηρούν συμφέροντα σε συγκεκριμένες περιοχές με λεκάνες απορροής υδάτων. Η επιτυχής εφαρμογή του προτύπου σημαίνει βελτίωση των τοπικών κοινωνικών και των οικολογικών και οικονομικών πτυχών. Για να γίνει αυτό, το AWS δίνει έμφαση σε μια προσέγγιση διαχείρισης των υδάτων, η οποία περιλαμβάνει πέντε σημαντικούς τομείς: καλή διοίκηση των εταιριών των υδάτων, βιώσιμο ισοζύγιο νερού, καλή κατάσταση της ποιότητας νερού, καταγραφή σημαντικών περιοχών που σχετίζονται με το νερό και εξασφάλιση μιας ασφαλούς αλυσίδας για το νερό, την αποχέτευση και την υγιεινή (WASH).

Το εργοστάσιο της Audi στο San José Chiapa του Μεξικού βρίσκεται σε διαδικασία πιστοποίησης από την AWS. Αυτό θα είναι το πρώτο εργοστάσιο της Audi που θα ελεγχθεί από το AWS. Αυτό σημαίνει ότι η διαχείριση των υδάτων του εξετάζεται τόσο σε επίπεδο τοποθεσίας όσο και σε επίπεδο λεκάνης απορροής και τίθενται κάποια πολύ σημαντικά ερωτήματα. Πού μπορεί να μειωθεί η κατανάλωση νερού; Πού μπορεί να αποφευχθεί η ρύπανση των υδάτων; Και πώς μπορεί η Audi να διασφαλίσει ότι άλλα μέρη, όπως οι ντόπιοι αγρότες, δεν θα ζημιωθούν; Εκτός από την άμεση κατανάλωση νερού στην παραγωγή, η διαχείριση των υδάτινων πόρων έχει επίσης μεγάλη σχέση με τη βιωσιμότητα εντός της αλυσίδας εφοδιασμού. «Η κατασκευή μπαταριών, μετάλλων και τζαμιών καταναλώνει πολύ νερό», λέει ο Marco Philippi, επικεφαλής Στρατηγικής Προμηθειών της Audi. «Γι’ αυτό θέλουμε να αξιοποιήσουμε τη συμμετοχή μας στην AWS για να αναπτύξουμε αποτελεσματικές λύσεις και να τις εφαρμόσουμε μαζί με τους προμηθευτές μας, ιδιαίτερα σε περιοχές με προβλήματα στους υδάτινους πόρους».

Το νέο εργοστάσιο της Audi στο San José Chiapa είναι πρωτοπόρο στην οικονομική χρήση του νερού. Από το 2018, το εργοστάσιο παράγει αυτοκίνητα χωρίς καθόλου απόρριψη νερού. «Ιδιαίτερα σε μια χώρα όπως το Μεξικό, όπου υπάρχει διαρκής κίνδυνος ξηρασίας, η χρήση του νερού με τρόπο που να μην το καταναλώνει αλόγιστα ως πόρο είναι πολύ σημαντική», λέει ο Tarek Mashhour, εκτελεστικός πρόεδρος της Audi México. Η μονάδα έχει πρόσβαση σε βιολογικό καθαρισμό νερού και εγκατάσταση αντίστροφης ώσμωσης χωρητικότητας 320.000 κυβικών μέτρων ετησίως. Αυτό το σύστημα επεξεργασίας επιτρέπει επίσης την εξοικονόμηση περίπου 150.000 κυβικών μέτρων νερού ετησίως με την επανεισαγωγή του στις διαδικασίες παραγωγής. Υπάρχει επίσης μια επιτόπια δεξαμενή νερού χωρητικότητας 234.000 κυβικών μέτρων.

Εξάλλου, βήματα προς τη βιώσιμη διαχείριση του νερού είναι σε εξέλιξη και σε άλλα εργοστάσια της Audi. Η Audi Brussels, σε συνεργασία με την βέλγικη εταιρία Hydria, επενδύει στο έργο «Re-Use» για την ενσωμάτωση της μονάδας επεξεργασίας λυμάτων South Wastewater στις Βρυξέλλες στην παροχή νερού που θα διοχετεύεται στο εργοστάσιο. Αυτό θα δημιουργήσει έναν κλειστό κύκλο νερού που θα εξοικονομήσει περίπου 100.000 κυβικά μέτρα πόσιμου νερού ετησίως. Έως το 2025, το εργοστάσιο της Audi στο Neckarsulm έχει ως στόχο να λαμβάνει όλο το μη πόσιμο νερό που απαιτείται μέσω της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Unteres Sulmtal, εκεί όπου το εργοστάσιο κατευθύνει επίσης και τα λύματα του. Το κύκλωμα που θα προκύψει θα μειώσει τη ζήτηση για γλυκό νερό κατά περισσότερο από 70%.

Δημοφιλή