Εθνική Τράπεζα: Ανακτά την επενδυτική βαθμίδα μετά από 15 χρόνια

Ο οίκος αξιολόγησης Morningstar DBRS καθιστά την Εθνική της πρώτη ελληνική τράπεζα που ανακτά την Επενδυτική Βαθμίδα.
,
,
Eurokinissi

Η Εθνική Τράπεζα γίνεται η πρώτη Ελληνική Τράπεζα που ανακτά την Επενδυτική Βαθμίδα

Ο αξιολογικός οίκος Morningstar DBRS αξιολόγησε την μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της ΕΤΕ με BBB (low), καθιστώντας μας την πρώτη Ελληνική Τράπεζα που ανακτά την Επενδυτική Βαθμίδα, σχεδόν 15 χρόνια μετά την εκδήλωση την ελληνικής χρηματοπιστωτικής κρίσης. Η αξιολόγηση της ΕΤΕ ισοδυναμεί (pari-passu) με αυτή του αξιόχρεου της Ελλάδας.

Η πιστοληπτική διαβάθμιση της ΕΤΕ αντικατοπτρίζει την ηγετική θέση μας στην Ελληνική αγορά, τον ισχυροποιημένο ισολογισμό, την υψηλή οργανική κερδοφορία, τη σταθερή δημιουργία κεφαλαιακών αποθεμάτων, καθώς και την ισχυρή χρηματοδοτική θέση και ρευστότητα της Τράπεζας.

Δημοφιλή