Νέα «Βίβλος» για τους δικηγόρους: Πρακτικές οδηγίες εν όψει εκλογών προς δικαστικούς αντιπροσώπους

Έναν αναλυτικό Οδηγό εξέδωσε η Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, που έρχεται να προστεθεί στις κατευθύνσεις για την προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση.
.
.
Eurokinissi MotionTeam

Πρόσθετες κατευθύνσεις στους δικηγόρους έρχεται να δώσει ένας νέος Πρακτικός Οδηγός για δικαστικούς αντιπροσώπους, που δημοσίευσε η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος για όσους απασχοληθούν στις εκλογές της 25ης Ιουνίου 2023.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο πρόεδρος της Ολομέλειας Δημήτρης Βερβεσός, για τις εκλογές της 25ης Ιουνίου 2023 ισχύουν καταρχήν τα ίδια με τις εκλογές της 21ης Μαΐου 2023, με τη μόνη ουσιώδη διαφορά ότι, επειδή δεν έχουν μεσολαβήσει τουλάχιστον 18 μήνες μεταξύ των δύο εκλογικών αναμετρήσεων, αυτές θα διεξαχθούν σύμφωνα με την εκλογική νομοθεσία χωρίς σταυρό προτίμησης (με λίστα).

Για το λόγο αυτό, σημειώνει ο κ. Βερβεσός προκειμένου να μη χρειαστεί εκ νέου εκτύπωση του Πρακτικού Οδηγού από τους χιλιάδες δικηγόρους που τον έχουν ήδη τυπώσει και δημοσιοποίησε το dikastiko.gr, προκρίθηκε η λύση, οι παρεχόμενες οδηγίες – πρακτικές συμβουλές για τις επιμέρους αλλαγές που συνεπάγεται η διεξαγωγή των εκλογών χωρίς σταυρό προτίμησης να μην ενσωματωθούν με σχετικές τροποποιήσεις στα αντίστοιχα σημεία μέσα στον οδηγό, αλλά να κωδικοποιηθούν σε ένα αυτοτελές, συνοδευτικό Προσάρτημα.

Σε αυτό περιλαμβάνονται και επικαιροποιημένα υποδείγματα για τις Βουλευτικές Εκλογές της 25ης Ιουνίου 2023 (Αναφορά στον Έφορο, Υπεύθυνη Δήλωση για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος του Δικαστικού Αντιπροσώπου, Βεβαιώσεις άσκησης καθηκόντων, κ.λπ.).

Την επιμέλεια του Παραρτήματος του Οδηγού είχαν ο εκπρόσωπος της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος στην εκλογική διαδικασία, Κωνσταντίνος Χριστοδουλιάς και ο Αντιπρόεδρος του ΔΣΑ, Αλέξανδρος Μαντζούτσος.

Εκλογές 25ης Ιουνίου: Νέος Πρακτικός Οδηγός για δικαστικούς αντιπροσώπους

  • Οι εθνικές εκλογές για την εκλογή Βουλευτών θα διεξαχθούν την Κυριακή 25 Ιουνίου 2023, σύμφωνα με το Π.Δ. 71/2023 «Διάλυση της Βουλής, προκήρυξη εκλογής Βουλευτών και σύγκληση της νέας Βουλής» (Α΄ 122) και τα ειδικότερα οριζόμενα στην υπ’ αρ. 738/52294/14-6-2023 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.

  • Στις εκλογές αυτές ισχύουν καταρχήν τα ίδια με τις βουλευτικές εκλογές της 21ης Μαΐου 2023 (για το λόγο αυτό δεν εκδίδεται νέος Πρακτικός Οδηγός), με τη μόνη ουσιώδη διαφορά ότι επειδή δεν έχουν μεσολαβήσει τουλάχιστον 18 μήνες μεταξύ των δύο εκλογικών αναμετρήσεων, θα διεξαχθούν με λίστα – χωρίς σταυρό προτίμησης (άρθρο 72 παρ. 11).

  • Άμεσες συνέπειες της διεξαγωγής εκλογών χωρίς σταυρό προτίμησης:

α) Δεν χρησιμοποιούνται στυλό στα παραβάν (σε περίπτωση που έχουν ξεμείνει δεμένα με σπάγκο από τις τελευταίες εκλογές, πρέπει να αφαιρεθούν).

