ΚΟΙΝΩΝΙΑ
18/06/2020 14:00 EEST

Εξοικονόμηση πόρων από το Υπουργείο Μετανάστευσης θέτοντας υπό τον έλεγχο του υπηρεσίες και προγράμματα

Αλλαγές στις μετακινήσεις άσυλο προς την ηπειρωτική Ελλάδα, από το υπουργείο οι υπηρεσίες διερμηνείες και υπό τον έλεγχο του δύο προγράμματα.

ASSOCIATED PRESS
Refugees and migrants wearing masks arrive at the port of Piraeus , near Athens, on Thursday, June 11, 2020. Greek authorities are moving about 180 migrants, to the mainland to help ease overcrowded conditions at the camp Moria in Lesbos island. (AP Photo/Petros Giannakouris)

Σε εξοικονόμηση πόρων και εξορθολογισμό των δαπανών προχωρά το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτική ενισχύοντας παράλληλα τους όρους διαφάνειας στην οικονομική διαχείριση, επιλύοντας τέσσερα σημαντικά ζητήματα και βελτιστοποιώντας τον τρόπο υλοποίησης και εκτέλεσης διαγωνιστικών διαδικασιών.

Πώς θα γίνει αυτό:

1. Σε ό,τι αφορά τις μετακινήσεις αιτούντων άσυλο στην ηπειρωτική Ελλάδα: Υπεγράφη η σχετική σύμβαση ύψους 2.046.279,96 εκ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με ανάδοχο ελληνική εταιρεία. Σκοπός η αποσυμφόρηση των νησιών με τις μετακινήσεις 30.000 ατόμων στην ηπειρωτική Ελλάδα. Με αυτόν τον τρόπο, επιτυγχάνεται η ποσοστιαία μείωση 75% στην κατ’ άτομο μεταφορά, καθώς και η ανάληψη της ευθύνης για την υλοποίηση του συνόλου των μετακινήσεων από το Υπουργείο. Για το συγκεκριμένο θέμα, οι δύο προηγούμενοι διαγωνισμοί το 2019 με τον πρώτο να καθίσταται άγονος και τον δεύτερο να ακυρώνεται λόγω προβλημάτων στην διαγωνιστική διαδικασία.

2. Για την παροχή υπηρεσιών διερμηνείας: Υπεγράφη η σχετική σύμβαση παροχής υπηρεσιών διερμηνείας, που εκκρεμούσε από τις 07/12/18, με φυσικό αντικείμενο την αξιοποίηση  100 μεταφραστών και 6 συντονιστών για ένα χρόνο με δυνατότητα χρονικής επέκτασης. Με αυτή τη σύμβαση, επιτυγχάνεται η εξοικονόμηση πόρων, αλλά και, πλέον, η παροχή υπηρεσιών διερμηνείας με ευθύνη του υπουργείου και όχι των ΜΚΟ. Ανάλογες προσπάθειες είχαν γίνει το 2018 αλλά η διεθνής διαγωνιστική διαδικασία για την παροχή υπηρεσιών διερμηνείας από 60 μεταφραστές και 6 συντονιστές διάρκειας 6 μηνών, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν υλοποιήθηκε ποτέ λόγω δομικών ελλείψεων στους όρους του διαγωνισμού, οι οποίες οδήγησαν στην μονομερή ακύρωσή του.

