Γέφυρα

Ο Δούρειος Ίππος τώρα και σε σχήμα Malchev via Getty Images
Το Λινάκι είναι xavierarnau via Getty Images