Εθνικές ενδυμασίες: Από την δημιουργία στην διάδοση. Από την χρήση στην ερμηνεία.

Επιστημονικό συνέδριο από την Ελληνική Εταιρεία Ενδυματολογίας.
Η φουστανέλα
Η φουστανέλα

Mε την ευκαιρία της συμπλήρωσης των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση, η Ελληνική Εταιρεία Ενδυμασιολογίας διοργανώνει επιστημονικό συνέδριο με θέμα τις «εθνικές ενδυμασίες». Το συνέδριο προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί από 1 ως 3 Οκτωβρίου.

Το θέμα της «εθνικής ενδυμασίας», στο βαθμό που ακόμα λειτουργεί ως πραγματικό ή στερεοτυπικό εθνικό σύμβολο, συνδέεται άμεσα με το θέμα της εθνικής ταυτότητας.

Το βλέπουμε να επανέρχεται στις πολλαπλές αναπαραστάσεις του σύγχρονου Έλληνα, ακόμα και 200 χρόνια μετά την Επανάσταση, προκειμένου να υποδηλωθεί η εθνική ταυτότητα - όταν δεν χρησιμοποιείται η αρχαιοελληνική ενδυμασία. Το συνέδριο φιλοδοξεί να διαγράψει την πορεία των 200 αυτών χρόνων και να σκιαγραφήσει, κατά το δυνατόν, τη χρήση και τις ποικίλες ερμηνείες των ενδυματολογικών αυτών συνόλων μέσα από τη σύνδεσή τους με την εθνική ταυτότητα των νεοελλήνων.

Περισσότερα εδώ: