ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
26/02/2020 07:47 EET | Updated 26/02/2020 09:20 EET

Ετοιμη νέα πάγια ρύθμιση των οφειλών προς την Εφορία: Ολα όσα πρέπει να ξέρουμε

Πώς θα προσδιορίζεται ο αριθμός των δόσεων.

photoman via Getty Images

Ανοίγει, εκτός νέου απροόπτου, σήμερα Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου η πολυαναμενόμενη νέα πάγια ρύθμιση των οφειλών προς την Εφορία. Η νέα πάγια ρύθμιση προβλέπει έως και 24 δόσεις για τα χρέη που έχουν δημιουργηθεί από τις τακτικές οφειλές, ενώ έως και 48 δόσεις προβλέπονται για τη ρύθμιση των έκτακτων οφειλών. 

Στη νέα πάγια ρύθμιση θα μπορούν να μεταφέρουν τις οφειλές τους και όσοι φορολογούμενοι είχαν ρυθμίσει τις οφειλές τους μετά την 1η Νοεμβρίου 2019  με την παλιά πάγια ρύθμιση. Με αυτό τον τρόπο δίνεται μια δεύτερη ευκαιρία σε παλιούς, αλλά και νέους οφειλέτες, ενώ η νέα πάγια ρύθμιση προβλέπει και «μπόνους» για τους συνεπείς φορολογούμενους, οι οποίοι θα καταφέρουν να εξυπηρετούν τις δόσεις μέχρι την συνολική αποπληρωμή της οφειλής τους.

Για τον προσδιορισμό του αριθμού των δόσεων θα λαμβάνεται υπόψη: Ο μέσος όρος του συνολικού εισοδήματος (ατομικό, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο, πραγματικό ή τεκμαρτό) κατά τα τελευταία τρία φορολογικά έτη πριν από την αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση ή στο συνολικό εισόδημα (ατομικό, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο, πραγματικό ή τεκμαρτό) του αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους από την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση εφόσον αυτό είναι μεγαλύτερο.

Το συνολικό εισόδημα πολλαπλασιάζεται τμηματικά με προοδευτικά κλιμακωτό συντελεστή ως εξής. Για εισόδημα:

• από 0,01 ευρώ έως 15.000 ευρώ με συντελεστή 4%,

• από 15.000,01 ευρώ έως 20.000 ευρώ με συντελεστή 6%,

• από 20.000,01 ευρώ έως 25.000 ευρώ με συντελεστή 8%,

• από 25.000,01 ευρώ έως 30.000 ευρώ με συντελεστή 10%,

• από 30.000,01 ευρώ έως 50.000 ευρώ με συντελεστή 12%,

• από 50.000,01 ευρώ έως 75.000 ευρώ με συντελεστή 15%,

• από 75.000,01 ευρώ έως 100.000 ευρώ με συντελεστή 20%,

• πάνω από 100.000 ευρώ με συντελεστή 25%.

Το επιτόκιο εάν οι δόσεις είναι έως 12 θα είναι 4,95%, ενώ εάν οι δόσεις φτάνουν έως και τις 24 το επιτόκιο είναι 5,95%, ενώ η ελάχιστη μηνιαία δόση δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 30 ευρώ.

Μέσα σε τρεις εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση, θα πρέπει να καταβληθεί η πρώτη δόση. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών από την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση.

Σε οφειλέτες που είναι συνεπείς στην εκπλήρωση των όρων της ρύθμισης μέχρι το πέρας αυτής, κατόπιν εξόφλησης της τελευταίας δόσης, επιστρέφεται ποσό που ισούται με 25% των τόκων και έχουν επιβαρύνει το ποσό των δόσεων της ρυθμιζόμενης οφειλής. Το προς επιστροφή ποσό δεν παρακρατείται, δεν κατάσχεται και δεν συμψηφίζεται με άλλες υποχρεώσεις του οφειλέτη προς το Δημόσιο ή τρίτους.

Στη ρύθμιση υπάγεται υποχρεωτικά το σύνολο των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών στις δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες, στα ελεγκτικά κέντρα και στα τελωνεία, ενώ μπορούν να υπαχθούν έπειτα από επιλογή του οφειλέτη και βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες οφειλές που τελούν σε διοικητική ή δικαστική αναστολή.

Οι φορολογούμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι με την ένταξη των οφειλετών στη ρύθμιση, η εφορία δεν προχωρά στην αναστολή δεσμεύσεων και κατασχέσεων που είτε έχουν επιβληθεί είτε θα επιβληθούν. Όπως προκύπτει από τη σχετική διάταξη, στις περιπτώσεις που πιστώνονται ποσά στους τραπεζικούς λογαριασμούς θα δεσμεύονται και θα κατάσχονται από τις φορολογικές αρχές προκειμένου να χρησιμοποιούνται για την αποπληρωμή του εκάστοτε ανεξόφλητου υπολοίπου των οφειλών που θα έχουν ενταχθεί στη νέα πάγια ρύθμιση. Αντίστοιχα, η υπαγωγή στη νέα ρύθμιση δεν σημαίνει ότι οι οφειλέτες μπορούν να εκδίδουν αποδεικτικό ενημερότητας.