3. Σχετικά με το πρόγραμμα παροχής οικονομικής βοήθειας «ESTIA II-CBI»: Με απόφαση του υπουργού καθορίζονται οι όροι παροχής οικονομικού βοηθήματος σε αιτούντες άσυλο. Ειδικότερα, προωθείται, από 01/09/2020, ο εξορθολογισμός των ποσών που διατίθενται ως υλικές αποδοχές σε ωφελούμενους, ενώ, από 01/12/2020, προβλέπεται ο περιορισμός της δυνατότητας ανάληψης μετρητών από τους ωφελούμενους για ποσά άνω του 20% του βοηθήματος που τους καταβάλλεται μηνιαίως. Το πρόγραμμα παροχής οικονομικού βοηθήματος «ESTIA II-CBI» αναμένεται να περάσει εξ ολοκλήρου στον έλεγχο του Υπουργείου με χρονοδιάγραμμα το α΄ εξάμηνο του 2021.  Αρμόδια αρχή για την υλοποίηση του προγράμματος είναι, μέχρι στιγμής, η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες. Σύμφωνα με πληροφορίες, τον Απρίλιο του 2020, βρίσκονταν στη χώρα μας 96.672 δικαιούχοι βοήθειας, ενώ ο αριθμός προπληρωμένων καρτών είναι 49.209. Συνολικά, διανεμήθηκαν 9,4 εκ. ευρώ.

4. Για το πρόγραμμα στέγασης του «ESTIA II»: Με Κοινή Υπουργική Απόφαση, υπαγορεύονται τα βασικά στοιχεία της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΩΓΕΚ46ΜΔΨΟ-9ΥΚ) του Υπουργείου προς τους δυνητικούς δικαιούχους (νομικά πρόσωπα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και φορείς της κοινωνίας των πολιτών), με σκοπό την αύξηση των υφιστάμενων θέσεων φιλοξενίας για αιτούντες άσυλο στη χώρα. Επιπλέον, ορίζεται η διαδικασία χρηματοδότησης, ελέγχου και παρακολούθησης της υλοποίησης του προγράμματος, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης χρηματοδότησης από την Ε.Ε. Η υλοποίηση του πλέον περνάει εξολοκλήρου στην ευθύνη του Υπουργείου. Με σειρά αποφάσεων, εντός του Απριλίου, εισήχθησαν οι όροι παροχής, τα κριτήρια επιλεξιμότητας, η διάρκεια και οι προδιαγραφές των υπηρεσιών στους ωφελούμενους του στεγαστικού προγράμματος του «ESTIA II». Μέχρι σήμερα, αρμόδια αρχή για την υλοποίηση του προγράμματος είναι η Ύπατη Αρμοστεία για τους Πρόσφυγες. Σύμφωνα με πληροφορίες ο αριθμός φιλοξενούμενων του προγράμματος στέγασης ανέρχεται σε 22.395, ενώ οι συνολικές θέσεις φιλοξενίας είναι 25.496. Σύμφωνα με το Υπουργείο, με την την  σχετική Πρόσκληση επιτυγχάνεται η μείωση του κόστους στέγασης, καθώς και ο εξορθολογισμός των χρηματικών ποσών που καταβάλλονται σε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και λοιπούς φορείς. Με σειρά αποφάσεων, εντός του Απριλίου, εισήχθησαν οι όροι παροχής, τα κριτήρια επιλεξιμότητας, η διάρκεια και οι προδιαγραφές των υπηρεσιών στους ωφελούμενους του στεγαστικού προγράμματος του «ESTIA II». Μέχρι σήμερα, αρμόδια αρχή για την υλοποίηση του προγράμματος είναι η Ύπατη Αρμοστεία για τους Πρόσφυγες.

Επισημαίνεται ότι ο συνολικός προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανέρχεται σε  91, 5 εκ. ευρώ και αφορά περιοχές που δε φιλοξενούν, εντός των διοικητικών ορίων τους, Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης. Συνολικά, θα υπάρξει αισθητή μείωση του κόστους φιλοξενίας ανά διαθέσιμη θέση και ανά ημέρα. Ενδεικτικά, στην Αττική, όπου φιλοξενούνται, σήμερα, 10.686 δικαιούχοι στέγασης, σημειώνεται μείωση της τάξης τουλάχιστον του 6% για τους διαμένοντες σε διαμερίσματα και 9% για τους διαμένοντες σε κτίρια. Αυτό συνεπάγεται την εξοικονόμηση ετησίως τουλάχιστον 1.570.569,45 € μόνο για την Αττική.