ΕΦΕΤ: Ανάκληση προϊόντων Kinder με σαλμονέλα

Καλούνται οι καταναλωτές, που έχουν ήδη προμηθευτεί τα προϊόντα να μην τα καταναλώσουν.
Φωτογραφία αρχείου
Φωτογραφία αρχείου
Newscast via Getty Images

Ο ΕΦΕΤ ενημερώθηκε από το Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης για τα Τρόφιμα και τις Ζωοτροφές (RASFF), σχετικά με την προληπτική ανάκληση συγκεκριμένων παρτίδων των προϊόντων Kinder Schokobons των 46 gr & 125 gr και Kinder Surprise maxi των 100 gr, λόγω πιθανής παρουσίας σαλμονέλας.

Συγκεκριμένα πρόκειται για τα προϊόντα με αριθμούς παρτίδας:

Kinder Schokobons των 46gr

Αριθμός Παρτίδας

L321RZD-MD

L294RZD-KX

L294RZD-LE

L295RZD-LE

L341RZD-MX

L341RZD-MY

L342RZD-MX

L342RZD-MY

Kinder Schokobons των 125gr

Αριθμός Παρτίδας

L291R03―-

L319R03―-

L347R03―-

Kinder Surprise maxi των 100gr

Αριθμός Παρτίδας

L300RZB-LE

L327RZB-MB

L327RZB-MD

ΕΦΕΤ

Καλούνται οι καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί τις συγκεκριμένες παρτίδες των ανωτέρω προϊόντων να μην τα καταναλώσουν και να επικοινωνήσουν με το τμήμα εξυπηρέτησης καταναλωτών της εταιρείας «Ferrero International S.A. Greece ΜΕΠΕ» στην ηλεκτρονική διεύθυνση info.ferrero.gr@ferrero.com.

Σχετικά με την προληπτική ανάκληση των εν λόγω προϊόντων ο ΕΦΕΤ έχει ενημερωθεί και από την επιχείρηση Ferrero International S.A. Greece ΜΕΠΕ.

Ο ΕΦΕΤ διενεργεί σχετικούς ελέγχους και παρακολουθεί την εξέλιξη του θέματος σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.