ΤΟ BLOG
26/06/2018 12:23 EEST | Updated 26/06/2018 12:23 EEST

Καλύτερο απ’ ότι νομίζεις!

Tyrone Siu / Reuters

Το διαδίκτυο ήταν αποτέλεσμα κρατικής χρηματοδότησης – μπορεί η διάδοση του να έγινε ταχύτατα από την αγορά αλλά η βασική έρευνα ήταν κρατική. Τούτο είναι ένα από τα δεκάδες παραδείγματα που δείχνουν πως η συσσώρευση κεφαλαίου δεν είναι πάντα αποτέλεσμα της μέγιστης συμβολής στην οικονομία.

Ένας εισοδηματίας συσσωρεύει πλούτο αλλά δε παράγει τίποτε! ..τα ενοίκια δε παράγουν κάτι, απλώς μεταφέρουν τον πλούτο στους έχοντες.

Μπορεί η ελεύθερη οικονομία να είναι ότι καλύτερο έχει «εφευρεθεί» – αλλά η αγορά δεν είναι φυσικός νόμος! ..δεν είναι μήλο που όσες φορές και αν το αφήσεις θα πέσει χάμω! Κεφάλαιο από κεφάλαιο έχει διαφορά στη χρήση και στη προέλευση – έτσι και η εργασία, άλλες φορές αμείβεται και άλλες όχι σύμφωνα με τη συμβολή της στην οικονομία.

Η αμοιβή του «εφευρέτη» του διαδικτύου φαντάζομαι πως ήταν αξιόλογη, αλλά δεν ανήκει στο ένα τοις εκατό του πλούτου.. Η Microsoft, όμως, ανήκει, όπως και πολλοί άλλοι κολοσσοί της τεχνολογίας. Ωστόσο, ανήκουν λόγω της θέσης τους στην αγορά αλλά και του διαδικτύου.

Τώρα, τυχαίνει και ο Μπιλ Γκέιτς να έχει μυαλό και όχι μόνο για κώδικες υπολογιστών. Αντί να αερολογεί, παίρνει τα λεφτά του και «χτίζει», από το μηδέν, υποδομές στον τρίτο κόσμο – πράμα που η αγορά δε θα έκανε ποτέ χωρίς τη δική του συμβολή. Το οποίο δείχνει πόσο σημαντική είναι η παρέμβαση στην οικονομία – όχι για να περιορίσεις αλλά για να κατευθύνεις τις δυνάμεις της αγοράς.

Ο ψηφιακός κόσμος έχει κάνει κυριολεκτικά θαύματα, με δραστικές αλλαγές σε όλα τα επίπεδα – από την εκπαίδευση και τη δημοκρατία μέχρι την αγορά και την επικοινωνία. Αλλάζει οτιδήποτε μπορεί να ψηφιοποιηθεί κάνοντας το διαδίκτυο μέρος της καθημερινότητας, σε λιγότερο από είκοσι έτη.

Ο «ψηφιακός» πολίτης της Εσθονίας είναι μονάχα η θρυαλλίδα!

Καμία άλλη τεχνολογική επανάσταση δεν είχε αυτή τη δυναμική σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα. Μην έχεις καμία αμφιβολία ότι το παρόν και το μέλλον περνά από το διαδίκτυο, τον καταλύτη της παγκοσμιοποίησης. Οι εχθροί του παγκόσμιου χωριού έλεγαν ότι είναι “Εξίσωση προς τα κάτω” αλλά η αλήθεια είναι “Ευκαιρίες για όλους”. Ευκαιρίες για μόρφωση, για επικοινωνία, για συναλλαγή και για ποιοτική δημοκρατία.

Το μέλλον θα είναι πολύ καλύτερο από ότι νομίζεις! Και δεν είναι ζήτημα αισιοδοξίας αλλά ιστορικών δεδομένων. Η εκπαίδευση είναι το κύτταρο της κοινωνικής εξέλιξης και η μορφή της, με την έννοια του θεσμού, είναι σχετικά πρόσφατη. Μια ματιά μονάχα στις δομές του εικοστού αιώνα αρκεί για να σε πείσει για τη κοσμογονία που έχει φέρει η εκπαίδευση, ως θεσμός της δημοκρατίας - σε συνδυασμό, βέβαια, με την ελεύθερη οικονομία όταν είναι πραγματικά «ελεύθερη» ...