ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
08/03/2018 15:27 EET | Updated 08/03/2018 15:29 EET

Νέα μείωση 3,2 δισ. ευρώ στον ELA τον Μάρτιο

FREDRIK VON ERICHSEN via Getty Images

Στα 16,6 δισ. ευρώ υποχώρησε ο συνολικός δανεισμός των τραπεζών από τον ELA το Μάρτιο, αντανακλώντας νέα μείωση κατά 3,2 δισ. ευρώ.

Πιο αναλυτικά, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ δεν διατύπωσε αντίρρηση στον καθορισμό του ανώτατου ορίου παροχής έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα (ELA) προς τις ελληνικές τράπεζες στο ποσό των 16,6 δισεκ. ευρώ έως και την Τετάρτη 11 Απριλίου 2018, μετά από αίτημα της Τράπεζας της Ελλάδος.

Η μείωση του ανώτατου ορίου κατά 3,2 δισεκ. ευρώ αντανακλά τη βελτίωση της ρευστότητας των ελληνικών τραπεζών, λαμβανομένων υπόψη των ροών που προέρχονται από καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα και από την πρόσβαση των τραπεζών στις χρηματοπιστωτικές αγορές.