Ενισχύεται ο ιατρικός τουρισμός στην Ελλάδα

Η εξωστρέφεια των ιατρικών οργανισμών που προσφέρουν υπηρεσίες υγείας,αναβαθμίζει την εικόνα της χώρα μας
Δημήτρης Μπαλής

Ιδιαίτερα δραστήρια εμφανίζεται η Elitour, η οποία αποτελεί έναν ανεξάρτητο φορέα που υλοποιεί δράσεις με στόχο την προώθηση του ιατρικού τουρισμού στην Ελλάδα και την ανάπτυξη συνεργασιών με αντίστοιχους διεθνείς οργανισμούς, σε παγκόσμια θέματα που σχετίζονται με τον ιατρικό τουρισμό.

Ηδη, μετά την υπογραφή ενός κορυφαίου μνημονίου συνεργασίας με τον Διεθνή
Αερολιμένα Αθηνών, η Elitour θέτει τις βάσεις για μια πιο δυναμική συνέχεια, ενώ
σύμφωνα με πληροφορίες σε λίγες ημέρες θα υπογραφεί ένα ακόμα μνημόνιο
συνεργασίας με το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος.

Δημήτρης Μπαλής

Στο πλαίσιο των δράσεών της, η Elitour συμμετείχε στην εκδήλωση που φιλοξένησε το Seneca Medical Group, αναφορικά με τις προοπτικές ανάπτυξης του ιατρικού τουρισμού στην Ελλάδα, μέσα από την αξιοποίηση της εξωστρέφειας των εταιρειών που προσφέρουν οι υπηρεσίες υγείας. Η Σοφία Ζαχαράκη, υφυπουργός Τουρισμού, τόνισε ότι ο τουρισμός Υγείας διαθέτει δυναμική, προοπτικές και αποτελεί μια από τις προτεραιότητες του υπουργείου Τουρισμού. Με τη συνεργασία όλων των φορέων και την επιστημονική συνδρομή του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, προωθούνται όλες οι νομοθετικές ρυθμίσεις για να αξιοποιηθούν θέματα τουρισμού, Υγείας και Ευεξίας.

Ο πρόεδρος της Elitour και περιφερειάρχης Αττικής, Γιώργος Πατούλης, σημείωσε ότι η χώρα μας κατάφερε από τη 10η θέση, στην οποία βρισκόταν στο παρελθόν, να ανέβει στην 5η παγκοσμίως σε ό,τι αφορά τον ιατρικό τουρισμό. Πρόσθεσε ότι βασική προτεραιότητα της Elitour είναι η δημιουργία ενός παγκόσμιου χωριού ευεξίας, στον οποίο οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να εκπαιδευτούν όλο τον χρόνο για τον τρόπο που θα δημιουργήσουν καλύτερες συνθήκες ζωής, κατακτώντας την ευζωία.

Η Χριστίνα Ταμπουρέα, αντιπρόεδρος της Elitour, υπογράμμισε ότι οι θεραπείες, η καινοτομία και οι υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας αποτελούν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και απαιτούνται οργανωμένες πρωτοβουλίες για την προβολή και την αξιοποίησή τους, ενώ ο CEO του Seneca Medical Group, Γιώργος Κοτταρίδης, σημείωσε ότι ο ιατρικός τουρισμός είναι ένας τομέας με μεγάλη δυναμική στον οποίο χρειάζεται να εστιάσει περισσότερο η Πολιτεία. Αναφορικά με το θετικό παράδειγμα της Seneca, τόνισε ότι, μόνο στην κλινική της Αθήνας του ομίλου, το 45% των πελατών προέρχονται από το εξωτερικό. Ανάμεσα στις προτάσεις που έκανε ο CEO του Seneca Medical Group ήταν η αναβάθμιση των υποδομών και των υπηρεσιών υγείας της χώρας, για να μπορούν να αδειοδοτούνται ιατρικές υπηρεσίες μέσα σε τουριστικές υποδομές. Είναι αναγκαίο, όπως ανέφερε, να διευκολυνθεί η απόκτηση διεθνούς πιστοποίησης για τις μονάδες ιατρικού τουρισμού και να επιδοτούνται οι κλινικές ιατρικού τουρισμού από το κράτος, βάσει της επισκεψιμότητας ασθενών από
το εξωτερικό.

Δημοφιλή