Η χρονιά των ρεκόρ στον ελληνικό τουρισμό, το 2023

Μόνο με τα στοιχεία έως και τον Νοέμβριο, έχουμε περισσότερη ταξιδιωτική κίνηση και περισσότερες εισπράξεις από το 2019, αλλά μείωση στη μέση δαπάνη.
.
.
George Pachantouris via Getty Images

Προς τα τέλη Φεβρουαρίου 2024 θα παρουσιάσει τα επίσημα στοιχεία η Τράπεζα της Ελλάδος, όσον αφορά στην ταξιδιωτική κίνηση του 2023, τις εισπράξεις και το ταξιδιωτικό ισοζύγιο.

Ωστόσο, με τα στοιχεία που παρουσίασε η Τράπεζα της Ελλάδος, για την περίοδο Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2023, όλα κινήθηκαν πάνω από ολόκληρο το 2019, την προηγούμενη χρονιά ρεκόρ του ελληνικού τουρισμού, δημιουργώντας νέο ρεκόρ, το οποίο περιμένουμε να οριοθετηθεί προσθέτοντας και τον μήνα Δεκέμβριο του 2023.

Πάντως, το μόνο που προβληματίζει είναι η μείωση, μικρή μεν αλλά μείωση, στη μέση δαπάνη ανά ταξίδι, κάτι που επιβεβαιώνει την πίεση που νιώθουν στα οικονομικά τους πολλοί επισκέπτες.

Ταξιδιωτικό ισοζύγιο

Το ταξιδιωτικό ισοζύγιο εμφάνισε πλεόνασμα 17.899,5 εκατ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 15.684,7 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022. Αύξηση κατά 2.682,3 εκατ. ευρώ (15,4%) παρουσίασαν οι ταξιδιωτικές εισπράξεις, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 20.115,4 εκατ. ευρώ, ενώ αύξηση κατά 467,6 εκατ. ευρώ (26,7%) παρατηρήθηκε και στις ταξιδιωτικές πληρωμές, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 2.215,9 εκατ. ευρώ. Η άνοδος των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται στην αύξηση της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης κατά 17,3%, καθώς η μέση δαπάνη ανά ταξίδι μειώθηκε κατά 2,7%. Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών συνέβαλαν κατά 84,0% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες και αντιστάθμισαν κατά 60,4% το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών.

Ταξιδιωτικές εισπράξεις

Την περίοδο Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2023, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις εμφάνισαν αύξηση κατά 15,4% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022 και διαμορφώθηκαν στα 20.115,4 εκατ. Ευρώ (18.152 εκατ. ολόκληρο το 2019). Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην αύξηση των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 κατά 11,0%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 10.997,2 εκατ. ευρώ, καθώς και των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών εκτός της ΕΕ-27 κατά 18,4%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 8.419,4 εκατ. ευρώ. Αναλυτικότερα, οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκαν στα 8.927,5 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 11,9%, καθώς και οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ, που εμφάνισαν αύξηση κατά 7,1% και διαμορφώθηκαν στα 2.069,7 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα, οι εισπράξεις από τη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 8,7% και διαμορφώθηκαν στα 3.510,9 εκατ. ευρώ, καθώς και αυτές από τη Γαλλία κατά 11,6%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 1.413,0 εκατ. ευρώ. Από τις χώρες εκτός της ΕΕ-27, άνοδο κατά 6,0% παρουσίασαν οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 3.286,7 εκατ. ευρώ. Οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν επίσης κατά 15,1% και διαμορφώθηκαν στα 1.344,2 εκατ. ευρώ, ενώ αυτές από τη Ρωσία -όπως ήταν λογικό- μειώθηκαν κατά 22,8% και διαμορφώθηκαν στα 31,4 εκατ. ευρώ.

Εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση

Την περίοδο Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2023, η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση αυξήθηκε κατά 17,3% και διαμορφώθηκε σε 31.969,7 χιλ. ταξιδιώτες (31.348 χιλ. ολόκληρο το 2019), έναντι 27.255,4 χιλ. ταξιδιωτών την αντίστοιχη περίοδο του 2022. Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων αυξήθηκε κατά 12,5%, ενώ αυτή μέσω οδικών συνοριακών σταθμών κατά 34,5%. Κατά την επισκοπούμενη περίοδο, η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 διαμορφώθηκε σε 19.285,5 χιλ. ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας άνοδο κατά 15,0% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες εκτός της ΕΕ-27 αυξήθηκε κατά 20,9% και διαμορφώθηκε σε 12.684,2 χιλ. ταξιδιώτες. Η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ζώνης του ευρώ αυξήθηκε κατά 11,0%, καθώς και αυτή από τις χώρες της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ, η οποία αυξήθηκε κατά 23,7%. Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία παρουσίασε αύξηση κατά 8,7% και διαμορφώθηκε σε 4.680,6 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τη Γαλλία αυξήθηκε κατά 4,0% και διαμορφώθηκε σε 1.809,8 χιλ. ταξιδιώτες. Αναφορικά με τις χώρες εκτός της ΕΕ‑27, η ταξιδιωτική κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκε κατά 2,9% και διαμορφώθηκε σε 4.543,7 χιλ. ταξιδιώτες, καθώς και αυτή από τις ΗΠΑ κατά 31,3% σε 1.369,9 χιλ. ταξιδιώτες. Τέλος, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Ρωσία μειώθηκε κατά 5,9% και διαμορφώθηκε σε 33,2 χιλ. ταξιδιώτες.

Δημοφιλή