Η σημασία των βιομηχανικών επενδύσεων για την οικονομική ανάκαμψη

Το παράδειγμα της Ελληνικός Χρυσός

Η συζήτηση για τη μεταστροφή του εγχώριου παραγωγικού μοντέλου αναπτύσσεται εδώ και μια δεκαετία, πολύ πριν η πανδημία φέρει ως επιτακτική ανάγκη την επιστροφή σε φάση ανάπτυξης. Εάν ως πρότινος «σκόνταφτε» στο επενδυτικό κενό, τα σημερινά δεδομένα δημιουργούν νέα βάση για την προσέλκυση μακροχρόνιων επενδύσεων υψηλής προστιθέμενης αξίας, κυρίως στον τομέα της βιομηχανίας.

Σύμφωνα με το ΣΕΒ, η βιομηχανία έχει υψηλά πολλαπλασιαστικά οφέλη καθώς συντηρεί το 1/3 της απασχόλησης προσφέροντας κατά μέσο όρο υψηλότερους μισθούς από τους υπόλοιπους κλάδους. Παράλληλα η βιομηχανία έχει σαφή εξαγωγικό προσανατολισμό και αντιπροσωπεύει το 44% των εξαγωγών συνολικά συνεισφέροντας στα έσοδα του κράτους και παράγοντας αξία για τη χώρα που την κάνει πιο ανθεκτική στις κρίσεις. Συνεπώς η διατήρηση και η ενίσχυση παραγωγικών επιχειρήσεων και επενδύσεων, αποτελεί σημείο-κλειδί για την ταχύτερη δυνατή ανάκαμψη της οικονομίας από τη δοκιμασία του Covid-19.

Πρόσφατη μελέτη της Ernst&Young, για την ελκυστικότητα των οικονομιών όσον αφορά την προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων, αναδεικνύει τον τομέα της βιομηχανίας ως τον δεύτερο πιο ελκυστικό κλάδο, με ποσοστό 26%, έναντι μόλις 9% πέρσι. Το εύρημα αυτό είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό και, εφόσον επιβεβαιωθεί, αντανακλά μια στροφή των επενδυτών προς έναν τομέα κρίσιμο για την ελληνική οικονομία, καθώς είναι εντάσεως κεφαλαίου και με υψηλή προστιθέμενη αξία.

Στο πλαίσιο αυτό, ήδη εκδηλώνονται επενδυτικές πρωτοβουλίες στον βιομηχανικό τομέα από μεγάλες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη χώρας μας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα βιομηχανικής δραστηριότητας με σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης και προσέλκυσης κεφαλαίων αποτελεί η μεταλλευτική. Στον τομέα αυτό εντάσσεται και η δραστηριότητα της Ελληνικός Χρυσός, η οποία έχει έως σήμερα πραγματοποιήσει επενδύσεις που ξεπερνούν τα 1 δισ.δολάρια στα Μεταλλεία Κασσάνδρας της Χαλκιδικής, συμβάλλοντας καθοριστικά στην ανάπτυξη της τοπικής και εθνικής οικονομίας.

Από το 2012 μέχρι σήμερα, η επένδυση της Ελληνικός Χρυσός έχει αποφέρει 375 εκατ.ευρώ έσοδα στο ελληνικό κράτος, 348 εκατ.ευρώ σε μισθούς και επιδόματα, 892 εκατ.ευρώ σε Έλληνες προμηθευτές και περισσότερα από 20 εκατ.ευρώ σε έργα υποδομής και δράσεις για την παιδεία, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό και το περιβάλλον στην περιοχή της Χαλκιδικής. Σήμερα, η εταιρεία απασχολεί 1.650 εργαζόμενους, με 9 στους 10 να προέρχονται από τον Δήμο Αριστοτέλη.

Σημειώνεται δε πως σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία ειδικά ο μεταλλευτικός κλάδος αποτέλεσε κατά την διάρκεια της πανδημίας, τόσο στην χώρα μας όσο και διεθνώς, μία σταθερή αγορά, διατηρώντας τις θέσεις εργασίας και παράγοντας αξία για τις κατά τόπους εθνικές και τοπικές οικονομίες. Ειδικότερα στην Ελλάδα, είναι αξιοσημείωτο ότι, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, τον Ιούλιο του 2020 ο δείκτης του κλάδου των λοιπών ορυχείων και λατομείων σημείωσε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση +21,3% σε σχέση με τον Ιούνιο του 2020. Η επίδοση αυτή συνέβαλε καθοριστικά ώστε η συνολική βιομηχανική παραγωγή στη χώρα να ανακάμψει κατά 3,9% την συγκεκριμένη περίοδο.