ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

«Εθνική» εξωστρέφεια: Στηρίζοντας και ανοίγοντας δρόμους στις ελληνικές εξαγωγές

Ποια χρηματοδοτικά και εισπρακτικά εργαλεία προσφέρει η Εθνική Τράπεζα και πού αναδύονται νέες ευκαιρίες.
alexsl via Getty Images

Η ανοδική πορεία των ελληνικών εξαγωγών τα τελευταία 30 χρόνια αποδεικνύει ότι η εξωστρέφεια δεν αποτελεί υπόθεση για λίγους μεγάλους ομίλους.

Ακόμα και μικρομεσαίες επιχειρήσεις ανακάλυψαν ευκαιρίες την περίοδο της πανδημίας. Καταναλωτές από την Ευρώπη και τον κόσμο στράφηκαν στο ηλεκτρονικό εμπόριο, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν νέες συνήθειες που θα μας συνοδεύουν στο μέλλον, καθώς η τεχνολογία εκμηδενίζει αποστάσεις και οι υπηρεσίες ταχυμεταφοράς εξελίσσονται σε ένα πρόσθετο, σημαντικό εργαλείο ανάπτυξης.

Επιπλέον, ο πόλεμος στην Ουκρανία, που ακολούθησε την πανδημία, ωθεί την Ευρωπαϊκή Ένωση στην κατεύθυνση της αυτάρκειας.

Εξαγωγές: Ευκαιρίες και στην περίοδο της κρίσης

Η παραγωγή βασικών αγαθών, όπως φάρμακα και τρόφιμα, αποτελεί ήδη στρατηγική επιλογή της ΕΕ και η Ελλάδα είναι δεδομένο ότι θα διαθέσει σημαντικό μέρος των πόρων που της αναλογούν για να στηρίξει την εξαγωγική προσπάθεια σε αυτούς και σε άλλους τομείς, όπου αναδύονται ευκαιρίες. Υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι που οδηγούν την Εθνική Τράπεζα στην ανάπτυξη κινήτρων και εργαλείων υπέρ της εξαγωγικής επιχειρηματικότητας:

  • Η εξωστρέφεια της οικονομίας ανέρχεται συνολικά σε 35% του ΑΕΠ, που διακρίνεται σε 19% του ΑΕΠ εξαγωγές υπηρεσιών (Ναυτιλία, Τουρισμός) και 16% του ΑΕΠ εξαγωγές αγαθών. Στην Ευρώπη, το αντίστοιχο ποσοστό βρίσκεται στο 51%, γεγονός που αποκαλύπτει κενό εξωστρέφειας 15 ποσοστιαίων μονάδων, το οποίο μπορεί να καλυφθεί με εκμετάλλευση των ευκαιριών που είναι διαθέσιμες για τις ελληνικές επιχειρήσεις, όπως για παράδειγμα το Ταμείο Ανάκαμψης και τα συγχρηματοδοτούμενα ευρωπαϊκά προγράμματα.

  • Οι εξαγωγές αγαθών (εκτός πετρελαίου) αυξήθηκαν στο 10% της παραγωγής το 2021, από 5% το 1991. Ωστόσο αυτή η εξωστρέφεια παραμένει χαμηλότερα από το μέσο όρο της ΕΕ (20% της παραγωγής). Αυτοί οι αριθμοί δείχνουν ότι υπάρχει «χώρος» για περισσότερες εξαγωγές αρκεί να αντιμετωπιστούν δύο βασικά διαρθρωτικά προβλήματα: το επενδυτικό κενό ύψους €130 δισ. την τελευταία δεκαετία (Επενδύσεις/ΑΕΠ Ελλάδας 10%, έναντι 16% του Μ.Ο. της ΕΕ) και το θεσμικό κενό (διαχείριση γης, επιχειρηματικό δίκαιο, γραφειοκρατία κοκ.) που επηρεάζει την επιχειρηματικότητα.

  • Η αύξηση στις τιμές ενέργειας, ναύλων, μετάλλων και τροφίμων έφεραν πληθωριστικές πιέσεις όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ως αποτέλεσμα, όμως, έφεραν και τη θετική αντίδραση σε επίπεδο ΕΕ, μέσω της διάθεσης επιπλέον πόρων στήριξης για την οικονομία. Για την περίοδο 2021-2027, οι πόροι αυτοί αντιστοιχούν σε 9% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ και έρχονται να προστεθούν στο 7% των τακτικών πόρων της Ένωσης.

  • Η Εθνική Τράπεζα διαθέτει εργαλεία και απαντήσεις που μπορούν να δώσουν λύσεις σε πολλά από τα προβλήματα, προσφέροντας τη δική της εμπειρία και τεχνογνωσία σε μεγάλες αλλά και μικρότερες ελληνικές επιχειρήσεις, που φιλοδοξούν να αξιοποιήσουν τα συγκριτικά τους πλεονεκτήματα και να διεκδικήσουν μερίδια σε ξένες αγορές.

Shutterstock

«Εθνική» στρατηγική για κάθε εξαγωγική επιχείρηση

Η Εθνική Τράπεζα αξιοποιεί τη δική της εμπειρία, το μέγεθος και την αξιοπιστία που έχει χτίσει σε διεθνείς αγορές, ώστε να καθοδηγεί σωστά και να ενισχύει αποτελεσματικά κάθε εξαγωγική επιχείρηση στη χάραξη της στρατηγικής της.

