ΤΟ BLOG
14/10/2020 09:59 EEST | Updated 14/10/2020 09:59 EEST

Μηχανολόγος, Ηλεκτρολόγος ή Πολιτικός Μηχανικός; Τι να σπουδάσω;

Για να βρούμε την απάντηση πρέπει πρώτα να δούμε ποιοι είναι οι 5 βασικοί τομείς στην αγορά εργασίας στους οποίους απασχολούνται οι Μηχανικοί.

Ivan-balvan via Getty Images

Εάν είσαι στο Λύκειο και ενδιαφέρεσαι για τις Πολυτεχνικές Σχολές τότε σίγουρα στο μυαλό σου θα έχεις αυτές τις ερωτήσεις:

  • Ποιες είναι οι βασικές διαφορές ανάμεσα στις σχολές μηχανικών;

  • Τι διαφορές έχουν οι ηλεκτρολόγοι μηχανικοί από τους μηχανολόγους μηχανικούς και τους πολιτικούς μηχανικούς;

Και, το σημαντικότερο

  • Ποια από αυτές μου ταιριάζει και τι τελικά να επιλέξω;

 Δείτε το βίντεο:

 

 

Για να βρούμε την απάντηση πρέπει πρώτα να δούμε ποιοι είναι οι 5 βασικοί τομείς στην αγορά εργασίας στους οποίους απασχολούνται οι Μηχανικοί.

Πρώτος είναι ο τομέας των κατασκευών, δηλαδή η οικοδομή.

Δεύτερος είναι ο τομέας της πληροφορικής, με την ευρύτερη έννοια, όπου συμπεριλαμβάνεται και το software, δηλαδή το λογισμικό, και το hardware, δηλαδή το υλικό.

Τρίτος είναι ο τομέας της μηχανολογίας και ηλεκτρολογίας, όπου εκεί στην ουσία περιλαμβάνονται όλες οι δραστηριότητες ενός μηχανικού, και περιλαμβάνει θέσεις εργασίας που ασχολούνται με το καθαυτό αντικείμενο της μηχανολογίας και ηλεκτρολογίας, είτε ως ελεύθεροι επαγγελματίες είτε ως εργαζόμενοι σε εξειδικευμένες θέσεις.

Τέταρτος είναι ο τομέας της ενέργειας, που περιλαμβάνει θέσεις εργασίας που ασχολούνται τόσο με τις διάφορες μορφές ενέργειας όσο και με το περιβάλλον.

Πέμπτος είναι ο τομέας της Βιομηχανίας, που περιλαμβάνει θέσεις εργασίας που ασχολούνται σε όλους τους κλάδους της βιομηχανίας, βιοτεχνίας και μεταποίησης. Στον τομέα αυτό μπορούμε να ξεχωρίσουμε έναν επιμέρους κλάδο, αυτόν της χημικήςβιομηχανίας, που ειδικεύεται σε χημικά προϊόντα, όπως π.χ. Φάρμακα, Πετρελαιοειδή, Πολυμερή (δηλ. πλαστικά), Υλικά, Ορυκτά, Τρόφιμα, Λιπάσματα κτλ.

Ως μηχανικός, οποιαδήποτε ειδικότητα και να επιλέξεις, μπορείς να δραστηριοποιηθείς σε κάποιους από αυτούς τους πέντε τομείς.

Η απάντηση, λοιπόν, στο ποια σχολή, ποια συγκεκριμένη ειδικότητα μηχανικού, είναι καταλληλότερη για σένα εξαρτάται από τον τομέα που σου αρέσει περισσότερο και που θέλεις το πτυχίο σου να έχει μεγαλύτερη συσχέτιση.

Αν ενδιαφέρεσαι π.χ. για τις οικοδομές, τις κατασκευές, η καταλληλότερη επιλογή ειδικότητας είναι αυτή του πολιτικού μηχανικού.

Εδώ είναι ειδικότητες μηχανικών που δραστηριοποιούνται στον τομέα των κατασκευών:

  • ο πολιτικός μηχανικός

  • ο αρχιτέκτονας μηχανικός

  • ο τοπογράφος μηχανικός

  • ο ηλεκτρολόγος μηχανικός

  • και ο μηχανολόγος μηχανικός

Από αυτούς τους πέντε, ο πολιτικός μηχανικός έχει την δυνατότητα να υπογράφει τις περισσότερες μελέτες σε μια κατασκευή. Είναι αυτός ο οποίος παίρνει όλες τις μελέτες των υπολοίπων ειδικοτήτων και είναι υπεύθυνος για την κατασκευή του οποιουδήποτε οικοδομήματος ή έργου υποδομής.

Αν πάλι, ενδιαφέρεσαι για τον τομέα της πληροφορικής, τότε η καταλληλότερη επιλογή είναι οι ηλεκτρολόγοι μηχανικοί. Αυτή είναι και η βασική τους διαφορά από τους μηχανολόγους μηχανικούς, καθώς σε όλους τους άλλους τομείς μπορούν να δραστηριοποιηθούν και οι δύο ειδικότητες με την ίδια ευκολία.

Στον τομέα της ενέργειας όλοι οι μηχανικοί μπορούν να δραστηριοποιηθούν σε περιβαλλοντικές μελέτες, φωτοβολταϊκά, αιολικά πάρκα κτλ, αλλά η πιο σχετική ειδικότητα είναι οι ηλεκτρολόγοι και οι μηχανολόγοι.

Στα ελληνικά πανεπιστήμια υπάρχουν 31 τμήματα που ανήκουν στην ευρύτερη ομάδα των μηχανολόγων μηχανικών (μηχανικοί περιβάλλοντος, μηχανικοί παραγωγής & Διοίκησης κτλ), 17τμήματα που ανήκουν στην ευρύτερη ομάδα των ηλεκτρολόγων μηχανικών (κυρίως στον κλάδο της πληροφορικής) και 21τμήματα που ανήκουν στην ομάδα των πολιτικών μηχανικών (αρχιτέκτονες, χωροταξίας & περιβάλλοντος, τοπογράφοι κτλ).

Το βασικότερο κριτήριο, λοιπόν, για να επιλέξεις την ειδικότητα μηχανικού, άρα και την σχολή που θα δηλώσεις ως πρώτη, δεύτερη ή τρίτη στο μηχανογραφικό σου, έχει να κάνει με το που θέλεις στο μέλλον να έχεις περισσότερες εναλλακτικές πρόσβασης στην αγορά εργασίας, χωρίς φυσικά να αποκλείεις την καριέρα σου σε οποιονδήποτε από τους παραπάνω τομείς.

Άρα, η επιλογή μεταξύ ηλεκτρολόγου, μηχανολόγου και πολιτικού μηχανικού δεν εξαρτάται από την ποιότητα της σχολής, αφού όλα τα τμήματα μηχανικών των ελληνικών πανεπιστήμιων προσφέρουν πολύ υψηλή ποιότητα σπουδών… εξαρτάται από το που θέλεις εσύ, ως υποψήφιος, να έχεις καλύτερη πρόσβαση αργότερα στην αγορά εργασίας.

Αναλυτικές πληροφορίες για όλα τα παραπάνω μπορείτε να βρείτε στην ηλεκτρονική μας πλατφόρμα e-Πάμε Πανεπιστήμιο, με έρευνες και αναλύσεις από την επιστημονική ομάδα της ORIENTUM, για την εκπαίδευση και την αγορά εργασίας.

Νίκος Παυλάκος

Σύμβουλος Σταδιοδρομίας, Συνιδρυτής Orientum