Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για τη Συνταγματική Αναθεώρηση: Τι αλλάζει σε Εκκλησία, νόμο περί ευθύνης υπουργών, ΠτΔ

Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για τη Συνταγματική Αναθεώρηση: Τι αλλάζει σε Εκκλησία, νόμο περί ευθύνης υπουργών, ΠτΔ

Δεκάεξι άρθρα του Συντάγματος προτείνει να αναθεωρηθούν ο ΣΥΡΙΖΑ. Η πρόταση περιλαμβάνει επιμέρους άξονες, με σκοπό «την πλήρη επαναθεμελίωση του πολιτεύματος σε δημοκρατικότερη και προοδευτική βάση»:

ΑΞΟΝΑΣ 1

ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ-ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ

1. Απλή αναλογική, Ρύθμιση ψήφου ομογενών.

2. Ενίσχυση της πολιτικής νομιμοποίησης των βουλευτών.

Περιορισμός θητείας βουλευτών-Ασυλία.

3.Λειτουργία της Κυβέρνησης-Κατάργηση ποινικών προνομιών υπουργών.

Ψήφος Εμπιστοσύνης.

Ποινική ευθύνη Υπουργών.

4.Εκλογικό Σύστημα.

Καθιέρωση αναλογικού εκλογικού συστήματος-Ρύθμιση ψήφου ομογενών.

Καθιέρωση αναλογικού συστήματος στις 28Ανεξάρτητες αρχές.

ΑΞΟΝΑΣ 2

ΔΙΑΚΡΙΤΟΤΗΤΑ ΚΡΑΤΟΥΣ-ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Αναγνώριση της θρησκευτικής ουδετερότητας του κράτους.

Πολιτικός όρκος.

ΑΞΟΝΑΣ 3

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ-ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΘΕΣΜΩΝ ΑΜΕΣΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Κύρωση διεθνών συνθηκών μεταβίβασης κυριαρχίας με δημοψήφισμα.

Δημοψηφίσματα με λαϊκή πρωτοβουλία.

ΑΞΟΝΑΣ 4

ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ «ΚΟΙΝΩΝ»

Θωράκιση των κοινωνικών δικαιωμάτων στην εργασία, την υγεία, την πρόνοια και την κοινωνική ασφάλιση.

Προστασία εργαζομένων από διακρίσεις λόγω ηλικίας.

Κατοχύρωση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας.

Ειδικά το άρθρο 3 που αφορά τις σχέσεις Κράτους – Εκκλησίας συμπτύσσεται σε μία παράγραφο. Προτάσσεται η διακήρυξη ότι η Ελληνική Πολιτεία είναι θρησκευτικά ουδέτερη καιακολουθεί η αναγνώριση της Ορθόδοξης Εκκλησίας ως επικρατούσας θρησκείας. Για την οποία διευκρινίζεται περιγραφικά, για ιστορικούς λόγους, ότι είναι δογματικά ενωμένη με το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως και τις άλλες ορθόδοξες εκκλησία, τηρεί τους αποστολικούς και συνοδικούς κανόνες και την εκκλησιαστική παράδοση, είναι αυτοκέφαλη και διοικείται σύμφωνα με τον Καταστατικό Χάρτη της, τον Πατριαρχικό Τόμο του 1850 και τη Συνοδική Πράξη του 1928. Διευκρινίζεται επίσης ότι δεν θίγεται το εκκλησιαστικό καθεστώς της Κρήτης και των Δωδεκανήσων.

Κατά τα λοιπά, από τη διάταξη απαλείφονται οι θεολογικού χαρακτήρα αναφορές, όπως και η αναφορά στα όργανα διοίκησης της Εκκλησίας, ως ασύμβατες με την καθιέρωση της θρησκευτικής ουδετερότητας, και καταργείται η σημερινή παράγραφος 3 σχετικά με το κείμενο της Αγίας Γραφής.

Το άρθρο συμπληρώνεται από ερμηνευτική δήλωση, με την οποία διευκρινίζεται ότι ο όρος «επικρατούσα θρησκεία» δεν αποτελεί αναγνώριση επίσημης κρατικής θρησκείας και, κυρίως, δεν συνεπάγεται δυσμενείς συνέπειες σε βάρος άλλων θρησκευμάτων και γενικότερα στην απόλαυση του δικαιώματος της θρησκευτικής ελευθερίας.

Δείτε εδώ όλες τις αλλαγές, ανά άρθρο:

Δημοφιλή