ΔΙΕΘΝΕΣ
12/10/2018 08:18 EEST | Updated 12/10/2018 08:32 EEST

Επιστήμονες δημιούργησαν ποντίκια από γονείς του ίδιου φύλου

Olena Kurashova via Getty Images

Χρησιμοποιώντας μια σειρά από βλαστοκύτταρα και με τη βοήθεια της κλωνοποίησης, μια επιστημονική ομάδα στο Πεκίνο ισχυρίζεται ότι κατάφερε να δημιουργήσει ποντίκια με γονείς του ίδιου φύλου

Τι έκαναν; Η διαδικασία της αναπαραγωγής συνήθως χρειάζεται σπερματοζωάριο και ωάριο. Καθένα από αυτά προσφέρουν 23 χρωμοσώματα στο μελλοντικό απόγονο. Επομένως, τα κύτταρα του μωρού έχουν 46 συνολικά.

Για να κάνουν ποντίκια από δυο μητέρες η ομάδα παρήγαγε για πρώτη φορά βλαστοκύτταρα από θηλυκό ποντίκι με τα μισά από τα απαιτούμενα χρωμοσώματα, δηλαδή 23. Έπειτα έβαλαν ένα τέτοιο κύτταρο σε ένα ωάριο, παίζοντας το ρόλο του σπερματοζωαρίου. Το αποτέλεσμα ήταν να γεννηθούν νεογνά που χαίρουν άκρας υγείας.

Γιατί το έκαναν; Για καθαρά επιστημονικούς λόγους και δεν υπάρχει πρόθεση να επιχειρηθεί αυτό το πείραμα στους ανθρώπους στο άμεσο μέλλον

Αυτό το είδος α-σεξουαλικής αναπαραγής παρατηρείται σε μερικά είδη του ζωικού κόσμου, αλλά όχι σε θηλαστικά. Αυτή είνα η πρώτη φορά που συμβαίνει.

Τι επιφυλάσσει στο μέλλον; Αν και μερικοί απόγονοι βγήκαν υγιέστατοι, μερικοί δεν τα κατάφεραν. Αν στο μέλλον αυτή η τεχνολογία καταφέρει και ωριμάσει, θα είναι δυνατόν δύο άτομα του ίδιου φύλου να κάνουν παιδιά. Αλλά, όπως φαίνεται, χρειάζεται πολλή δουλειά ακόμη...

 Πηγή: Τechnology Review