β) Τοποθετούνται σε εμφανή σημεία μέσα στο εκλογικό τμήμα (π.χ. στην κουρτίνα του παραβάν και μέσα στο παραβάν) ή/και αναγράφονται στον πίνακα (εφόσον διατίθεται) ανακοινώσεις με την ένδειξη «ΧΩΡΙΣ ΣΤΑΥΡΟ».

γ) Δεν συμπληρώνεται Βιβλίο Διαλογής Ψήφων υπέρ Υποψηφίων (μόνο Βιβλίο Διαλογής Ψήφων υπέρ Συνδυασμών).

δ) Δεν συμπληρώνεται έντυπο μετάδοσης σταυρών προτίμησης / τηλεγράφημα για τους Υποψηφίους, το οποίο παρά τις αντίθετες διαβεβαιώσεις που μας είχαν δοθεί, στις τελευταίες εκλογές τελικά ζητήθηκε (μόνο έντυπο μετάδοσης αποτελεσμάτων/ τηλεγράφημα για τους Συνδυασμούς).

ε) Η καταμέτρηση ολοκληρώνεται με τη διαλογή υπέρ των συνδυασμών:

1) Μονογραφή και αρίθμηση των εγκύρων ψηφοδελτίων (καθώς και αυτοτελής αρίθμηση για τα λευκά και αυτοτελής αρίθμηση για τα άκυρα ψηφοδέλτια).

2) Καταχώρηση των αριθμών των εγκύρων ψηφοδελτίων στο Βιβλίο Διαλογής Ψήφων υπέρ Συνδυασμών.

3) Εξαγωγή των αθροισμάτων των ψήφων που έλαβε κάθε Συνδυασμός.

4) Καταχώρηση των αθροισμάτων: i) στο Βιβλίο Διαλογής Ψήφων υπέρ των Συνδυασμών, ii) στο tablet, iii) στo έντυπο μετάδοσης αποτελεσμάτων / τηλεγράφημα για τους Συνδυασμούς και iv) στα αντίτυπα του Πρακτικού 2.

  • Σχετικά με το Πρακτικό 2, ήδη στις εκλογές της 21ης Μαΐου 2023 συμπληρώθηκε, όπως στην Περιφέρεια Αττικής έτσι πλέον και σε όλη την επικράτεια, ως τριπλότυπο (αντί για τετραπλότυπο – ένα αντίτυπο για Περιφερειάρχη / Αντιπεριφερειάρχη).

  • Έγκυρο – άκυρο ψηφοδέλτιο

α) Ψηφοδέλτιο με σταυρούς προτίμησης είναι καταρχήν έγκυρο (ισχύει mutatis mutandis ό,τι ίσχυε στις βουλευτικές εκλογές της 21ης Μαΐου 2023 για τα έγκυρα ψηφοδέλτια υπέρ του Συνδυασμού).

β) Ψηφοδέλτιο άλλης εκλογικής περιφέρειας ή άλλης εκλογικής διαδικασίας (π.χ. των βουλευτικών εκλογών της 21ης Μαΐου 2023) είναι άκυρο.

  • Αποζημίωση – οδοιπορικά έξοδα. Οι ειδικότερες περιπτώσεις, το ποσό, η διαδικασία και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την καταβολή της αποζημίωσης και των οδοιπορικών εξόδων στους τακτικούς και αναπληρωματικούς Δικαστικούς Αντιπροσώπους καθώς και στους γραμματείς ή/και διερμηνείς που χρησιμοποίησαν περιγράφονται στη σχετική -υπ’ αρ. 52303/14-6-2023- Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών (Β΄ 3873).

  • Παράρτημα Υποδειγμάτων. Κατόπιν αιτήματος των συναδέλφων, μετά ταvεπικαιροποιημένα υποδείγματα για τις Βουλευτικές Εκλογές της 25ης Ιουνίου 2023 (Αναφορά στον Έφορο, Υπεύθυνη Δήλωση για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος του Δικαστικού Αντιπροσώπου, Βεβαιώσεις άσκησης καθηκόντων του Δικαστικού Αντιπροσώπου και του Γραμματέα), προστίθενται επιπλέον:

α) Βεβαίωση άσκησης καθηκόντων Μέλους Εφορευτικής Επιτροπής.

β) Βεβαίωση παραλαβής τηλεγραφήματος και Πρακτικού 2 για το Δήμαρχο.

Δημοφιλή