ΤΟ BLOG
22/06/2018 07:34 EEST | Updated 22/06/2018 07:34 EEST

Έξοδος Εισόδου

SOOC

Η Ελλάδα εξασφάλισε την τελική αποπληρωμή 15 δισ. Ευρώ σε μετρητά από τους πιστωτές της στην ευρωζώνη την Πέμπτη το βράδυ, ανοίγοντας το δρόμο για την έξοδο από το πρόγραμμα σε δύο μήνες. Βέβαια αυτή η έξοδος συνεπάγεται είσοδο σε ένα άλλο σχήμα παρακολούθησης. Μία πόρτα κλείνει και μία νέα πρόκειται να ανοίξει. Οι πόρτες του διαδρόμου και το τέλος του είναι κάτι που κανείς δεν ξέρει και εξαρτάται από πληθώρα παραγόντων τόσο εσωτερικών όσο και εξωτερικών. Η ανάπτυξη, οι εθνικές προσπάθειες ορθολογικής διοίκησης και πολλοί εξωτερικοί παράγοντες των διαφόρων ομάδων ενδιαφερόντων θα καθορίσουν τελικά το πόσο μακρύς θα είναι ο διάδρομος.

Οι πιστωτές χορήγησαν στην Αθήνα κάποια ελάφρυνση του χρέους με την παράταση των προθεσμιών λήξης των δανείων από το 2023 κατά 10 έτη για να διευκολύνουν την αποπληρωμή της χώρας κατά τις επόμενες δύο δεκαετίες. Η Αθήνα αναμένεται επίσης να χρησιμοποιήσει μερικά από τα νέα της μετρητά για την αποπληρωμή δαπανηρών και βραχυπρόθεσμων δανείων προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.Φυσικά όλα αυτά δεν γίνονται άνευ όρων. Σίγουρα η εμπιστοσύνη στην εσωτερική ορθολογική διακυβέρνηση δεν είναι απόλυτη και η ύπαρξη μέτρων και δεσμεύσεων για τη σωστή χρήση των «δώρων» θα διαρκέσει για αρκετό καιρό.

Αν και η Ελλάδα θα είναι τεχνικά απαλλαγμένη από τους αυστηρούς όρους των τριών διαδοχικών προγραμμάτων διάσωσης για οκτώ χρόνια οι ομάδες παρακολούθησης που συγκροτούνται από το ΔΝΤ, την Επιτροπή και το σκέλος διάσωσης της ευρωζώνης, αναμένεται να ελέγξουν τα οικονομικά της Ελλάδας τέσσερις φορές το χρόνο στο άμεσο μέλλον για να περιορίσουν τις πιθανές ανατροπές των μεταρρυθμίσεων ή των ανεύθυνων δαπανών. Οι ελληνικές κυβερνήσεις θα πρέπει επίσης να διατηρήσουν στόχο πλεόνασμα του προϋπολογισμού 3,5% της οικονομικής παραγωγής για τα επόμενα πέντε χρόνια και στη συνέχεια να συνεχίσουν με ρυθμό 2,2% έως το 2060.

H αβεβαιότητα για το μέλλον της ελληνικής κρίσης και της εποπτείας μπορεί να αμβλυνθεί μόνο με τη σωστή εθνική διοίκηση. Το μόνο που μπορούμε και πρέπει να ελέγξουμε είναι η αποτελεσματική χρήση των δόσεων και των ελαφρύνσεων με στόχο την καλύτερη λειτουργία της οικονομίας μας. Οι προσπάθειες πρέπει να επικεντρωθούν στην αξιοποίηση και μεγέθυνση της δυναμικής της ελληνικής οικονομίας. Λειτουργώντας καλύτερα η οικονομία και εμφανίζοντας θετικούς δείκτες ανάπτυξης με μακρόπνοο ορίζοντα οι πόρτες του διαδρόμου σίγουρα θα είναι λιγότερες.