Η Intrakat θα αποκαταστήσει την παλαιά γέφυρα του ποταμού Αξιού

Το έργο θα κοστίσει 13 εκατ. ευρώ και θα επιλύσει σοβαρά προβλήματα του οδικού άξονα.
.
.
INTRAKAT

Στα έργα υποδομής δεν αρκεί η κατασκευή αλλά χρειάζεται συντήρηση αυτών. Στον τομέα των γεφυρών ουδέποτε είχαμε τη δέουσα συντήρηση με αποτέλεσμα να υπάρχουν γέφυρες 40 και 50 ετών που να εμφανίζουν προβλήματα στατικότητας.

Μια από αυτές είναι η παλαιά γέφυρα του Αξιού ποταμού, στην Εγνατία Οδό, της οποίας τον δεξιό κλάδο ανέλαβε να αποκαταστήσει και να ενισχύσει η Intrakat, με σύμβαση 13 εκατ. ευρώ.

Η παλαιά γέφυρα του δεξιού κλάδου του Αξιού βρίσκεται σε χρήση από το 1973 (για το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη). Οι σχετικές στατικές μελέτες έχουν διαπιστώσει σημαντικές βλάβες, τόσο εξαιτίας των διαφόρων πλημμυρικών φαινομένων του παρελθόντος όσο και της συχνής διέλευσης βαρέων οχημάτων, οι οποίες έχουν μειώσει σε μη αποδεκτό βαθμό τον συντελεστή ασφαλείας της. Η επικινδυνότητα του σημείου είχε οδηγήσει σε περιορισμό των λωρίδων κυκλοφορίας αλλά και παρεμβάσεις στα όρια ταχύτητας, το επιτρεπόμενο βάρος φορτίων κ.ο.κ., μέτρα τα οποία προκαλούσαν σειρά ζητημάτων οδικής ασφάλειας.

Οι εν λόγω εργασίες, στις οποίες θα προχωρήσει άμεσα η Intrakat, κρίνονται απολύτως απαραίτητες ώστε να επιτευχθεί ένας αποδεκτός συντελεστής δομικής και λειτουργικής ασφάλειας και να αποκατασταθεί η ασφαλής χρήση της γέφυρας από τα διερχόμενα οχήματα. Με τις προβλεπόμενες παρεμβάσεις θα θωρακιστεί η γέφυρα έναντι κινδύνου απροειδοποίητης κατάρρευσης, ενώ -παράλληλα- θα αρθούν τα επώδυνα μέτρα περιορισμού φορτίου που παρεμποδίζουν δραματικά την απρόσκοπτη κυκλοφορία βαρέων οχημάτων, καθώς και οι περιορισμοί της κυκλοφοριακής συνέχειας μεταξύ Δυτικού και Ανατολικού Τομέα της Εγνατίας Οδού στο νευραλγικό οδικό τμήμα Α/Κ Κλειδιού – Α/Κ Καλοχωρίου.

Δημοφιλή