ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
24/04/2020 07:24 EEST | Updated 24/04/2020 07:27 EEST

Εως τις αρχές Μαΐου θα καταβληθεί η επιστρεπτέα προκαταβολή στις επιχειρήσεις

Το ποσό που θα καταβληθεί σε κάθε δικαιούχο, θα είναι μια «έκπληξη» καθώς το υπουργείο δεν έχει ανακοινώσει τον τρόπο υπολογισμού της συνολικής ενίσχυσης.

KRITCHANUT VIA GETTY IMAGES

Στον τραπεζικό τους λογαριασμό θα δουν όσες επιχειρήσεις έκαναν μέσω TAXIS την αίτηση τους έως και την 21 Απριλίου, τα χρήματα τα οποία τους αντιστοιχούν από την επιστρεπτέα προκαταβολή. Σύμφωνα με το σχεδιασμό του υπουργείου Οικονομικών το ποσό θα κατατεθεί στον τραπεζικό τους λογαριασμό στο τέλος Απριλίου ή το αργότερο στις αρχές Μαίου.

Το ποσό βέβαια το οποίο θα καταβληθεί σε κάθε δικαιούχου, θα είναι μια «έκπληξη» καθώς το υπουργείο δεν έχει ανακοινώσει τον τρόπο υπολογισμού της συνολικής ενίσχυσης που θα λάβει κάθε επιχείρηση. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά ο υπολογισμός θα γίνει με βάση έναν αλγόριθμο, ο οποίος θα ανακοινωθεί με υπουργική απόφαση, αφού πρώτα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία επιβολής αιτήσεων.

 

Στα κριτήρια για τη χορήγηση του κρατικού δανείου περιλαμβάνονται η πτώση του τζίρου, τα στοιχεία των εισροών, η ένταξη σε ενισχύσεις που ανακοινώθηκαν το προηγούμενο διάστημα από την κυβέρνηση έτσι ώστε να διαπιστωθούν τα οφέλη που έλαβε και η μείωση των κερδών.

Μετά την έγκριση της αίτησης και της κατανομής στους δικαιούχους των συνολικών κεφαλαίων ύψους 1 δισ. ευρώ, οι επιχειρήσεις θα ενημερωθούν και για τους όρους αποπληρωμής, ανάλογα του τελικού ποσού. Η επιστροφή της επιστρεπτέας προκαταβολής θα γίνει σε βάθος πενταετίας, με χαμηλό επιτόκιο, ενώ το πρώτο έτος θα θεωρηθεί περίοδος χάριτος.

Παρόλα αυτά οι κανόνες που έχουν τεθεί περιγράφουν και τον τρόπο έγκρισης της αίτησης κάθε επιχείρησης, αλλά και τη μέθοδο υπολογισμού.

Συγκεκριμένα:

α) η ενίσχυση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 500.000 ευρώ ανά επιχείρηση υπό μορφή άμεσων επιχορηγήσεων, επιστρεπτέων προκαταβολών, φορολογικών πλεονεκτημάτων ή πλεονεκτημάτων πληρωμών. Όλα τα αριθμητικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται είναι ακαθάριστα, δηλαδή προ της αφαίρεσης φόρων ή άλλης επιβάρυνσης,

β) η ενίσχυση χορηγείται βάσει καθεστώτος με εκτιμώμενο προϋπολογισμό,

γ) η ενίσχυση μπορεί να χορηγείται σε επιχειρήσεις που δεν ήταν προβληματικές (κατά την έννοια του γενικού κανονισμού απαλλαγής κατά κατηγορία) στις 31 Δεκεμβρίου 2019 [Για τον ορισμό της προβληματικής επιχείρησης βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στο τέλος του άρθρου]. Μπορεί να χορηγείται σε επιχειρήσεις που δεν είναι προβληματικές και/ή επιχειρήσεις που δεν ήταν προβληματικές στις 31 Δεκεμβρίου 2019, αλλά οι οποίες αντιμετώπισαν προβλήματα ή κατέστησαν προβληματικές στη συνέχεια συνεπεία της έξαρσης της νόσου COVID-19,

δ) η ενίσχυση χορηγείται το αργότερο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020,

ε) η ενίσχυση που χορηγείται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση και την εμπορία γεωργικών προϊόντων συνοδεύεται από την υποχρέωση μη μετακύλισής της εν μέρει ή εξ ολοκλήρου σε πρωτογενείς παραγωγούς και δεν καθορίζεται με βάση την τιμή ή την ποσότητα των προϊόντων που αγοράζονται από τους πρωτογενείς παραγωγούς ή που διατίθενται στην αγορά από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις.

Οι επιχειρήσεις που θα κάνουν χρήση της επιστρεπτέας προκαταβολής, θα είναι υποχρεωμένες να μην προχωρήσουν σε απολύσεις, όπως προβλέπει η ρήτρα μη απολύσεων που ορίστηκε την 30η Μαρτίου.

 
Αμερικανικές Εκλογές
Δημοσκοπήσεις, ειδήσεις και αναλύσεις για τις αμερικανικές εκλογές από την HuffPost

Sponsored Post