ΚΟΙΝΩΝΙΑ
13/07/2019 15:48 EEST | Updated 13/07/2019 18:47 EEST

Φωτιά στη Ρόδο

Στην περιοχή Μαλώνας.