ΚΟΙΝΩΝΙΑ
06/06/2019 09:14 EEST

Ολυμπία Οδός: Και οι νυχτερίδες έχουν ψυχή…

Πρόγραμμα προστασίας νυχτερίδων στην περιοχή της Παναγοπούλας.

YouTube

Είναι από τα περίεργα, ωστόσο και ενδιαφέρον θέμα, αυτό που αναδεικνύει η ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ, και αφορά την προστασία των νυχτερίδων που φωλιάζουν στις σήραγγες της Παναγοπούλας. Αξίζει να σημειωθεί ότι η περιοχή αυτή, κοντά στο Αίγιο, έχει πρόσφατα χαρακτηριστεί ως NATURA 2000, λόγω της παρουσίας έξι σπάνιων ειδών νυχτερίδων, τρία από τα οποία έχουν αναπτύξει σημαντικούς πληθυσμούς.

Οι αποικίες των χειροπτέρων, όπως λέγονται επιστημονικά, αναπτύσσονται σε ορισμένες αποστραγγιστικές σήραγγες (γαλαρίες) που κατασκευάστηκαν για την αποτροπή της διάβρωσης και καταλήγουν στην παράκαμψη επικίνδυνων φορτίων, κατά μήκος της παλιάς χάραξης του δρόμου.

Πριν από δύο χρόνια, η Ολυμπία Οδός, ως τελικός χρήστης, υποστήριξε το σκεπτικό και τις δράσεις ενός  προτεινόμενου ευρωπαϊκού προγράμματος LIFE – Φύση, στο πλαίσιο του οποίου προβλέπονταν μεταξύ άλλων μέτρα διατήρησης αποικιών των νυχτερίδων και στις αποστραγγιστικές σήραγγες εντός των ορίων του έργου. Η πρόταση εγκρίθηκε και το πρόγραμμα LIFE- Φύση «Ελληνικά Σπήλαια και Χειρόπτερα: Διαχειριστικές Δράσεις και Αλλαγή Συμπεριφοράς» με ακρωνύμιο LIFE GRECABAT [LIFE17 NAT/GR/000522] ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2018.

Η Ολυμπία Οδός είναι ένα από τα ελάχιστα τεχνικά έργα στη χώρα και ο μοναδικός αυτοκινητόδρομος, στον οποίο παρουσιάζεται το φαινόμενο είδη άγριας φύσης να βρίσκουν καταφύγιο σε ανθρώπινη κατασκευή. Κάθε ανθρώπινη παρέμβαση στην περιοχή θα γίνεται πλέον με ιδιαίτερη προσοχή, έτσι ώστε να προστατευτεί το περιβάλλον όπου φιλοξενούνται οι νυχτερίδες.

Πρόσφατα πραγματοποιήθηκε κοινή ενημερωτική επίσκεψη με στελέχη της Ολυμπίας Οδού, της ομάδας του προγράμματος LIFE GRECABAT και του Φορέα Διαχείρισης Χελμού-Βουραϊκού στις αποστραγγιστικές σήραγγες Παναγοπούλας, στο πλαίσιο των προπαρασκευαστικών δράσεων του LIFE GRECABAT.

Οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να παρατηρήσουν διακριτικά τις αποικίες των απειλούμενων αυτών θηλαστικών και να συζητήσουν με την ομάδα του LIFE-GRECABAT για το σχεδιασμό της προστασίας, την ανάδειξη της σημασίας της περιοχής για τις νυχτερίδες και τη διατήρηση της φύσης.