Επιβεβλημένη η αναβάθμιση των ξενοδοχεία 1, 2 και 3 αστέρων

Αναγκαία η πρόσβασή τους σε προγράμματα χρηματοδότησης για την ποιοτική αναβάθμιση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος.
Mercedes Rancaño Otero via Getty Images

Μια ακόμα αμέλεια της ελληνικής κυβέρνησης, ως προς τις επιδοτήσεις στα ξενοδοχεία που ενώ περιλαμβάνει τα 4 αστέρων ώστε να ανέβουν επίπεδο, ποιοτικά, τεχνολογικά και ενεργειακά, αφήνει εκτός των ξενοδοχεία 1,2 και 3 αστέρων, αναδεικνύει έρευνα του ΙΤΕΠ για το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος.

Όπως προκύπτει από το μητρώο του ΞΕΕ, τα ξενοδοχεία 1 – 3 αστέρων αντιπροσωπεύουν το 74% του συνολικού ξενοδοχειακού δυναμικού της χώρας και το 47% σε όρους δωματίων. Στη συντριπτική τους πλειονότητα τα ξενοδοχεία 1 – 3 αστέρων έχουν μέγεθος μέχρι 50 δωμάτια.

Βάσει των μελετών του ΙΤΕΠ, οι συγκεκριμένες κατηγορίες ξενοδοχείων έχουν σημαντική συμβολή για τις τοπικές οικονομίες και την απασχόληση του τοπικού ανθρώπινου δυναμικού. Τα ελληνικά προϊόντα που καταναλώνουν τα ξενοδοχεία 1 έως 3 αστέρων ανέρχονται στο 90% με 94% των συνολικών αγορών τους, το 38% από παραγωγούς εντός νομού. Επίσης, το 86% των εργαζομένων στα ξενοδοχεία 2 αστέρων και το 76% στα ξενοδοχεία 1 αστέρα προέρχονται από την τοπική κοινωνία.

Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός πως στα ξενοδοχεία των συγκεκριμένων κατηγοριών παρατηρείται μεγαλύτερο μερίδιο Ελλήνων επισκεπτών σε σχέση με υψηλότερες κατηγορίες.

ΞΕΕ

Τα ξενοδοχεία 1 – 3 αστέρων δαπανούν ένα σημαντικό ποσοστό του τζίρου τους για επισκευές, ανακαίνιση και συντήρηση και τα ευρήματα της έρευνας αποτυπώνουν την πρόθεσή τους για περαιτέρω εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση. Εντούτοις, το υψηλό κόστος των τεχνικών λύσεων πράσινου μετασχηματισμού, ενεργειακής και τεχνολογικής αναβάθμισης αποτελεί το κυριότερο εμπόδιο στην υλοποίηση αυτών των επενδύσεων, γι’ αυτό και κρίνεται αναγκαία η δημιουργία των κατάλληλων προγραμμάτων χρηματοδότησης.

«Τα ξενοδοχεία μικρότερων κατηγοριών, από τα Τζουμέρκα μέχρι τη Νίσυρο, αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής φιλοξενίας και είναι οι θεματοφύλακες της τοπικής παράδοσης, με σημαντική συμβολή στην τοπική οικονομία και την απασχόληση. Τα ξενοδοχεία αυτά πρέπει να έχουν τουλάχιστον τις ίδιες ευκαιρίες και τα ίδια χρηματοδοτικά εργαλεία με τις υπόλοιπες κατηγορίες προκειμένου να κερδίσουν το στοίχημα της μετάβασης προς το αύριο. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να γίνουν «πεντάστερα», σημαίνει όμως να εκπληρώνουν συγκεκριμένα ποιοτικά κριτήρια, συμβάλλοντας στη συνολική ποιοτική αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος μας. Έχουμε λοιπόν την υποχρέωση να υποστηρίξουμε τις συγκεκριμένες κατηγορίες ξενοδοχείων όταν θέλουμε ένα ποιοτικό προϊόν οριζόντια, ιδίως όταν μιλάμε για τα μισά δωμάτια της χώρας».

«Είναι σημαντικό να τονιστεί πως η εξασφάλιση της πρόσβασης των ξενοδοχείων μικρότερων κατηγοριών σε προγράμματα χρηματοδότησης συνάδει απόλυτα με τους στόχους της τουριστικής πολιτικής για χρονική επέκταση της σεζόν αλλά και για χωρική επέκταση της τουριστικής ανάπτυξης με βιώσιμους όρους. Για να επιτευχθούν ωστόσο αυτοί οι στόχοι, τα ξενοδοχεία 1, 2 και 3 αστέρων πρέπει να έχουν και τα διαθέσιμα εργαλεία για την ποιοτική αναβάθμισή τους, την ψηφιακή και ενεργειακή μετάβαση».

«Η διαπιστωμένη βούληση του μικρού ξενοδόχου για εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση παρά τις δυσκολίες του ευρύτερου περιβάλλοντος, είναι ώρα να βρει και την αντίστοιχη ανταπόκριση στον σχεδιασμό της πολιτείας. Είναι συγκριτικό πλεονέκτημά μας, το οποίο οφείλουμε να προστατεύσουμε ως κόρη οφθαλμού», αναφέρει ο πρόεδρος του ΞΕΕ Αλέξανδρος Βασιλικός.

Δημοφιλή