ΔΙΕΘΝΕΣ
28/09/2018 15:47 EEST | Updated 28/09/2018 16:39 EEST

Exxonmobil: Να πως γίνεται η έρευνα για κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικού αερίου

Bloomberg via Getty Images

Σχεδόν 50 χρόνια πίσω... η ExxonMobil παρουσίασε για πρώτη φορά μια τεχνολογία που ονομάζεται «3D σεισμική απεικόνιση», η οποία χρησιμοποιεί ηχητικά κύματα για να σχηματίσει τρισδιάστατες εικόνες γεωλογικών σχηματισμών.

Αυτές οι εικόνες έχουν γίνει το βιομηχανικό πρότυπο για την κατανόηση της υποεπιφανειακής γεωλογίας και για τον εντοπισμό κοιτασμάτων πετρελαίου και αερίου.

Η σύγχρονη τεχνολογία επιτρέπει την καταγραφή ευρύτερων συχνοτήτων ηχητικών κυμάτων, παρέχοντας στους γεωεπιστήμονες και στους μηχανικούς περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες στο υπέδαφος.

Η ExxonMobil (θυμίζουμε ότι μαζί με την Total και τα ΕΛΠΕ υπέγραψαν ήδη συμβάσεις παραχώρησης για την έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων σε δυο θαλάσσια «οικόπεδα» νότια και νοτιοδυτικά της Κρήτης, καθώς και σε ένα στον Κυπαρισσιακό Κόλπο) με το λογισμικό 3D που χρησιμοποιεί, επιτρέπει στους αξιολογητές δεδομένων να κατασκευάσουν λεπτομερή μοντέλα, ώστε να απεικονίζονται με ακρίβεια πολύπλοκες δομές στο υπέδαφος.

Ταυτόχρονα, χρησιμοποιεί σεισμική τεχνολογία με καινοτόμους τρόπους για την καλύτερη μελέτη των δεξαμενών υδρογονανθράκων.