Κατώτατος μισθός: Τα 19 επιδόματα της ΔΥΠΑ που αυξάνονται από 1η Απριλίου

Η αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 9,4% οδηγεί σε αντίστοιχη αύξηση του τακτικού επιδόματος ανεργίας.
via Associated Press

Η αύξηση του κατώτατου μισθού στα 780 ευρώ μεικτά, συμπαρασύρει μια σειρά από επιδόματα τα οποία ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Εργασίας και είναι οι ακόλουθες 19 (σ.σ. στις παρενθέσεις είναι η βάση υπολογισμού κάθε παροχής):

 1. Ειδική παροχή μητρότητας (Κατώτατος μισθός)
 2. Επίδομα γονικής αδείας (Κατώτατος μισθός)
 3. Βοήθημα λήξης ανεργίας (13 ημερήσια επιδόματα)
 4. Βοήθημα τρίμηνης παραμονή στα μητρώα ανέργων (15 ημερήσια επιδόματα)
 5. Επίδομα αποφυλακισμένων (15 ημερήσια επιδόματα)
 6. Επίσχεσης Εργασίας (20 ημερήσια επιδόματα)
 7. Αφερεγγυότητας εργοδότη ( Έως 3 μισθοί)
 8. Eποχικό οικοδόμων (το 70% των 37 κατ. ημερομ/θια)
 9. Εποχικό σμυριδεργάτων (το 70% των 50 κατ. ημερομ/θια)
 10. Εποχικό για καλλιτέχνες, θέατρα, τουρισμό (το 70% των 25 κατ. ημερομ/θια)
 11. Άλλα εποχικά (δασεργατών – ρητινοσυλλεκτών, καπνεργατών, αγγειοπλαστών -κεραμοποιών-πλινθοποιών και μισθωτών ναυπηγ/κής ζώνης): το 70% των 35 κατ. ημερομ/θια
 12. Βοήθημα μη μισθωτών (Μηνιαίο επίδομα ανεργίας)
 13. Επίδομα εργασίας (50% επιδόματος ανεργίας)
 14. Αποζημίωση Μαθητών ΕΠΑ.Σ. (75% κατ. ημερομησθίου)
 15. Επίδομα πρακτικής άσκησης (80% κατώτατου μισθού)
 16. Απόκτηση εργασιακής εμπειρίας (Κατώτατος μισθός)
 17. Προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα (Κατώτατο ημερομίσθιο)
 18. Προγράμματα απασχόλησης (Επιδότηση 50% - 90% του κατώτατου μισθού)
 19. Για εργαζόμενους φοιτητές που συμμετέχουν σε εξετάσεις (30 κατ. ημερομίσθια για τους προπτυχιακούς / 10 κατ. ημερομίσθια για τους μεταπτυχιακούς).

Δημοφιλή