Εγκρίθηκαν 3.767 αιτήσεις στο Πρόγραμμα «Κινούμαι Ηλεκτρικά 2»

Έως τώρα έχουν εγκριθεί και συμπεριληφθεί σε αποφάσεις υπαγωγής 17.571 αιτήσεις για το τρέχον Πρόγραμμα.
Peter Dazeley via Getty Images

Το Πρόγραμμα «Κινούμαι Ηλεκτρικά 2» ήδη από τα τέλη Σεπτεμβρίου έχει εξαντλήσει τους πόρους του και πλέον δεν γίνονται άλλες αιτήσεις, αλλά εξετάζονται όσες είχαν ήδη υποβληθεί.

Πρακτικά, για όσους θέλουν τώρα να αγοράσουν ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο, θα πρέπει να πληρώσουν όλη την αξία, χωρίς να έχουν δικαίωμα αναδρομικής είσπραξης των όποιων χρημάτων αποφασίσει η κυβέρνηση ότι θα δώσει μέσω ενός τρίτου προγράμματος επιδότησης.

Ωστόσο, σε δεύτερο γύρο έγκρισης υπαγωγής αιτήσεων για το πρόγραμμα «Κινούμαι Ηλεκτρικά 2» προχώρησε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, με την έγκριση 3.767 νέων αιτήσεων.

Από τις 3.767 νέες αιτήσεις υπαγωγής στο Πρόγραμμα, οι 3.214 αιτήσεις αφορούν φυσικά πρόσωπα, με τη συνολική επιλέξιμη δημόσια δαπάνη να ανέρχεται σε 12,1 εκ ευρώ, ενώ οι υπόλοιπες 553 αιτήσεις αφορούν νομικά πρόσωπα, με επιλέξιμη δημόσια δαπάνη ύψους 6,1 εκ. ευρώ, αντίστοιχα.

Έως τώρα έχουν υποβληθεί συνολικά 19.816 αιτήσεις για το τρέχον Πρόγραμμα, από τις οποίες ως το τέλος του Οκτωβρίου θα έχουν εγκριθεί και συμπεριληφθεί σε αποφάσεις υπαγωγής 17.571 αιτήσεις. Με αυτές, το ποσοστό των αιτήσεων που θα έχουν ενταχθεί σε υπαγωγή αγγίζει το 89% των συνολικών αιτήσεων.

Επίσης, εγκρίθηκε από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών η πληρωμή επιπλέον 676 αιτήσεων προς τους δικαιούχους, η οποία εκτιμάται να πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το οποίο διαχειρίζεται τις πληρωμές του Προγράμματος, έως το τέλος του τρέχοντος έτους. Σημειώνεται ότι για το «Κινούμαι Ηλεκτρικά 2», μέχρι τώρα, έχουν πληρωθεί 2.585 αιτήσεις, ενώ προγραμματίζονται άλλες δύο πληρωμές σε μηνιαία βάση, έως το τέλος του έτους.

Δημοφιλή