Κινα

Τι περιμένουν οι ΗΠΑ από την Κίνα στο Χονγκ SAEED KHAN via Getty Images
Οι αναταραχές στην περιοχή του Κασμίρ και οι συνέπειες για τη Διεθνή ASSOCIATED PRESS