ΚΟΙΝΩΝΙΑ
09/11/2021 07:06 EET

Εκδρομές με αντιστάθμιση ρύπων

Μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος από την Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης και το Avra Tours.

Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης
Logo

Με στόχο της μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος στον τουρισμό, η Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης, εθνικός χειριστής του προγράμματος Green Key που απονέμει το ομώνυμο διεθνές οικολογικό σήμα ποιότητας,  υπέγραψε  σύμφωνο συνεργασίας με το Avra Tours, το οποίο θα παροτρύνει τις 2.000 τουριστικές επιχειρήσεις με τις οποίες συνεργάζεται, να εφαρμόσουν καινοτόμες πρακτικές με στόχο τη μείωση του περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος.

 Επιπλέον, η συμμετοχή στο Green Key και η τήρηση των κριτηρίων του, μειώνει τα λειτουργικά κόστη και προσφέρει συγκριτικά πλεονεκτήματα, καθώς οι επισκέπτες ολοένα και περισσότερο επιλέγουν επιχειρήσεις και προορισμούς που ασκούν συνετή περιβαλλοντική πολιτική.

Το Avra Tours θα είναι ο πρώτος ελληνικός Tour Operator του οποίου οι μεταφορές και εκδρομές θα έχουν το μικρότερο δυνατό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, μέσω του προγράμματος αντιστάθμισης ρύπων Global Forest Fund, το οποίο επίσης υλοποιεί το FEE.