H Bosch μπαίνει δυναμικά στο υδρογόνο

Η κορυφαία γερμανική εταιρεία, αναπτύσσει εξαρτήματα ηλεκτρόλυσης υδρογόνου για παραγωγή το 2025.
BOSCH

Το υδρογόνο είναι το καύσιμο του μέλλοντος. Καθαρό ως προς την παραγωγή του, αλλά και την καύση του, χωρίς εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, παρά μόνο υδρατμούς, αποτελεί τη βέλτιστη λύση για την αντιμετώπιση του φαινομένου του θερμοκηπίου.

Σε αυτό το καύσιμο έχει στρέψει τις ελπίδες της η Ευρώπη και όχι μόνο, αλλά τώρα η Ευρώπη είναι αυτή που «καίγεται» για εναλλακτικό καύσιμο πέραν των ορυκτών και βέβαια της ηλεκτρικής ενέργειας.

Τούτων δοθέντων, οι μεγαλύτερες εταιρείες στον χώρο της αυτοκίνησης, μπαίνουν στη εξίσωση για το υδρογόνο, είτε για την παραγωγή, είτε για την αποθήκευση και τον ανεφοδιασμό.

Η Bosch, κορυφαία γερμανική εταιρεία, που έχει προσφέρει πληθώρα τεχνολογικών, κυρίως ηλεκτρονικών συστημάτων στα αυτοκίνητα, εισέρχεται, τώρα, δυναμικά και στο υδρογόνο, σχεδιάζοντας να χρησιμοποιήσει αυτό το νέο καύσιμο, αλλά και να το παράγει. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Bosch στρέφεται στην ανάπτυξη εξαρτημάτων για ηλεκτρολύτες, που μέσω της ηλεκτρόλυσης διαχωρίζεται το νερό σε υδρογόνο και οξυγόνο. Στην ιδανική περίπτωση, η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται για το σκοπό αυτό θα προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές, όπως η αιολική ή η φωτοβολταϊκή ενέργεια, οπότε το αποτέλεσμα θα είναι το γνωστό «πράσινο υδρογόνο».

Η Bosch θα αξιοποιήσει την τεχνογνωσία που διαθέτει στην τεχνολογία κυψελών καυσίμου, και θα αναθέσει την ανάπτυξη εξαρτημάτων ηλεκτρολύτη στον επιχειρηματικό τομέα της Mobility Solutions, επενδύοντας έως και 500 εκατομμύρια ευρώ σε αυτό το εγχείρημα, μέχρι το τέλος της δεκαετίας. Υπό το πρίσμα της ενεργειακής διαφοροποίησης, της απομάκρυνσης από τα ορυκτά καύσιμα και της ανάγκης να μειωθούν οι εκπομπές CO2, η ζήτηση για το πράσινο υδρογόνο αυξάνεται με ταχείς ρυθμούς – όχι μόνο σε ενεργοβόρες βιομηχανίες όπως ο χάλυβας, τα χημικά και τα βαρέα φορτία, αλλά και σε ιδιωτικά ακίνητα. Σύμφωνα με την ΕΕ, η ζήτηση αναμένεται να αυξηθεί έως το 2030 σε περίπου δέκα εκατομμύρια μετρικούς τόνους ετησίως. Η Bosch προβλέπει ότι κατά την ίδια περίοδο η παγκόσμια αγορά εξαρτημάτων ηλεκτρολύτη θα αυξηθεί σε όγκο περίπου 14 δισεκατομμυρίων
ευρώ, με την Ευρώπη να βλέπει τους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης.

Για να βοηθήσει τις επιχειρήσεις και την κοινωνία να μειώσουν την εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα και να αξιοποιήσουν νέες μορφές ενέργειας, η Bosch σκοπεύει τα επόμενα τρία χρόνια να επενδύσει περίπου τρία δισεκατομμύρια ευρώ σε κλιματικά ουδέτερη τεχνολογία, όπως την ηλεκτροδότηση και το υδρογόνο.
Όπως και στις κυψέλες καυσίμου, το βασικό συστατικό ενός ηλεκτρολύτη είναι οι συστοιχίες κυψελών (stack), οι οποίες περιλαμβάνουν αρκετές εκατοντάδες μεμονωμένες κυψέλες συνδεδεμένες στη σειρά. Σε κάθε μια από αυτές τα τις κυψέλες, η ηλεκτρική ενέργεια χρησιμοποιείται για τη διάσπαση του νερού σε υδρογόνο και οξυγόνο. Το αντίστροφο από αυτό, συμβαίνει σε μια κυψέλη καυσίμου, όπου η ηλεκτρική ενέργεια παράγεται μέσω του συνδυασμού υδρογόνου και οξυγόνου. Και στις δύο περιπτώσεις, η χημική αντίδραση διευκολύνεται μέσω μιας μεμβράνης ανταλλαγής πρωτονίων (PEM). Η Bosch μέσω συνεργασιών σκοπεύει να αναπτύξει τον τρόπο με τον οποίο θα συνδυαστούν οι συστοιχίες κυψελών (stack) ηλεκτρολύτη με μονάδα ελέγχου, ηλεκτρονικά ισχύος και διάφορους αισθητήρες για τη δημιουργία μιας «έξυπνης μονάδας». Με πιλοτικά εργοστάσια που πρόκειται να ξεκινήσουν τη λειτουργία τους το 2023, η εταιρεία σχεδιάζει να προμηθεύσει αυτές τις έξυπνες μονάδες σε κατασκευαστές μονάδων ηλεκτρόλυσης και παρόχους βιομηχανικών υπηρεσιών από το 2025 και μετά.

Ταυτόχρονα, η χρήση ενός σχεδιασμού διαχωρισμένου σε ενότητες για τους ηλεκτρολύτες αναμένεται να κάνει τη συντήρηση πιο ευέλικτη: οποιαδήποτε προγραμματισμένη εργασία θα απαιτεί τη διακοπή λειτουργίας μόνο ορισμένων τμημάτων της εγκατάστασης, έναντι ολόκληρης της εγκατάστασης. Οι εργασίες εστιάζουν και σε ιδέες υπηρεσιών που θα περιλαμβάνουν την ανακύκλωση εξαρτημάτων προκειμένου να προωθηθεί η κυκλική οικονομία.
Καταλήγοντας, μπαίνοντας σε έναν νέο επιχειρηματικό τομέα, η
Bosch αναμένεται να διασφαλίσει περαιτέρω την απασχόληση και να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας.