Ισορροπημένη ανάπτυξη επιδιώκει η Intrakat

Με βάση την Ελλάδα και την Ρουμανία στοχεύει σε ένα βέλτιστο μείγμα χαρτοφυλακίου έργων με κατασκευές 40%, ΑΠΕ 30% και ΣΔΙΤ 30%.
H Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Intrakat.
H Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Intrakat.
Intrakat

Σε κύκλο εργασιών 2,5 δισ. ευρώ, ενοποιημένο μικτό κέρδος 10% και ενοποιημένα έσοδα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBTIDA), ύψους 7,5%, στοχεύει η Intrakat, όπως ανέφερε ο αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και διευθύνων σύμβουλος της Intrakat, Αλέξανδρος Εξάρχου, μιλώντας κατά τη διάρκεια της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας.

Η Intrakat επικεντρώνεται στη διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου του με έμφαση στην ανάπτυξη των κατασκευών, έργων ΣΔΙΤ – παραχωρήσεων και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), με βέλτιστο μείγμα χαρτοφυλακίου έργων (κατασκευές 40%, ΑΠΕ 30% και ΣΔΙΤ 30%).

Ο Αλέξανδρος Εξάρχου, ανέφερε ότι η εταιρεία θα έχει ως βάση την Ελλάδα και την Ρουμανία. Παράλληλα, ο επικεφαλής του ομίλου έκανε ευρεία αναφορά στις προσπάθειες που καταβλήθηκαν ώστε να αναταχθούν τα εργοτάξια της ΑΚΤΩΡ σε Ρουμανία και Ελλάδα, η οποία κατέστη εφικτή σε πολύ γρήγορο χρονικό διάστημα και οδήγησε στην ανάκτηση της εμπιστοσύνης της θυγατρικής έναντι των αρχών, κυρίως στην Ρουμανία.

Αναφερόμενος στη Ρουμανία, τόνισε ότι η ανάπτυξη της αγοράς αυτής είναι εξαιρετικά σημαντική, καθώς προσφέρεται για ταχύτερη επιχειρηματική μεγέθυνση σε σχέση με την ελληνική, ενώ πρόσθεσε ότι η κατοχή 4 μηχανημάτων διάτρησης σηράγγων (ΤΒΜ) από την ΑΚΤΩΡ εκεί, αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα έναντι του ανταγωνισμού, καθώς η πλειονότητα των προς δημοπράτηση έργων στη Ρουμανία θα αφορά τις Βορειοανατολικές περιοχές της χώρας, που είναι στην πλειονότητά τους ορεινές.

Επίσης, συμπλήρωσε ότι η Ρουμανία όχι μόνο θα συνεχίσει να έχει πρόσβαση σε σημαντικούς πόρους, αλλά και αποκτά βαρύνουσα γεωπολιτική σημασία για τη Δύση λόγω του επικείμενου ρόλου που θα αποκτήσει ως γέφυρα προς την Ουκρανία, όταν ο πόλεμος λήξει. Έτσι, θα υπάρχουν πολύ σημαντικές ευκαιρίες στην αγορά των υποδομών, όπως για παράδειγμα ο κάθετος άξονας Αλεξανδρούπολης – Κωστάντζας και άλλες, και η Intrakat θα είναι σωστά τοποθετημένη ώστε να αποκτήσει μερίδια σε αυτήν, όπως είπε ο Εξάρχου.

Επιπλέον, επισήμανε την σημαντική αξία της στρατηγικής συνεργασίας με τον όμιλο της ΔΕΗ, με την οποία η Intrakat αποκτά έναν ισχυρό εταίρο για την ανάπτυξη των έργων ΑΠΕ. Μάλιστα, σημείωσε ότι η συμφωνία με τη ΔΕΗ θα προσφέρει στον Όμιλο ένα σημαντικό ανεκτέλεστο άνω του 1 δισ. ευρώ, αλλά και έργα ΑΠΕ τα οποία θα λειτουργήσουν ως πυλώνας για την επιχειρηματική ανάπτυξη στο μέλλον. «Η συμφωνία με τη ΔΕΗ ενδεχομένως να είναι μεγαλύτερης σημασίας από την εξαγορά της ΑΚΤΩΡ», τόνισε χαρακτηριστικά.

Στρατηγική του ομίλου Intrakat είναι να αξιοποιήσει τη σημερινή ευνοϊκή συγκυρία και να ωθήσει τις επιδόσεις του ομίλου στο επόμενο επίπεδο, με σκοπό να έχει πολλαπλασιάσει την οικονομική του απόδοση το 2026.

Ο Αλέξανδρος Εξάρχου εξήγησε ότι στόχος του ομίλου είναι να διατηρεί σταθερά ένα ανεκτέλεστο της τάξης των 5-7 δισ. ευρώ για την επόμενη πενταετία, ώστε να ενισχυθεί η κερδοφορία από τις κατασκευές και να δοθεί χρόνος για την ανάπτυξη των κλάδων ΑΠΕ και ΣΔΙΤ – παραχωρήσεων «ώστε ο όμιλος να είναι διασφαλισμένος για τις δύσκολες εποχές.

Ο επικεφαλής της Intrakat ανέφερε ότι το 2023 ο όμιλος πέτυχε αξιοσημείωτη ενίσχυση του κύκλου εργασιών και του μικτού κέρδους, ιστορικό υψηλό στο ανεκτέλεστο (4,9 δισ. ευρώ), κερδοφορία και μεγάλη βελτίωση στην κεφαλαιακή διάρθρωση με σημαντική αύξηση των ίδιων κεφαλαίων, μείωση του καθαρού δανεισμού κι ενίσχυση των ταμειακών ροών.

Δημοφιλή