ΚΟΙΝΩΝΙΑ
07/07/2019 12:29 EEST | Updated 07/07/2019 12:45 EEST

Φωτογραφίες: Η Ελένη Λουκά σε εκλογικό κέντρο

Η παρέμβασή της σε εκλογικό κέντρο.

Sponsored Post