Επίταξη ιδιωτικών θεραπευτηρίων στη Θεσσαλονίκη μετά το αδιέξοδο

Οι ιδιωτικές κλινικές αρνήθηκαν την εθελοντική διάθεση κλινών για τη νοσηλεία ασθενών που πάσχουν από κορονοϊό.
.
.
ANNE-CHRISTINE POUJOULAT via Getty Images

Δύο ιδιωτικά θεραπευτήρια της Θεσσαλονίκης επιτάσσονται με σημερινή απόφαση του υπουργείου Υγείας, καθώς, όπως τονίζεται στην σχετική ανακοίνωση, ”δεν κατέστη δυνατή η εξεύρεση κοινά αποδεκτής λύσης”.

Πρόκειται για την Γενική Κλινική Λυσίμαχος Γρ. Σαραφιανός Α.Ε.και την ΕUROMEDICA Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης και η επίταξη θα γίνει για 15 ημέρες.

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υγείας ζήτησε από τις κλινικές της Θεσσαλονίκης την εθελοντική διάθεση 200 νοσηλευτικών κλινών για τη νοσηλεία ασθενών με COVID 19. Η απάντηση των κλινικών, που αναμενόταν μέχρι τις 20:00 το βράδυ της 19ης Νοεμβρίου, ήταν αρνητική.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ενωσης Ιδιωτικών Κλινικών, Γρηγόρη Σαραφιανό, οι κλινικές αρνήθηκαν διότι ”δεν μπορούν να μπερδέψουν τους ασθενείς με Covid-19 με αυτούς χωρίς Covid-19.”

Κατόπιν αυτού, βάσει του σχεδίου που έχει εκπονήσει το Υπουργείο Υγείας και στο πλαίσιο του σχετικού νόμου που έχει ψηφιστεί στη Βουλή, από σήμερα επιτάσσονται δύο ιδιωτικά θεραπευτήρια και το προσωπικό τους και τίθενται στη διάθεση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας.

″Κατά τη διάρκεια του πρώτου, όπως και του δεύτερου κύματος της πανδημίας COVID-19, το Υπουργείο Υγείας ενέταξε στον εθνικό σχεδιασμό διαχείρισης της κρίσης, τόσο τα νοσοκομεία του ΕΣΥ, τα στρατιωτικά νοσοκομεία και την ΠΦΥ όσο και κλίνες απλές και ΜΕΘ non COVID του ιδιωτικού τομέα, σε αγαστή συνεργασία” τονίζεται στην σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας.

″Στον νομό Θεσσαλονίκης και μετά το πολύ επιβαρυμένο επιδημιολογικό φορτίο που δοκιμάζει τα όρια των νοσοκομείων όπως και του προσωπικού, κρίθηκε απαραίτητο να λειτουργήσουν απλές κλίνες COVID-19 και σε ιδιωτικά θεραπευτήρια. Αφ’ ενός διότι τα νοσοκομεία του ΕΣΥ πρέπει να συνεχίσουν με ασφάλεια τις εφημερίες, τους αφ’ ετέρου διότι πρέπει να αποφευχθεί η πιθανότητα ενδο-νοσοκομειακής διασποράς του κορονοϊού λόγω του ραγδαία αυξανόμενου αριθμού των νοσηλευόμενων. Απεστάλη σχετικό αίτημα προς τα ιδιωτικά θεραπευτήρια και παρά την προσπάθεια, δεν κατέστη δυνατή η εξεύρεση κοινά αποδεκτής λύσης.”

Πώς θα λειτουργήσουν

Τη διοικητική διαχείριση όλων των κλινών, χώρων και εγκαταστάσεων των κλινικών, αναλαμβάνει ο διοικητής της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας, στην οποία ανήκουν γεωγραφικά οι δεσμευόμενες ιδιωτικές κλινικές. Οι νόμιμοι εκπρόσωποι ιδιωτικών αυτών κλινικών παρέχουν πρόσβαση στον χώρο των κλινικών τους στον διοικητή της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Δημήτριο Τσαλικάκη, παραδίδουν προς αυτόν αναλυτική κατάσταση του προσωπικού που απασχολούν -το οποίο πλέον θα παρέχει αναγκαστικά τις υπηρεσίες του για σκοπό δημόσιας υγείας- καθώς και κατάσταση των πάσης φύσεως κλινών που διαθέτουν (ελεύθερων, δεσμευμένων κ.λπ.).

Για όσο διαρκεί η επίταξη, η διοίκηση των επιχειρήσεων στερείται κάθε δικαιώματος διαχείρισης ή νόμιμης εκπροσώπησης έναντι παντός τρίτου ως προς τις οριζόμενες κατά τα ανωτέρω αρμοδιότητες, για όλο το χρονικό διάστημα ισχύος της αναγκαστικής δέσμευσης.

Η διοίκηση και το προσωπικό των αναγκαστικά δεσμευόμενων επιχειρήσεων υποχρεούνται στην παροχή κάθε αναγκαίας σύμπραξης για την υλοποίηση των σκοπών της παρούσας αναγκαστικής δέσμευσης, παρέχοντας κάθε αναγκαία συνδρομή στην εισαγωγή ασθενών από άλλα δημόσια νοσοκομεία ή δημόσιες δομές υγείας, στη μετακίνηση νοσηλευόμενων ασθενών, καθώς και στην ανάληψη της διοίκησης της επιχείρησης και του προσωπικού της για τον ανωτέρω περιγραφόμενο σκοπό, από τον Διοικητή της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας.

Αποζημίωση

Η δαπάνη που θα προκληθεί από την καταβολή αποζημίωσης για την αναγκαστική δέσμευση από το Δημόσιο των ανωτέρω κλινικών -το ύψος της οποίας θα εξαρτηθεί από πραγματικά περιστατικά (αριθμός και βαρύτητα κρουσμάτων), τη διάρκεια τη πανδημίας και τις έκτακτες ανάγκες που θα προκύψουν- θα καθοριστεί με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας.

Δημοφιλή