ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
21/08/2020 10:19 EEST

Ενισχύσεις για επενδύσεις άνω των 500.000 ευρώ στον πρωτογενή τομέα

Υπογράφηκε Κοινή Υπουργική Απόφαση από τους Μάκη Βορίδη και Άδωνι Γεωργιάδη, για την παροχή κινήτρων.

Eurokinissi

Η ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα αποτελεί μια μεγάλη ελπίδα για την ελληνική οικονομία, ειδικά σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία.

Ωστόσο, η δομή της ελληνικής κοινωνίας και η συρρίκνωση στα μεγάλα αστικά κέντρα, έχει δημιουργήσει συνθήκες περιθωριποίησης της αγροτικής και κτηνοτροφικής παραγωγής.

Κινήσεις για νέους αγρότες έχουν γίνει, όμως υπάρχουν πολλοί που θέλουν να ασχοληθούν με τον πρωτογενή τομέα και δεν μπορούν, λόγω έλλειψης ισχυρών κινήτρων.

Πάντως, όσοι ήδη έχουν χρήματα και επενδύουν στον πρωτογενή τομέα, κερδισμένοι βγαίνουν, δημιουργώντας σύγχρονες μονάδες παραγωγής.

Τώρα, με την Κοινή Υπουργική Απόφαση που υπέγραψαν ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μάκης Βορίδης, ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης και ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Σκρέκας, δίνονται κίνητρα για την ενίσχυση των επενδύσεων στην πρωτογενή παραγωγή. 

Στη συγκεκριμένη απόφαση εμπίπτουν επενδυτικά σχέδια μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) καθώς και μεγάλων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή τομέα της γεωργικής και κτηνοτροφικής παραγωγής, τα οποία δύνανται να υπαχθούν στο καθεστώς ενισχύσεων που ορίζει ο αναπτυξιακός νόμος 4399/2016 και των οποίων το αιτούμενο ποσό ενίσχυσης ανά επενδυτικό σχέδιο και ανά επιχείρηση, υπερβαίνει το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (500.000 ευρώ). 

Επισημαίνεται ότι, τα επενδυτικά σχέδια μπορούν να αφορούν είτε σε ίδρυση νέας μονάδας, είτε σε επέκταση υφιστάμενης μονάδας, είτε σε εκσυγχρονισμό με ή χωρίς μετεγκατάσταση υφιστάμενης μονάδας.  

Συγκεκριμένα, στο καθεστώς ενισχύσεων μπορούν να υπαχθούν επενδυτικά σχέδια της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής στους τομείς: 

  • Φυτικής παραγωγής, στον οποίο περιλαμβάνονται εκμεταλλεύσεις όλων των τύπων και παραγωγικών συστημάτων φυτικής παραγωγής (συμβατικής, βιολογικής και πιστοποιημένης)

  • Ζωικής παραγωγής στον οποίο περιλαμβάνονται βοοτροφικές, αιγοπροβατοτροφικές, χοιροτροφικές και πτηνοτροφικές μονάδες 

 

Με την ιδιαιτέρως σημαντική αυτή απόφαση επιδιώκεται η βελτίωση των συνολικών επιδόσεων και της βιωσιμότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, ιδίως μέσω της μείωσης του κόστους παραγωγής, καθώς και η δημιουργία ή βελτίωση των υποδομών προκειμένου να δοθεί ώθηση στην ανάπτυξη, στην προσαρμογή και στον εκσυγχρονισμό της γεωργίας και της κτηνοτροφίας.