Επενδύει στη δυναμική των εξαγωγικών επιχειρήσεων και υποστηρίζει την ανάπτυξή τους στις διεθνείς αγορές. Για το σκοπό αυτό παρέχει ένα πλέγμα υπηρεσιών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη σας όσον αφορά τις εξαγωγικές σας προσπάθειες:

  • Χρηματοδοτικές λύσεις: ενίσχυση ρευστότητας, (κεφάλαιο κίνησης, όριο υπερανάληψης, εξειδικευμένα χρηματοοικονομικά προϊόντα διεθνούς εμπορίου), χρηματοδότηση παγίων (δάνεια παγίων και εξοπλισμού, leasing), αναπτυξιακά προγράμματα ευρωπαϊκών φορέων.

  • Λύσεις εισπράξεων και πληρωμών: πλατφόρμα e-commerce i-bank e-Simplify για να δημιουργήσετε το δικό σας online κατάστημα, λύση Key2Pay για ηλεκτρονικές πωλήσεις με κάρτες χωρίς e-shop, OnePay για την αυτοματοποίηση εισπράξεων τιμολογίων κ.ά.

  • Ψηφιακά εργαλεία: Digital και Mobile Banking, καθώς και εξειδικευμένες πλατφόρμες ψηφιακών συναλλαγών (i-Bank Trade Finance, e-Factoring) και APIs δίνουν την ευκαιρία, ακόμα και στις πολύ μικρές επιχειρήσεις, να εκμεταλλευτούν όλες τις δυνατότητες που προσφέρει η τεχνολογία στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες.

  • Επιχειρηματικά οικοσυστήματα: διασύνδεση των επιχειρήσεων τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, π.χ. συνεργασία με το eBay που σας εξασφαλίζει ειδικά προνόμια λόγω της σχέσης συνεργασίας σας με την Εθνική Τράπεζα.

.
.
Shutterstock

Χρηματοδοτικές λύσεις προστιθέμενης αξίας

Με επίκεντρο την εξωστρέφεια, η Εθνική Τράπεζα έχει σχεδιάσει λύσεις με βάση τις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιχείρησης όσο και τις συνθήκες που αντιμετωπίζει. Διαθέτει ακόμα και τη δυνατότητα να εξατομικεύει τις προτάσεις της, ώστε να προσαρμόζονται στις ανάγκες κάθε εξαγωγικής πρωτοβουλίας.

Με χρηματοδοτικά εργαλεία που καλύπτουν όλη την εφοδιαστική αλυσίδα, το Trade Finance είναι κοντά στην ελληνική επιχείρηση, σε κάθε νέα συνεργασία για επέκταση σε νέες αγορές, με εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργαζόμενων τραπεζών στο εξωτερικό.

Ειδικές λύσεις χρηματοδότησης, όπως η πρόωρη καταβολή ενέγγυας πίστωσης σε προμηθευτές, προστίθενται στις βασικές υπηρεσίες Trade Finance, προσφέροντας ενίσχυση της διαπραγματευτικής δυνατότητας για τις επιχειρήσεις, χωρίς να καταγράφονται ως χρηματοδότηση.

Στις λύσεις Διεθνούς Εμπορίου προσφέρεται και η δυνατότητα παρακολούθησης και διακανονισμού των εισαγωγών/εξαγωγών μέσα από την πλατφόρμα i-bank Trade Finance από το γραφείο σας, εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.

Shutterstock

Factoring: Χρηματοδοτικό εργαλείο ανάπτυξης

Καθώς το μεγαλύτερο μέρος των ελληνικών εξαγωγών κατευθύνεται προς τις χώρες τις Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις λοιπές δυτικές οικονομίες, πραγματοποιούνται κυρίως με το καθεστώς των ανοικτών λογαριασμών (open accounts). Σε αυτό το πλαίσιο, το Factoring αναδεικνύεται ως το κατ’ εξοχήν εργαλείο εξυπηρέτησης διεθνών συναλλαγών.

Η παγκόσμια αγορά του Factoring ανήλθε περίπου στα €2,2 τρισ. (με βάση τα στοιχεία του 2020), εκ των οποίων περίπου το 20% αφορά συναλλαγές διεθνούς Factoring. Η διείσδυση του Factoring ως ποσοστό του ΑΕΠ βρίσκεται στο 9% στη χώρα μας, έναντι 11% του Μ.Ο. στην Ευρώπη, και ως εκ τούτου εκτιμάται ότι υπάρχουν σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης.

Το Factoring μπορεί να συμβάλλει στην ανάπτυξη των εξαγωγικών επιχειρήσεων καθώς προσφέρει κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου και άμεση ρευστότητα, αφού η χρηματοδότηση παρέχεται άμεσα, με βάση τις εξαγωγές που έχουν πραγματοποιηθεί, χωρίς πρόσθετες εξασφαλίσεις, με δυνατότητα ασφάλισης του πιστωτικού κινδύνου (Factoring χωρίς αναγωγή) και σε συνδυασμό με άλλες τραπεζικές χρηματοδοτήσεις.

Δημοφιλή