Νέες προθεσμίες για την ένταξη επιχειρήσεων και εργαζομένων στα μέτρα στήριξης

Αλλαγές υπάρχουν και στις καταληκτικές ημερομηνίες για την πληρωμή φορολογικών και άλλων υποχρεώσεων προς το Δημόσιο.
Nora Carol Photography via Getty Images

Γεμάτος καταληκτικές ημερομηνίες είναι ο Απρίλιος για επιχειρήσεις και εργαζόμενους που έχουν πληγεί από την κρίση. Κατά χιλιάδες μπαίνουν στην ειδική πλατφόρμα του πληροφοριακού συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ» επιχειρήσεις και εργαζόμενοι προκειμένου να ολοκληρώσουν τη διαδικασία και να ενταχθούν στα μέτρα στήριξης. Μεταξύ αυτών το έκτακτο ειδικό επίδομα των 800 ευρώ για 45 ημέρες, η μείωση του ποσοστού καταβολής ενοικίου, η αναστολή καταβολής φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων για τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους.

Για τις επιχειρήσεις οι οποίες έχουν κλείσει μετά από διοικητική απόφαση της κυβέρνησης, προθεσμία υποβολής αίτησης προκειμένου να ζητήσουν αναστολή των συμβάσεων για τους υπαλλήλους τους και την καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού των 800 ευρώ αλλά και μείωση της καταβολής του ενοικίου κατά 40%, πήρε παράταση. Η νέα προθεσμία λήγει στις 10 Απριλίου, από 31 Μαρτίου που ήταν η προηγούμενη.

Η αίτηση αφορά επιχειρήσεις και εργαζόμενους επιχειρήσεων που βρίσκονται στην κατηγορία της υποχρεωτικής αναστολής λειτουργίας. Ήδη από την Τετάρτη 1 Απριλίου έχει ανοίξει η ειδική πλατφόρμα για τους εργαζόμενους, στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Εργασίας, προκειμένου κι εκείνοι να συμπληρώσουν την απαραίτητη αίτηση για την καταβολή του 60% του ενοικίου τους (εφόσον πρόκειται για α΄κατοικία) αλλά και για την έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 800 ευρώ.

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων γίνεται από την 1η Απριλίου έως και τις 10 Απριλίου με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ του εργαζόμενου. Ωστόσο, μετά και την παράταση υποβολής των αιτήσεων που δόθηκε στις επιχειρήσεις, ανάλογη παράταση αναμένεται να δοθεί και για την υποβολή των αιτήσεων των εργαζομένων.

Ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και λοιπές επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν έως 5 άτομα πρέπει να κάνουν τη δήλωση στην «ΕΡΓΑΝΗ» έως τις 10 Απριλίου, ενώ από τις 15 Απριλίου, οι περίπου 166.000 επιστήμονες- ελεύθεροι επαγγελματίες (γιατροί, δικηγόροι, οικονομολόγοι, κ.α.) θα λάβουν μέσω voucher τα 600 ευρώ για την «τηλε-κατάρτιση». Η πρώτη δόση θα ανέρχεται σε 400 ευρώ ενώ τα υπόλοιπα 200 ευρώ θα καταβληθούν έως το τέλος Απριλίου. Οι δικαιούχοι συμμετοχής στην τηλε-κατάρτιση θα μπορούν να συμπληρώνουν τη σχετική υπεύθυνη δήλωση σε πλατφόρμα που θα δημιουργηθεί στο υπουργείο Εργασίας.

Αλλαγές υπάρχουν και στις καταληκτικές ημερομηνίες για την πληρωμή φορολογικών και άλλων υποχρεώσεων προς το Δημόσιο, για όσους δεν έχουν ενταχθεί στα έκτακτα μέτρα και έχουν αναστολή πληρωμών. Αρχικά ο ΦΠΑ του Μαρτίου για τις επιχειρήσεις που δεν έχουν αναστείλει την λειτουργία τους, θα πρέπει να πληρωθεί εντός του Απριλίου.

Για τις επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται στους ΚΑΔ που έκλεισαν με κυβερνητική εντολή και στους ΚΑΔ κλάδων που έχουν πληγεί ο ΦΠΑ Φεβρουαρίου και Μαρτίου μπορεί να πληρωθεί χωρίς προσαυξήσεις έως τις 31 Αυγούστου 2020. Ωστόσο, υπάρχει δυνατότητα για όσους δεν θέλουν να κάνουν χρήση της παράτασης πληρωμής, να πληρώσει κανονικά τις υποχρεώσεις τους έως τις 10 Απριλίου χωρίς προσαυξήσεις.

Το ίδιο ισχύει και για την πληρωμή των παρακρατούμενων φόρων για το μήνα Φεβρουάριο. Οι επιχειρήσεις που βρίσκονται σε αναστολή και δεν θέλουν να κάνουν χρήση του δικαιώματος πληρωμής των φόρων έως και το τέλος Αυγούστου, μπορούν να εξοφλήσουν τις υποχρεώσεις του Φεβρουαρίου έως και τις 10 Απριλίου χωρίς προσαυξήσεις. Οι ίδιες επιχειρήσεις ή φυσικά πρόσωπα μπορούν έως τις 10 Απριλίου να πληρώσουν εμπρόθεσμα και με έκπτωση 25% τις δόσεις βεβαιωμένων ή ρυθμισμένων οφειλών (π.χ. δόση φόρου κληρονομιάς, γονικής παροχής κλπ).

Δημοφιλή