Ελεγχοι και πρόστιμα για κατοικίδια: Ολα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες

Ποια είναι τα πρόστιμα σε περιπτώσεις τυπικών παραλείψεων αλλά και σοβαρών παραβιάσεων σύμφωνα με τη νομοθεσία περί δεσποζόμεων ζώων συντροφιάς.
Sergey Mironov via Getty Images

Αυξάνονται οι έλεγχοι για την τήρηση της νομοθεσίας περί δεσποζόμεων ζώων συντροφιάς (Ν.4830/2021), με τους ιδιοκτήτες να έρχονται αντιμέτωποι με υψηλά πρόστιμα τόσο λόγω παραλείψεων όσο και κακής μεταχείρισης.

Υπάρχουν ορισμένα πράγματα που θα πρέπει να γνωρίζει ένας ιδιοκτήτης και κάποια μέτρα που θα πρέπει να λάβει για να εξασφαλίσει πρωτίστως την ευζωΐα του ζώου του και έπειτα για να αποφύγει παραλείψεις που επιφέρουν διοικητικά πρόστιμα σε περίπτωση ελέγχου από κλιμάκια κτηνιατρικών υπηρεσιών και υπαλλήλους της αστυνομίας ή του δήμου, σύμφωνα με τον νόμο για την ευζωΐα των ζώων συντροφιάς.

Vet checking chip implant on Maltese dog
Vet checking chip implant on Maltese dog
dardespot via Getty Images

Σήμανση και καταχώρηση στο ΕΜΖΣ

Το ΕΜΖΣ (Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς) είναι μια διαδικτυακή ηλεκτρονική βάση σήμανσης και καταγραφής σκύλων και γατών και των ιδιοκτητών τους. Οι ιδιοκτήτες οφείλουν να απευθυνθούν σε κτηνίατρο που είναι πιστοποιημένος χρήστης του ΕΜΖΣ, προκειμένου εκείνος να καταχωρήσει στη βάση στοιχεία που μεταξύ άλλων αφορούν:

  • την ταυτοποίηση του ζώου (μοναδικός κωδικός ηλεκτρονικής σήμανσης) και την έκδοση εγγράφου ταυτοποίησης (πραγματοποιείται από κτηνιάτρους)
  • τον εμβολιασμό και άλλες εξετάσεις
  • την ένδειξη και την ημερομηνία στείρωσης
  • την ταυτοποίηση του ιδιοκτήτη κ.α

Αν ο ιδιοκτήτης παραλείψει την εμπρόθεσμη σήμανση και καταγραφή του σκύλου ή της γάτας του, καθώς και την καταχώρηση στο ΕΜΖΣ όλων των απαιτούμενων στοιχείων που αφορούν τον ίδιο ή το ζώο συντροφιάς ή παραλέιψει να δηλώσει οποιαδήποτε μεταβολή αυτών των στοιχείων, επιβαρύνεται με πρόστιμο 300 ευρώ.

Επίσης σε περίπτωση εισόδου στην ελληνική επικράτεια ζώου συντροφιάς που δεν έχει ηλεκτρονική σήμανση το πρόστιμο ανέρχεται στα 500 ευρώ.

Close up photo of man hands carrying cat who is looking at camera.
Close up photo of man hands carrying cat who is looking at camera.
miniseries via Getty Images

Στείρωση

Ο ιδιοκτήτης σκύλου ή γάτας υποχρεούται να στειρώσει το ζώο του μέσα σε 6 μήνες από την απόκτησή του, εφόσον το ζώο είναι άνω του 1 έτους. Αν το ζώο ήταν κάτω του 1 έτους όταν το απέκτησε πρέπει να το στειρώσει μέσα στους πρώτους 6 μήνες απ′ όταν το ζώο συμπληρώσει το 1 έτος.

Η στείρωση δεν είναι υποχρεωτική αν έχει σταλέι δείγμα γενετικού υλικού (DNA) τους στο Εργαστήριο Φύλαξης και Ανάλυσης Γενετικού Υλικού Ζώων.

Στην περίπτωση που παραλειφθεί τόσο η στείρωση όσο και η αποστολή δείγματος γενετικού υλικού του ζώου στο ΕΕΓΥΖΣ το πρόστιμο είναι στα 1.000 ευρώ.

Περίπατος με λουρί

Όταν ο ιδιοκτήτης βγάζει βόλτα το σκύλο του θα πρέπει να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για έναν ασφαλή περίπατο, προκειμένου να αποφευχθούν τα ατυχήματα. Γι′ αυτό έχει την υποχρέωση να κρατάει τον σκύλο του δεμένο με λουρί και να βρίσκεται σε μικρή απόσταση από αυτόν. Αν τώρα ο σκύλος βρίσκεται εντός πάρκου ζώων δεν υπάρχει πρόβλημα, εκεί μπορεί να κινηθεί ελεύθερα.

Αν λοιπόν ο σκύλος δε φοράει το απαραίτητο λουρί τότε επιβάλλεται πρόστιμο 300 ευρώ.

Young Hispanic female cat owner sitting and waiting for her appointment with the vet. She has a beautiful gray cat in a cage.
Young Hispanic female cat owner sitting and waiting for her appointment with the vet. She has a beautiful gray cat in a cage.
AzmanL via Getty Images

Εμβόλιο κάθε χρόνο και κανόνες ευζωΐας

Το ζώο συντροφιάς πρέπει να εμβολιάζεται κάθε χρόνο -εφόσον αυτό προβλέπεται- και να εξετάζεται από κτηνίατρο επίσης σε ετήσια βάση, γεγονός που μπορεί να αποδειχθεί από το ηλεκτρονικό βιβλιάριο υγείας ή το διαβατήριο του ζώου.

Επιπλέον ο ιδιοκτήτης οφείλει να εξασφαλίζει για το κατιοκίδιό του ένα άνετο και υγιεινό περιβάλλον κατοικίας που να το εξυπηρετεί κατάλληλα κι αναλόγως με τον φυσικό τρόπο διαβίωασής του, χωρίς να περιορίζεται η ελευθερία του και η αναγκαία για την ευζωΐα του άσκηση.

Το πρόστιμο που αντιμετωπίζει κανείς αν παραλείψει τα παραπάνω ανέρχεται σε 1.000 ευρώ.

first person view of border collie breed dog with blue eyes doing the trick of giving the paw to his tattooed owner in the countryside
first person view of border collie breed dog with blue eyes doing the trick of giving the paw to his tattooed owner in the countryside
Alberto Menendez Cervero via Getty Images

Τήρηση κοινής ησυχίας

Ισχύουν οι αστυνομικές διατάξεις περί κοινής ησυχίας και όσον αφορά τα ζώα συντροφιάς που διαμένουν σε πολυκατοικίες και μονοκατοικίες, οι οποίες αν παραβιαστούν θα οδηγήσουν σε πρόστιμα ύψους 500 ευρώ για κάθε ζώο.

Μεταφορά ζώων στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Απαγορεύεται η μεταφορά των ζώων συντροφιάς μέσα στο χώρο αποσκευών των ΚΤΕΛ και των τουριστικών ή άλλων λεωφορείων και σε περίπτωση παράβασης ευθύνη φέρει τόσο ο ιδιοκτήτης όσο και ο οδηγός -εφόσον ήταν σε θέση να το γνωρίζει. Ο ιδιοκτήτης επιβαρύνεται σε αυτή την περίπτωση με πρόστιμο ύψους 1.000 ευρώ.

Όσον αφορά τη μεταφορά μικρών ζών οι ιδιοκτήτες μπορούν να τα έχουν μαζί τους σε όλα τα ΜΜΜ (οδικά, σιδηροδραμικά, σταθερής τροχιάς) όπως και στα ταξί και τα επιβατηγά πλοία, με την προϋπόθεση ότι τα ζώα βρίσκονται με ασφάλεια σε κλουβί μεταφοράς και οι ίδιοι τα συνοδεύουν. Αν δεν τηρούνται τα οριζόμενα αυτά μέτρα, τότε επιβάλλεται πρόστιμο 300 ευρώ για κάθε ζώο.

Φυσικά εκτός από τις περιπτώσεις τυπικών ή άλλων παραλείψεων υπάρχουν και οι σοβαρές περιπτώσεις κακής μεταχείρισης των ζώων συντροφιάς που μπορεί περιλαμβάνουν την εγκατάλειψή, την κακοποίησή ή τον βασανισμό τους και επιφέρουν πολύ υψηλότερα πρόστιμα που φτάνουν ως και τα 50.000 ευρώ για κάθε ζώο, ενώ παράλληλα εκτός από τις διοικητικές κυρώσεις επιβάλλονται και ποινικές που προβλέπουν φυλάκιση διάρκειας ανάλογης με τη σοβαρότητα του αδικήματος.

Δημοφιλή